עבודות תזה ודיסרטציה

שנה סטודנט/ית Sort descending מנחה
2020 Foreigners Who Speak of God in Biblical Narrative PhD שורר-פינקלמן‏ נאוה פרופ' יהושע ברמן
2019 ניתוח סיפורי קונפליקט במקרא באמצעות תורת האילוצים: עיון במגילת רות PhD שילה-בן ישר אסתר פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2014 Aspects of Liber Antiquitatum Biblicarum's Methodology in Its Commentary on Judges 17-21 MA Beasley Yaakov פרופ' אסתר אשל
2016 Will the Lamp of the Wicked Wane?: The Prosperity of the Wicked as a Theme in Job and the Ancient Near East PhD Hernandez Dominick פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2014 The Psalm Pesher: Text, Exegesis, Genre MA Silbermann Aharon פרופ' יעקב כדורי (קוגל)
2018 A Literary Study of Levitic Motifs in the Bible PhD Wruble Yosefa פרופ' אליהו עסיס
2011 החוט המשולש: קשרי גומלין בין ספרי שמואל, רות ואסתר PhD אבנרי אורית פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2019 כפל מניעים: אישי ואידיאולוגי במוטיבציה של הדמות בסיפור המקראי PhD אומן נעה פרופ' יונתן גרוסמן
2014 מעמדן המשפטי של בלהה וזלפה ומעמד בניהן כפי שעולה מן המקרא ובהקבלה למקורות מן המזרח הקדום MA אומן נעה פרופ' יוסף פליישמן
2011 אוזורפטורים בממלכות יהודה וישראל PhD אור-ירח נורית פרופ' שמואל ורגון
2018 מלכודות דבש: סצנת הדפוס של סיפורי פיתוי בידי נשים במקרא PhD אורון תמר פרופ' יעל שמש
2022 תיאור לכידת ירושלים בידי דוד בספרי שמואל ודברי-הימים - עיון בין-תחומי PhD אזרחי שמריהו פרופ' מיכאל אביעוז
2015 שיטתו הפרשנית של ר’ יוסף חיון בפרושיו למקרא ‬ PhD אליצור יוסף פרופ' יוסף עופר
2007 אהבה אנושית וזיקתה לאהבה רוחנית בפרשנות היהודית לשיר השירים PhD אלסטר ברוך פרופ' רמון כשר
2016 "פנים וחוץ": ניתוח סטרוקטורלי של טקס טיהור המשכן (ויקרא טז) MA אמיתון ענבל פרופ' יונתן גרוסמן
2018 היחס לאישה בפירושו של רמב"ן לתורה PhD אראל יוסף פרופ' יהונתן יעקבס
2010 דמויות נשים בתורה בראי הפרשנות היהודית בימי הביניים PhD ארן ברוריה פרופ' יצחק גוטליב
2016 "אגדת הקדושים" הנבואית במקרא: היקפה והגדרתה של הסוגה הספרותית PhD ביו שושנה (סופיה) פרופ' מיכאל אביעוז
2014 עימות בן-דורי בסיפור המקראי: היבטים ספרותיים ותמאטיים PhD בלכר עדי פרופ' אליהו עסיס
2019 המסר האחיד של פרשת נבות: (מלכים א כא) MA בן דוד דורון פרופ' יעל שמש
2021 מוטיב המים בנבואות החורבן והתקומה בספר יחזקאל MA בן חיים ליאורה פרופ' יעל שמש
2014 דברי יהושע ותשובת ה’: מבנה ומשמעותו (יהושע ז, ו-טו) MA בן שלמה אליקים פרופ' מיכאל אביעוז
דרכו הפרשנית של ר' טוביה בן אליעזר בפירושו לקח טוב לתורה PhD בן-דוד ענבל פרופ' יוסף עופר
פריצת המספר לדיאלוגים כאמצעי ספרותי MA בן-מיכאל דוד פרופ' יונתן גרוסמן
2012 החברה היהודאית בתקופת הביניים בספר עזרא - מחנוכת המקדש וחגיגת הפסח עד עליית עזרא MA בן-נון אליכין פרופ' יוסף פליישמן