דוקטורט בתנ"ך

להרשמה

תואר שלישי – כתיבת דוקטורט

בואו לפגוש את מיטב חוקרי המקרא בעולם!!

https://bible.biu.ac.il/faculty

תחומי ההתמחות:

 • הסיפור המקראי
 • ספרות הנבואה
 • ספרות החכמה והשירה
 • ספרות בית שני
 • חקר המזרח הקדום
 • פרשנות
 • החוק המקראי ופולחן
 • לשון המקרא ותרגומים
 • תיאולוגיה מקראית

 

 • דרישות מוקדמות, דרישות אקדמיות ולימוד שפות זרות יקבעו כל מקרה לגופו, ע"פ דרישת המנחה ובתאום עם יו"ר הועדה המחלקתית.
 • על תלמידי המסלול להשתתף לפחות בקורס אחד במחלקה בכל שנה במהלך ארבע שנות הלימודים.
 • יש להירשם בכל שנה לקוד הקולקוויום המחלקתי ולקוד הדוקטורט
 • השתתפות בסמינרים המחלקתיים הינה חובה לתלמידי המחקר
 • לימודי אנגלית ויהדות יקבעו מול היחידה לאנגלית כשפה זרה ומול ביה"ס ללימודי יסוד, בהתאמה.

היחידה לאנגלית כשפה זרה

בית הספר ללימודי יסוד

מתעניינים בתואר שלישי מתבקשים ליצור קשר עם מזכירות המחלקה.

יתכן שיתוף פעולה עם מחלקה אחרת בפקולטה למדעי היהדות, ומנחה נוסף ממחלקה אחרת. מותנה באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

הנחיות להגשת הצעת המחקר 

הנחיות להגשת עבודת הדוקטורט

Forms and Guidelines

Policy for research proposal submission