תואר שלישי

להרשמה

תואר שלישי – כתיבת דוקטורט

יש להירשם לקוד הדוקטורט- 08999

תחומי ההתמחות:

  • הסיפור המקראי
  • ספרות הנבואה
  • ספרות החכמה והשירה
  • ספרות בית שני
  • חקר המזרח הקדום
  • פרשנות
  • החוק המקראי ופולחן
  • לשון המקרא ותרגומים
  • תיאולוגיה מקראית

דרישות מוקדמות, דרישות אקדמיות ולימוד שפות זרות יקבעו כל מקרה לגופו, ע"פ דרישת המנחה ובתאום עם יו"ר הועדה המחלקתית. מתעניינים בתואר שלישי מתבקשים ליצור קשר עם מזכירות המחלקה.

לימודי אנגלית ויהדות יקבעו מול היחידה לאנגלית כשפה זרה ומול ביה"ס ללימודי יסוד, בהתאמה.

היחידה לאנגלית כשפה זרה

בית הספר ללימודי יסוד

יתכן שיתוף פעולה עם מחלקה אחרת בפקולטה למדעי היהדות, ומנחה נוסף ממחלקה אחרת. מותנה באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

הנחיות להגשת הצעת המחקר 

הנחיות להגשת עבודת הדוקטורט

Forms and Guidelines