מסלול למורים לתנ"ך - תואר שני ללא תזה

מסלול מורים (בלי תזה): 

המסלול שיפגיש אותך עם מיטב חוקרי המקרא בעולם!!

https://bible.biu.ac.il/faculty

36 נ"ז (08-502) 

למסלול זה יכולים להגיש מועמדות מורים בפועל בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. מי שאינם בעלי תואר ראשון בתנ"ך יחויבו בהשלמות בהתאם לרקע לימודיהם (בדר"כ 8 נ"ז)

תוכנית לימודים ( 36 נ"ז):

שנה א'/ ב'

קורסי בחירה- בין 28 נ"ז ל- 32 נ"ז

מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים

ניתן ללמוד עד 12 נ"ז קורסי בחירה מרשימת הקורסים לתואר ראשון או במחלקה אחרת בפקולטה ליהדות (עם זיקה לתנ"ך) בכפוף לאישור ראש המחלקה.

סמינריונים- שני סמינריונים בין 4 נ"ז ל-8 נ"ז

מתוך רשימת הקורסים לתארים המתקדמים. קיימים קורסים ברשימה אשר מוגדרים כסמינריון / הרצאה.

 

חובות הסטודנטים:

  • יהדות ואנגלית בהתאם לתקנון האוניברסיטה:
  • ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות- https://yesod.biu.ac.il/ (קורס יסוד ביהדות בהיקף 4 נ"ז לא בתחום התנ"ך)
  • פטור באנגלית- על כל התלמידים להיבחן בבחינת פטור פנימית באנגלית מטעם המחלקה לתנ"ך.  ציון במבחן הינו "עובר" ובכל שנה מתקיימים שני מועדים. הודעה על קיום הבחינה והחומר תשלח לסטודנטים.

 

*התוכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח