תואר שני בלי תזה

מסלול ב' (בלי תזה): 18 ש"ש (08-501)

תלמידים שאינם בעלי רקע בתנ"ך יחוייבו ב- 8 ש"ש השלמה

תוכנית לימודים (18 ש"ש = 36 נ"ז):

 

שנה א'/ ב'

קורסי בחירה- בין 12 ש"ש ל-15 ש"ש

מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים.

ניתן ללמוד עד 6 ש"ש קורסי בחירה מרשימת הקורסים לתואר ראשון או במחלקה אחרת בפקולטה ליהדות (עם זיקה לתנ"ך) בכפוף לאישור ראש המחלקה.

סמינריונים- שלשה סמינריונים בין 3 ש"ש ל-6 ש"ש

מתוך רשימת הקורסים לתארים המתקדמים. קיימים קורסים ברשימה אשר מוגדרים כסמינריון.

ניתן לבחור את הסמינריון השלישי מתוך רשימת הסמינריונים של תואר ראשון.

 

חובות הסטודנטים:

  • יהדות ואנגלית בהתאם לתקנון האוניברסיטה:
  • ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות- https://yesod.biu.ac.il/ (קורס יסוד ביהדות בהיקף 2 ש"ש לא בתחום התנ"ך)
  • פטור באנגלית- על כל התלמידים להיבחן בבחינת פטור פנימית באנגלית מטעם המחלקה לתנ"ך.  ציון במבחן הינו "עובר" ובכל שנה מתקיימים שני מועדים. הודעה על קיום הבחינה והחומר תשלח לסטודנטים.

*התוכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח