הנחיות מחלקתיות תשפ"ד

הנחיות תשפ"ד תואר ראשון 

ברכות על קבלתך ללימודים במחלקה לתנ"ך!

להלן מספר הנחיות שיהיו לך לעזר בעריכת תוכנית הלימודים.

לכל שאלה ניתן לפנות למחלקה:  Bible.dept@biu.ac.il   03-5318229

מומלץ לבקר באתר המחלקה ולקרוא על התכנים ועל המסלולים השונים במחלקה, שם תמצאו גם טבלת עזר לחישוב נקודות זכות שתסייע לכם לעקוב אחר חובותיכם לאורך זמן. כל לשונית בטבלה מיועדת למסלול לימודים אחר, אנא הקפידו לעיין בלשונית הרלוונטית למסלול לימודכם.

במחלקה לתנ"ך 3 מסלולים לתואר ראשון:

*בנוסף, ניתן ללמוד לתואר ראשון ושני בארבע שנים. לפרטים

הנחיות כלליות לרישום לקורסים

אשכולות הקורסים- דרישות המחלקה מחולקות לקבוצות קורסים כאשר הנכם נדרשים ללמוד מספר מסוים של קורסים בכל קבוצה ובכך לצבור את סכום נקודות הזכות (כל מסלול בהתאם לדרישותיו)

לדוגמא:

חובה מומלץ משנה א'

בחירה שנה א' ספרי נבואה

הסבר המינוחים חובה/בחירה

חובה- כל הקורסים הנכללים באשכול זה הינם חובה

בחירה- באשכול זה נכללים 2 קורסים ויותר, והמילה "בחירה" מתייחסת לבחירה פנימית בין הקורסים באשכול. בכל מקרה חובה ללמוד לפחות קורס אחד מתוך האשכול, בהתאם למסלול הלימודים.

בתחתית כל אשכול רשום בכמה נקודות זכות מינימום ומקסימום הנכם חייבים באשכול זה.

תנאי כניסה לסמינריון

הקורסים "הדרכה ביבליוגרפית" ו"מבוא למקרא" מהווים תנאי כניסה לסמינריון, כך שיש לדאוג לביצועם לפני הרישום לקורסי סמינריון, או לכל הפחות ללמוד אותם במקביל.

לתשומת לבכם- היקף השעות הנקוב לגבי כל אשכול הוא ההיקף המקסימלי לתואר. בכל שנה תלמיד ירשם למספר קורסים בכל אשכול בהתאם לבחירתו באותה שנה.

דגשים חשובים

ציון עובר במבחנים/עבודות- 60

ליצירת קשר עם בית הספר ללימודי יסוד לגבי חובת לימודי יסוד לחצו 

ליצירת קשר עם היחידה לאנגלית כשפה זרה לגבי פטור מאנגלית לחצו

אנו מאחלים לכם שנת לימוד מהנה ופורייה!

הנחיות תשפ"ד תואר שני 

המחלקה לתנ"ך, הנחיות לקראת רישום לקורסים לשנת תשפ"ד- תואר שני

ברכות על קבלתך ללימודים במחלקה לתנ"ך!

להלן מספר הנחיות שיהיו לך לעזר בעריכת תוכנית הלימודים.

לכל שאלה ניתן לפנות למחלקה:   Bible.dept@biu.ac.il   03-5318229

מומלץ גם לבקר באתר המחלקה ולקרוא על התכנים ועל המסלולים השונים במחלקה.

המסלולים הקיימים במחלקה:  

 

אשכולות הקורסים

דרישות המחלקה מחולקות לקבוצות קורסים, עליכם ללמוד מספר מסוים של קורסים בכל קבוצה ובכך לצבור את סכום נקודות הזכות, בהתאם למסלול הלימודים שלכם.  

דוגמה לאשכולות הקורסים:  

תנ"ך- השלמות לתואר שני – חובה

תנ"ך- השלמות לתואר שני - בחירה

תנ"ך- תואר שני עם תזה – בחירה

תנ"ך- תואר שני עם תזה – סמינריונים

תנ"ך- תואר שני עם תזה – שפה

השלמות

תלמידים שחויבו בהשלמות צריכים לסיים את קורסי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים. אם חויבו בקורסים מסוימים, הקורסים יופיעו באשכול "השלמות לתואר שני-חובה".

אם לא חויבו בקורסים מסוימים יוכלו לבחור מתוך אשכול "השלמות לתואר שני-בחירה".

אם חויבו בקורס אחד מבין כמה- יבחרו גם מאשכול "השלמות לתואר שני-חובה" וגם מאשכול "השלמות לתואר שני-בחירה".

אשכולות הקורסים לפי המסלולים השונים:

מסלול עם תזה

אשכול תנ"ך-תואר שני עם תזה- בחירה

באשכול זה מופיעים כל הקורסים לתואר שני ועליכם לבחור 4-6 ש"ש בהם תגישו עבודת רפרט בסוף הקורס.

אשכול תנ"ך-תואר שני עם תזה- סמינריונים

באשכול זה מופיעים כל הקורסים לתואר שני ועליכם לבחור 2-4 ש"ש בהם תגישו עבודה סמינריונית בסוף הקורס.

אשכול תנ"ך-תואר שני עם תזה-שפה עתיקה-4 ש"ש

באשכול זה מופיעות שלוש השפות שיש באפשרותכם לבחור. עליכם לבחור שפה אחת מתוך ההיצע- 4 ש"ש

אשכול תנ"ך-תואר שני עם תזה-תזה

באשכול זה מופיע קוד התזה, עליכם להירשם לקוד התזה משנה ב' ומעלה

מסלול בלי תזה ומסלול מורים

אשכול תנ"ך-תואר שני בלי תזה/מורים- בחירה

באשכול זה מופיעים כל הקורסים לתואר שני ועליכם לבחור מתוכם:

במסלול ללא תזה-  12-15 ש"ש בהם תגישו עבודת רפרט בסוף הקורס.

במסלול מורים- 14-16 ש"ש בהם תגישו עבודת רפרט בסוף הקורס

אשכול תנ"ך- תואר שני בלי תזה/מורים- סמינריונים

באשכול זה מופיעים כל הקורסים לתואר שני ועליכם לבחור מתוכם:  

במסלול ללא תזה-3-6 ש"ש בהם תגישו עבודה סמינריונית בסוף הקורס (קורסים שנתיים או סמסטריאליים)

במסלול מורים—2-4 ש"ש בהם תגישו עבודה סמינריונית בסוף הקורס (קורסים שנתיים או סמסטריאליים)

אשכול תנ"ך-בלי תזה/מורים- בחירה מתואר ראשון 

באשכול זה מופיעים קורסים מתואר ראשון ובאפשרותכם לבחור מהם עד 6 ש"ש (הבחירה אינה חובה). תלמיד שלא יבחר קורסים מאשכול זה כלל צריך לבחור מתוך האשכול "תואר שני-בחירה" את היקף השעות המקסימלי.

אשכול תנ"ך-בלי תזה-סמינריון מתואר ראשון

באשכול זה מופיעים הסמינריונים של תואר ראשון ויש לכם אפשרות לבחור בסמינריון אחד מתוכם,2 ש"ש- אך אינם חייבים. תלמיד שלא יבחר סמינריון מאשכול זה צריך לבחור מאשכול "תואר שני-סמינריון" את היקף השעות המקסימלי, 3-6 ש"ש (3 קורסים).   

דגשים חשובים

ציון עובר במבחנים/עבודות- 60

לימודי יסוד ביהדות

תלמידי המחלקה לתנ"ך מחויבים בקורס אחד בלבד- 2 ש"ש, הבחירה היא מכל תחום- תלמוד, פילוסופיה ותולדות ישראל, ופרט לקורסים בתנ"ך.  לפרטים

אנגלית

תלמידי התואר השני מחויבים בפטור באנגלית.

תלמידי מחקר- יש ליצור קשר עם היחידה לאנגלית כשפה זרה

תלמידים במסלול ללא תזה- יש להיבחן בבחינה פנימית במחלקה. לפרטים ניתן ליצור קשר עם מזכירות המחלקה: bible.dept@biu.ac.il

אנו מאחלים לכם שנת לימוד מהנה ופורייה!