תואר שני בתנ"ך ללא תזה

מסלול בלי תזה 

המסלול שיפגיש אותך עם מיטב חוקרי המקרא בעולם!!

https://bible.biu.ac.il/faculty

36 נ"ז (08-501)

תלמידים שאינם בעלי רקע בתנ"ך יחוייבו ב- 16 נ"ז השלמה

תוכנית לימודים (36 נ"ז):

 

שנה א'/ ב'

קורסי בחירה- בין 24 נ"ז ל- 30 נ"ז

מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים.

ניתן ללמוד עד 12 נ"ז קורסי בחירה מרשימת הקורסים לתואר ראשון או במחלקה אחרת בפקולטה ליהדות (עם זיקה לתנ"ך) בכפוף לאישור ראש המחלקה.

סמינריונים- שלשה סמינריונים בין 6 נ"ז ל-12 נ"ז

מתוך רשימת הקורסים לתארים המתקדמים. קיימים קורסים ברשימה אשר מוגדרים כסמינריון.

ניתן לבחור את הסמינריון השלישי מתוך רשימת הסמינריונים של תואר ראשון.

 

**ניתן להתחיל ללמוד גם בסמסטר ב'- לפרטים יש ליצור קשר עם מזכירות המחלקה: bible.dept@biu.ac.il

 

חובות הסטודנטים:

  • יהדות ואנגלית בהתאם לתקנון האוניברסיטה:
  • ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות- https://yesod.biu.ac.il/ (קורס יסוד ביהדות בהיקף 4 נ"ז לא בתחום התנ"ך)
  • פטור באנגלית- על כל התלמידים להיבחן בבחינת פטור פנימית באנגלית מטעם המחלקה לתנ"ך.  ציון במבחן הינו "עובר" ובכל שנה מתקיימים שני מועדים. הודעה על קיום הבחינה והחומר תשלח לסטודנטים.

*התוכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח