תואר שני מסלול מורים- בלי תזה

מסלול מורים (בלי תזה): 18 ש"ש (08-502) 

למסלול זה יכולים להגיש מועמדות מורים בפועל בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. מי שאינם בעלי תואר ראשון בתנ"ך יחויבו בהשלמות בהתאם לרקע לימודיהם (בדר"כ 4 ש"ש)

תוכנית לימודים (18 ש"ש = 36 נ"ז):

שנה א'/ ב'

קורסי בחירה- בין 14 ש"ש  ל-16 ש"ש

מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים

ניתן ללמוד עד 6 ש"ש קורסי בחירה מרשימת הקורסים לתואר ראשון או במחלקה אחרת בפקולטה ליהדות (עם זיקה לתנ"ך) בכפוף לאישור ראש המחלקה.

סמינריונים- שני סמינריונים בין 2 ש"ש ל-4 ש"ש

מתוך רשימת הקורסים לתארים המתקדמים. קיימים קורסים ברשימה אשר מוגדרים כסמינריון / הרצאה.

 

חובות הסטודנטים:

  • יהדות ואנגלית בהתאם לתקנון האוניברסיטה:
  • ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות- https://yesod.biu.ac.il/ (קורס יסוד ביהדות בהיקף 2 ש"ש לא בתחום התנ"ך)
  • פטור באנגלית- על כל התלמידים להיבחן בבחינת פטור פנימית באנגלית מטעם המחלקה לתנ"ך.  ציון במבחן הינו "עובר" ובכל שנה מתקיימים שני מועדים. הודעה על קיום הבחינה והחומר תשלח לסטודנטים.

 

*התוכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח