תואר שני באנגלית

תואר שני בתנ"ך בשפה האנגלית

התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון בכל העולם, ותעניק לימודים ברמה אקדמית גבוהה והיכרות עם ארץ התנ"ך. התוכנית כוללת מגוון קורסים בתחומים העיקריים שבהם חוקרי המחלקה עוסקים: חקר הסיפור המקראי, חקר הפרשנות היהודית למקרא לדורותיה וחקר הממשק שבין המקרא למזרח הקדום. ניתן ללמוד במסלול עם תזה ובלי תזה. התוכנית נלמדת בשפה האנגלית. תכנית זו הוקמה בשילוב בית-הספר הבינלאומי באוניברסיטת בר-אילן.

תנאי הקבלה

 1. מועמדים בעלי תואר ראשון במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן או במוסד אקדמי מוכר אחר עם ציון ממוצע כללי של 76% לפחות בלימודי התואר הראשון
 2. בית-הספר הבינלאומי בקמפוס אחראי על תלמידי חו"ל
 3. מועמדים שמתעניינים בתכנית זו רשאים לפנות ישירות לבית-הספר הבינלאומי לשם קבלת פרטים נוספים- https://biuinternational.com/full-degree-program/graduate/ma-in-biblical-studies/
 4. תלמידים הבאים ממוסדות אחרים או כאלה שלא למדו תנ"ך לתואר ראשון, יחויבו בלימודי השלמה (בין 2 ש"ש ל-8 ש"ש), הנקבעים באופן אישי על ידי ראש המחלקה על פי בחינת לימודיו הקודמים של התלמיד. יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע סופי משוקלל של 76% בהתאם לרקע לימודיהם.
 5. מסלול תואר שני עם תזה - מתאים בעיקר לסטודנטים בוגרי תואר ראשון בתנ"ך שמעוניינים לבצע עבודת מחקר.

יועצי לימוד למסלולים אלו:

 • יועץ אקדמי- ראש המחלקה
 • מזכירות המחלקה

 

הבהרה-  1 ש"ש (קורס סמסטריאלי של שעה וחצי)

 

מסלול א' (עם תזה): 12 ש"ש/ נק"ז

תוכנית לימודים (12 ש"ש = 24 נ"ז):

 

שנה א'/ ב'

קורסי חובה

שפה עתיקה- 4 ש"ש

אכדית/ יוונית/ ערבית / לטינית

***במקרים מסוימים, ובתיאום עם מנחה העבודה ויו"ר הוועדה המחלקתית, יינתן פטור מחובה זו

קורסי בחירה- בין 4 ש"ש ל-6 ש"ש

מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים, להלן הרשימה- X

סמינריונים- שני סמינריונים בין 2 ש"ש ל-4 ש"ש

מתוך רשימת הקורסים לתארים המתקדמים. קיימים קורסים ברשימה אשר מוגדרים כסמינריון / הרצאה.

קוד תזה- 08-3000

 

חובות הסטודנטים:

 • יש למצוא מנחה מתוך רשימת הסגל האקדמי שלנו- https://bible.biu.ac.il/faculty
 • הגשת הצעת מחקר ואישורה עד סוף סמסטר א' של שנה ב'.
 • הגשת תזה ואישורה עד סוף שנה ב'
 • סטודנטים במסלול זה חייבים בנוסף לדרישות התכנית בקורס כללי נוסף ובאנגלית בהתאם לתקנון האוניברסיטה:
 • קורס כללי מתוך רשימת הקורסים הכללים באוניברסיטה בהיקף 2 ש"ש. 
 • אנגלית כשפה זרה- https://efl.biu.ac.il/

 

*התוכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח

 

 

מסלול ב' (בלי תזה): 18 ש"ש

תוכנית לימודים (18 ש"ש = 36 נ"ז):

 

שנה א'/ ב'

קורסי בחירה- בין 12 ש"ש ל-15 ש"ש

מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים

ניתן ללמוד עד 6 ש"ש קורסי בחירה מרשימת הקורסים לתואר ראשון או במחלקה אחרת בפקולטה ליהדות (עם זיקה לתנ"ך) בכפוף לאישור ראש המחלקה.

סמינריונים- שלשה סמינריונים בין 3 ש"ש ל-6 ש"ש

מתוך רשימת הקורסים לתארים המתקדמים. קיימים קורסים ברשימה אשר מוגדרים כסמינריון / הרצאה.

 

חובות הסטודנטים:

 • סטודנטים במסלול זה חייבים בנוסף לדרישות התכנית בקורס כללי נוסף ובאנגלית בהתאם לתקנון האוניברסיטה:
 • קורס כללי מתוך רשימת הקורסים הכללים באוניברסיטה בהיקף 2 ש"ש. 
 • אנגלית כשפה זרה- https://efl.biu.ac.il/
 • במסלול זה ניתן להיבחן בבחינת פטור פנימית באנגלית מטעם המחלקה לתנ"ך. תלמידים השייכים למסלול זה ומעוניינים להיבחן בבחינת הפטור הפנימית מטעם המחלקה, יוכלו לעשות זאת. ציון במבחן הינו "עובר" ובכל שנה מתקיימים שני מועדים. הודעה על קיום הבחינה והחומר תשלח לסטודנטים הלומדים במסלול זה.

*התוכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח