תואר שני

להרשמה

לימודי התואר השני מקנים לתלמיד את הכלים הבסיסיים למחקר מדעי של המקרא. כמו כן הלימודים במסלול המחקרי מכשירים את התלמיד להמשך לימודים לתואר שלישי.

 

תנאי קבלה:

1. ציון ממוצע של 76% לפחות בלימודי התואר הראשון

2. תלמידים הבאים ממוסדות אחרים או כאלה שלא למדו תנ"ך לתואר ראשון, יחוייבו בלימודי השלמה בהתאם לרקע לימודיהם.

 

מסלולי הלימוד:

קיימים שלושה מסלולים:

מסלול א' (עם תיזה) - 12 ש"ש

מסלול ב' (בלי תיזה) - 18 ש"ש

מסלול מורים (בלי תיזה) - 18 ש"ש