שלחו לחבר

השלמת תזה

מסלול השלמת תזה 

סטודנטים  שסיימו את לימודיהם לתואר שני בתנ"ך במסלול ב' (בלי תזה) יוכלו להגיש בקשה להשלמת התזה ובתנאי שעמדו בתנאי הסף:   
1. ממוצע ציונים בלימודי התואר השני בתנ"ך שאינו נופל מ-80
2. ציון בסמינריונים של תואר שני 85 ומעלה.

משך הלימודים

 שנתיים 

הליך קבלה ורישום

1.      הגשת מועמדות באתר האוניברסיטה  https://graduate-school.biu.ac.il/ לתואר שני בצירוף המסמכים הנדרשים.

2.     קבלה לתוכנית השלמת תזה לתואר שני לעומדים בתנאי הקבלה.

3.     קורסים בהיקף 4 ש"ש בכפוף להחלטתו של ראש המחלקה

4.     בתום שנה א' – הגשת הצעת מחקר

5.     אישור ההצעה ע"י בית הספר ללימודים מתקדמים

6.    שנה ב'-  רישום לקוד תזה והכנת עבודת המחקר.

7.     סיום עבודת המחקר והגשתה בהתאם להנחיות ביה"ס ללימודים מתקדמים. 

8.     קבלת מסמך רשמי (לא תעודה) מהאוניברסיטה על ביצוע עבודת תזה.

השלמת תזה- ביה"ס ללימודים מתקדמים - https://graduate-school.biu.ac.il/node/1299

* ניתן לבקש הארכה. כל פתיחת שנה מעבר לשנתיים תחויב בתקורה.

כל האמור לעיל נכון לשנה"ל תשפ"ב וכפוף לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים

 

התכנית כפופה לשינויים ט.ל.ח 

תאריך עדכון אחרון : 30/01/2021