תואר שני בלי תזה

מסלול ב' (בלי תזה): 18 ש"ש (08-501)

תלמידים שאינם בעלי רקע בתנ"ך יחוייבו ב- 8 ש"ש השלמה

תוכנית לימודים (18 ש"ש = 36 נ"ז):

 

שנה א'/ ב'

קורסי בחירה- בין 12 ש"ש ל-15 ש"ש

מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים.

ניתן ללמוד עד 6 ש"ש קורסי בחירה מרשימת הקורסים לתואר ראשון או במחלקה אחרת בפקולטה ליהדות (עם זיקה לתנ"ך) בכפוף לאישור ראש המחלקה.

סמינריונים- שלשה סמינריונים בין 3 ש"ש ל-6 ש"ש

מתוך רשימת הקורסים לתארים המתקדמים. קיימים קורסים ברשימה אשר מוגדרים כסמינריון.

ניתן לבחור את הסמינריון השלישי מתוך רשימת הסמינריונים של תואר ראשון.

 

חובות הסטודנטים:

  • יהדות ואנגלית בהתאם לתקנון האוניברסיטה:
  • במסלול זה ניתן להיבחן בבחינת פטור פנימית באנגלית מטעם המחלקה לתנ"ך. תלמידים השייכים למסלול זה ומעוניינים להיבחן בבחינת הפטור הפנימית מטעם המחלקה, יוכלו לעשות זאת. ציון במבחן הינו "עובר" ובכל שנה מתקיימים שני מועדים. הודעה על קיום הבחינה והחומר תשלח לסטודנטים הלומדים במסלול זה.

*התוכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח