עיוני מקרא ופרשנות

כתב-העת "עיוני מקרא ופרשנות" של המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן מתחדש, והחל בשנת תשפ"ד יופיע אחת לשנה, ככתב-עת שפיט לענייני המקרא ופרשנותו.

בכתב-העת יתפרסמו מאמרים מדעיים בתחומי חקר המקרא, כגון הסיפור המקראי, הנבואה, ספרות החוכמה והשירה, החוק המקראי, המקרא והמזרח הקדום, כתובות מתקופת המקרא, תיאולוגיה מקראית, היסטוריוגרפיה מקראית, נוסח המקרא והמסורה, תרגומי המקרא ופרשנות המקרא לדורותיה. גם גישות חדשות בחקר המקרא תתקבלנה בברכה.

לרכישת גליונות קודמים

עורכי כתב העת:

חברי המערכת:

הנחיות להתקנת המאמר: 

המאמרים יתפרסמו בדרך כלל בעברית. אורך כל מאמר יהיה עד 10,000 מילים, כולל הערות השוליים. המאמרים יעברו שיפוט מדעי על ידי שני קוראים.

הנחיות מלאות להתקנת מאמרים והגשתם

מאמרים לפרסום, בלוויית תקציר בעברית ובאנגלית, נא לשלוח למזכירות המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן: iyunei.mikra@biu.ac.il