אודות המחלקה

English שלחו לחבר

מטרת המחלקה לתנ"ך היא הוראת המקרא וחקירתו על דרך הפשט. כמו כן המחלקה מקנה דרכים להבנת פרשנות המקרא לתקופותיה, החל בתרגומים, בספרות ימי בית שני, בספרות חכמים ועד פרשנות ימי הביניים והעת החדשה. המחלקה מקנה כלים וידע בהבנת התנ"ך לאור המחקר הבלשני, ההיסטורי, הארכאולוגי, הספרותי והתיאולוגי.

לימודי התואר הראשון והשני מקנים לתלמיד את הכלים הבסיסיים למחקר המדעי של המקרא ומכשירים אותו ללימודים מתקדמים באוניברסיטה. אנו מעודדים תלמידי מחקר פוטנציאליים ליזום מחקרים חדשים ולהצטרף לחוקרי המחלקה.

כמו כן, הלימודים מכשירים את התלמיד להוראת התנ"ך בבתי-ספר יסודים ועל-יסודיים. במקביל ללימודי התואר הראשון ניתן גם ללמוד לימודי הוראה בבית הספר לחינוך.

המחלקה לתנ"ך היא הגדולה מסוגה בעולם, ויש בה חוקרים מתחומים רבים ורחבים. מאות תלמידים מכל גווני האוכלוסייה הישראלית פוקדים את הקורסים השונים. בשנים האחרונות, תלמידים מרחבי העולם מצטרפים ללימודי תנ"ך באוניברסיטה לכל התארים. הלימוד במחלקה נעשה באווירה טובה, חמה וידידותית.

תחומי המחקר העיקריים של חברי הסגל שלנו הם: הגישה הספרותית למקרא; פרשנות המקרא לדורותיה; המקרא והמזרח הקדום.

הגישה הספרותית למקרא: פרופ' עסיס; פרופ' גרוסמן; פרופ' שמש; פרופ' ברמן; ד"ר זימרן; פרופ' פריש

פרשנות המקרא לדורותיה: פרופ' פרישפרופ' יעקבס; פרופ' אביעוז; פרופ' לווי; פרופ' עופר; פרופ' אשל

המקרא והמזרח הקדום: ד"ר סמט; ד"ר אייכלר

תחומים נוספים:

נבואה: פרופ' עסיס; פרופ' אביעוזד"ר זימרן

נוסח ותרגומים: ד"ר ליאור גוטליב

מסורה וטעמי המקרא: פרופ' עופר 

חוק מקראי ומחשבה פוליטית: פרופ' ברמן

ספרות החכמה והשירה: ד"ר סמט; ד"ר נאוה כהן

איקונוגרפיה: ד"ר אייכלר

קומראן ואפיגרפיה: פרופ' אשל