עבודות תזה ודיסרטציה

English שלחו לחבר
שנה סטודנט/ית Sort descending מנחה
2004 נחת יהודה של ר' יהודה בן אליעזר: ההדרת חלקים מהפרוש ותאור שיטתו הפרשנית על רקע מפעלם של בעלי התוספות PhD
קריאה ספרותית בסיפורי דניאל א-ו PhD פרופ' אליהו עסיס
2014 היבטים בדרכו הפרשנית של קדמוניות המקרא על-פי פירושו לשופטים יז-כא MA פרופ' אסתר אשל
2011 החוט המשולש: קשרי גומלין בין ספרי שמואל, רות ואסתר PhD אבנרי אורית פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2014 מעמדן המשפטי של בלהה וזלפה ומעמד בניהן כפי שעולה מן המקרא ובהקבלה למקורות מן המזרח הקדום MA אומן נעה פרופ' יוסף פליישמן
2011 אוזורפטורים בממלכות יהודה וישראל PhD אור-ירח נורית פרופ' שמואל ורגון
מלכודת הדבש: הנשים המפתות בתנ"ך PhD אורון תמר פרופ' יעל שמש
תיאור לכידת ירושלים בידי דוד בספרי שמואל ודברי-הימים - עיון בין-תחומי PhD אזרחי שמריהו פרופ' מיכאל אביעוז
שיטתו הפרשנית של ר' יוסף חיון בפירושיו למקרא PhD אליצור יוסף פרופ' יוסף עופר
2015 שיטתו הפרשנית של ר’ יוסף חיון בפרושיו למקרא ‬ PhD אליצור יוסף פרופ' יוסף עופר
Transjordan: A Critical Spatial Approach to Joshua 22 MA אלכסנדר אוברי פרופ' יהושע ברמן
2007 אהבה אנושית וזיקתה לאהבה רוחנית בפרשנות היהודית לשיר השירים PhD אלסטר ברוך פרופ' רמון כשר
ניתוח סטרוקטוריאלי של עבודת השעירים (ויקרא טז) על רקע מבנה ספר ויקרא MA אמיתון ענבל פרופ' יונתן גרוסמן
דרכו הפרשנית של ר' אברהם בן שלמה על-פי פירושיו לנביאים ראשונים PhD אראל יוסף ד"ר יהונתן יעקבס
2010 דמויות נשים בתורה בראי הפרשנות היהודית בימי הביניים PhD ארן ברוריה פרופ' יצחק גוטליב
הלגנדה הנבואית במקרא: היקפה והגדרתה של הסוגה הספרותית PhD ביו שושנה פרופ' מיכאל אביעוז
2014 עימות בן-דורי בסיפור המקראי: היבטים ספרותיים ותמאטיים PhD בלכר עדי פרופ' אליהו עסיס
2014 דברי יהושע ותשובת ה’ : מבנה ומשמעותו (יהושע ז, ו-טו) MA בן שלמה אליקים פרופ' מיכאל אביעוז
דרכו הפרשנית של ר' טוביה בן אליעזר בפירושו לקח טוב לתורה PhD בן-דוד ענבל פרופ' יוסף עופר
פריצת המספר לדיאלוגים כאמצעי ספרותי MA בן-מיכאל דוד פרופ' יונתן גרוסמן
2012 החברה היהודאית בתקופת הביניים בספר עזרא - מחנוכת המקדש וחגיגת הפסח עד עליית עזרא MA בן-נון אליכין פרופ' יוסף פליישמן
2014 הקשרם של חוקי פסח וחג המצות בסיפור יציאת מצרים והמכות - הצעה לקריאה סינכרונית בשמות י"ב, טו-כח, מג-נ MA בר-טוב אריה פרופ' יונתן גרוסמן
2011 פירושי התורה בכתב יד מדרש חכמים PhD ברזילי יואב פרופ' יוסף עופר
2008 בינו לבינה בסיפור המקראי, והשוואה לספרות חיצונית של בית שני PhD גוטמן נאוה פרופ' יעקב כדורי (קוגל)
בחירה וחוסר בחירה בתנ"ך MA גולדמן טוביה פרופ' יהושע ברמן