שלחו לחבר

תואר שלישי

להרשמה

תנאי קבלה:

1. סיום לימודי תואר שני במוסד להשכלה גבוהה

2. המלצת ראש המחלקה

 

מסלולי לימוד:

קיימים שלושה מסלולי לימוד:

1. מסלול רגיל

2. מסלול ישיר (לאחר תואר ראשון)

3. מסלול משולב (תואר שני ושלישי)

 

מבנה הלימודים:

1. כתיבת עבודת מחקר

2. לימודים בתכנית אישית מיוחדת שתיקבע ע"י ראש המחלקה

3. השתתפות בסמינריון מחלקתי בכל שנות הלימודים.

תאריך עדכון אחרון : 21/12/2020