השלמת תזה

מסלול השלמת תזה 

סטודנטים  שסיימו את לימודיהם לתואר שני בתנ"ך במסלול ב' (בלי תזה) יוכלו להגיש בקשה להשלמת התזה ובתנאי שעמדו בתנאי הסף:   
1. ממוצע ציונים בלימודי התואר השני בתנ"ך שאינו נופל מ-80
2. ציון בסמינריונים של תואר שני 85 ומעלה.

משך הלימודים

 שנתיים 

הליך קבלה ורישום

1.      הגשת מועמדות באתר האוניברסיטה  https://graduate-school.biu.ac.il/ לתואר שני בצירוף המסמכים הנדרשים.

2.     קבלה לתוכנית השלמת תזה לתואר שני לעומדים בתנאי הקבלה.

3.     קורסים בהיקף 4 ש"ש בכפוף להחלטתו של ראש המחלקה

4.     בתום שנה א' – הגשת הצעת מחקר להנחיות לכתיבת הצעת המחקר 

5.     אישור ההצעה ע"י בית הספר ללימודים מתקדמים

6.    שנה ב'-  רישום לקוד תזה והכנת עבודת המחקר.

7.     סיום עבודת המחקר והגשתה בהתאם להנחיות ביה"ס ללימודים מתקדמים. להנחיות לכתיבת עבודת התזה

8.     קבלת מסמך רשמי (לא תעודה) מהאוניברסיטה על ביצוע עבודת תזה.

9. יש להירשם לקוד התזה- 083000

השלמת תזה- ביה"ס ללימודים מתקדמים  

* ניתן לבקש הארכה. כל פתיחת שנה מעבר לשנתיים תחויב בתקורה.

כל האמור לעיל נכון לשנה"ל תשפ"ב וכפוף לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים

 

התכנית כפופה לשינויים ט.ל.ח