תואר שני מסלול מורים- בלי תזה

מסלול מורים (בלי תזה): 18 ש"ש (08-502) 

למסלול זה יכולים להגיש מועמדות מורים בפועל בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. מי שאינם בעלי תואר ראשון בתנ"ך יחויבו בהשלמות בהתאם לרקע לימודיהם (בדר"כ 4 ש"ש)

תוכנית לימודים (18 ש"ש = 36 נ"ז):

שנה א'/ ב'

קורסי בחירה- בין 14 ש"ש  ל-16 ש"ש

מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים

ניתן ללמוד עד 6 ש"ש קורסי בחירה מרשימת הקורסים לתואר ראשון או במחלקה אחרת בפקולטה ליהדות (עם זיקה לתנ"ך) בכפוף לאישור ראש המחלקה.

סמינריונים- שני סמינריונים בין 2 ש"ש ל-4 ש"ש

מתוך רשימת הקורסים לתארים המתקדמים. קיימים קורסים ברשימה אשר מוגדרים כסמינריון / הרצאה.

 

חובות הסטודנטים:

  • יהדות ואנגלית בהתאם לתקנון האוניברסיטה:
  • במסלול זה ניתן להיבחן בבחינת פטור פנימית באנגלית מטעם המחלקה לתנ"ך. תלמידים השייכים למסלול זה ומעוניינים להיבחן בבחינת הפטור הפנימית מטעם המחלקה, יוכלו לעשות זאת. ציון במבחן הינו "עובר" ובכל שנה מתקיימים שני מועדים. הודעה על קיום הבחינה והחומר תשלח לסטודנטים הלומדים במסלול זה.

 

*התוכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח