דבר ראש המחלקה

דבר ראש המחלקה – פרופ' יהונתן יעקבפרופ' יהונתן יעקבסס

"בכל יום יהיו בעיניך כחדשים" – דורות על גבי דורות הוגים אנשים בתנ"ך, ספר הספרים, ומוצאים בו משמעויות חדשות. משמעויות קדומות עולות מתוך השוואת דברי המקרא אל מקורות עתיקים הנחשפים והולכים ומתוך ניתוח מבני של הפרקים וקריאה צמודה ומדוקדקת; משמעויות חדשות עולות בכל דור ודור אצל מי שקוראים בתנ"ך ומנסים ללמוד ממנו ולהפיק ממנו תובנות על עולמם שלהם, וכן ללמוד מן העולם שבו הם חיים ולפענח את פשרם של הכתובים. לימוד התנ"ך נרחב ונפוץ בחברה הישראלית כולה, אולם כדי לרכוש כלים מקצועיים ולהכיר את הישגי המדע בארץ ובעולם בלימוד התנ"ך ובמחקרו – נדרש עיון מדעי מדוקדק ומעמיק.

המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן מכשירה את תלמידיה להכרת התנ"ך ולמחקרו, במגוון מסלולים והתמחויות. יש המבקשים ללמוד תנ"ך "בשביל הנשמה" לצד מקצוע אחר מאחת הפקולטות באוניברסיטה, ויש הבאים להתמחות בתנ"ך ולכתוב עבודות מחקר לתואר השני והשלישי. מסלול מיוחד מיועד למורים המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בתנ"ך ולרכוש את התואר מ"א.

המחקר וההוראה במחלקה עוסקים בתחומים מגוונים: חקר המזרח הקדום, חקר החוק המקראי והתאולוגיה המקראית, העיון הספרותי בתנ"ך בחלקים הסיפוריים שלו, בספרות הנבואה, בספרות החכמה ועוד, וכן לימוד פרשנות המקרא לדורותיה: בימי הבית השני, בימי הביניים ובספרות המחקר והביקורת של העת החדשה. תכנית הלימודים במחלקה מכוונת את התלמידים להיכרות עם מגוון התחומים האלה ולהתמחות במקום שלבו של כל אחד חפץ.

אווירת הלימוד והמחקר במחלקה לתנ"ך היא נעימה ו"משפחתית", וכל אנשיה – המרצים, התלמידים והמזכירות – שותפים למאמץ להגדיל תורה ולהאדירה.