עבודות תזה ודיסרטציה

שנה סטודנט/ית מנחה
2022 הערות על הטיהור במקור הכוהני MA בר-כהן דוד פרופ' רענן אייכלר
2022 פירוש רש"י לתורה בעידן הדפוס רומא סביב 1470 :היבטים פרשניים, טקסטואליים והיסטוריים PhD מורגנשטרן יוסף פרופ' אריק לווי
2022 תיאור לכידת ירושלים בידי דוד בספרי שמואל ודברי-הימים - עיון בין-תחומי PhD אזרחי שמריהו פרופ' מיכאל אביעוז
2021 מוטיב המים בנבואות החורבן והתקומה בספר יחזקאל MA בן חיים ליאורה פרופ' יעל שמש
2020 Adaptation of the Genres of the Call Scene in Esther 4 and the Battle Report in Esther 8-9 PhD קיונגסיק קים פרופ' יהושע ברמן
2020 Foreigners Who Speak of God in Biblical Narrative PhD שורר-פינקלמן‏ נאוה פרופ' יהושע ברמן
2020 האמירות החכמתיות בספר ירמיהו ותפקידן במארג הנבואות בספר PhD פריש רחל פרופ' אליהו עסיס
2020 הענשת שליח האל במקרא PhD ניסני יוכי פרופ' יונתן גרוסמן
2020 חיבור "המסורה" הלא גמור של כ"ד גינצבורג: תיאור תולדותיו וניסיון להשלמתו PhD חיות ענת פרופ' יוסף עופר
2020 יחסו של ראב"ע לנשים על פי פירושיו למקרא MA ברדה נעה פרופ' יהונתן יעקבס
2020 מבנה מחזור סיפורי אברהם: סיפור החזית והסיפור החבוי MA שטטלר שרה פרופ' עמוס פריש
2020 מקורותיו של ר' שלמה אפרים מלונטשיץ בפירושו "כלי יקר" לחומש בראשית MA לרר רעות פרופ' יהונתן יעקבס
2020 תפיסות מרחב ודימויי מרחב במקרא PhD כהן ידען חנה פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2020 תרומתם של הבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה לתורה והחומש השומרוני לחקר נוסח התורה PhD דיפני הילה פרופ' נילי סמט
2019 ההרמנויטיקה של רש"י - יחסו של רש"י למדרשי חז"ל בפירושו לתורה MA לוי אביחי פרופ' יהונתן יעקבס
2019 המסר האחיד של פרשת נבות: (מלכים א כא) MA בן דוד דורון פרופ' יעל שמש
2019 הרקע החברתי לפתגמים השומריים MA שטיין ענבר פרופ' נילי סמט
2019 כפל מניעים: אישי ואידיאולוגי במוטיבציה של הדמות בסיפור המקראי PhD אומן נעה פרופ' יונתן גרוסמן
2019 מבנה, עיצוב ומשמעות בנאום הפתיחה של ספר דברים (דברים א'-ג') MA ריינר משה אדיר פרופ' יונתן גרוסמן
2019 ניתוח סיפורי קונפליקט במקרא באמצעות תורת האילוצים: עיון במגילת רות PhD שילה-בן ישר אסתר פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2019 שיטתו הפרשנית של רבי יחיא אלצ'הארי על פי פירושו "צידה לדרך" לספר בראשית MA מנצור עותניאל פרופ' יהונתן יעקבס
2019 תפקידו הספרותי של המרחב בספרים שופטים ושמואל MA פסטין דוד פרופ' יהונתן יעקבס
2018 A Literary Study of Levitic Motifs in the Bible PhD Wruble Yosefa פרופ' אליהו עסיס
2018 Explanations for Exile in Amos 4:1-3, 5:25-27, 6:1-14, and 7:7-17 PhD קמפוס מרתה פרופ' אליהו עסיס
2018 אבות ובנות: יחסי אבות ובנות בסיפור המקראי MA ליכטמן יעקב פרופ' יעל שמש