English שלחו לחבר

תואר שני

להרשמה

לימודי התואר השני מקנים לתלמיד את הכלים הבסיסיים למחקר מדעי של המקרא. כמו כן הלימודים במסלול המחקרי מכשירים את התלמיד להמשך לימודים לתואר שלישי.

 

תנאי קבלה:

1. ציון ממוצע של 76% לפחות בלימודי התואר הראשון

2. תלמידים הבאים ממוסדות אחרים או כאלה שלא למדו תנ"ך לתואר ראשון, יחוייבו בלימודי השלמה בהתאם לרקע לימודיהם.

 

מסלולי הלימוד:

קיימים ארבעה מסלולים:

מסלול א' (עם תיזה) - 12 ש"ש

מסלול ב' (בלי תיזה) - 18 ש"ש

מסלול מורים (בלי תיזה) - 18 ש"ש

מסלול תנ"ך 2.0. לפרטים:

תנ"ך 2.0 

תאריך עדכון אחרון : 21/07/2019