עבודות תזה ודיסרטציה

שנה סטודנט/ית מנחה
2022 גישתו של בעל קדמוניות המקרא לשקרים במקרא (אנגלית) MA וורן קיי פרופ' אסתר אשל
2022 גלות וגאולה בפרשנות הרב עובדיה ספורנו לתורה: עיצוב תודעת הציפייה לגאולה MA ציפי אגרט פרופ' יהונתן יעקבס
2022 טקסי התחדשות: הערות על הטיהור במקור הכוהני (אנגלית) MA דוד בר-כהן פרופ' רענן אייכלר
2022 לבעיית הכפילות בשמואל א פרקים כד-כו MA יובל דרבי פרופ' נילי סמט
2022 נוסח המקרא שהיה לפני רד"ק על פי ספר השורשים MA אנגרמן משה פרופ' יוסף עופר
2022 סיפורי רצח בתנ"ך: הגדרתם וניתוחם הספרותי PhD גריגורי (גרישה) מנחל פרופ' מיכאל אביעוז
2022 פירוש רש"י לתורה בעידן הדפוס רומא סביב 1470 :היבטים פרשניים, טקסטואליים והיסטוריים PhD מורגנשטרן יוסף פרופ' אריק לווי
2022 תיאור לכידת ירושלים בידי דוד בספרי שמואל ודברי-הימים - עיון בין-תחומי PhD אזרחי שמריהו פרופ' מיכאל אביעוז
2021 אוריה החתי כנושא כלי יואב ‏מ‏המקרא עד לכתבי יוסף בן מתתיהו MA יגאל אלון פרופ' מיכאל אביעוז
2021 הומור, אירוניה ותופעות דומות בספר משלי MA מאיה חנה וולודרסקי-ריכטר פרופ' נילי סמט
2021 היחיד במשנת הנצי"ב על פי פירושו לתורה MA אפרת הולשטיין פרופ' יהונתן יעקבס
2021 הערכת דמות בלעם בבמדבר כב"-כ"ד : ניתוח ספרותי בדגש על היסוד האנלוגי PhD אורן גלבלום פרופ' יונתן גרוסמן
2021 מוטיב המים בנבואות החורבן והתקומה בספר יחזקאל MA בן חיים ליאורה פרופ' יעל שמש
2021 עיצוב זכרון יציאת מצרים בספר דברים MA ראובן בלוך ד"ר יסכה זימרן
2020 Adaptation of the Genres of the Call Scene in Esther 4 and the Battle Report in Esther 8-9 PhD קיונגסיק קים פרופ' יהושע ברמן
2020 Foreigners Who Speak of God in Biblical Narrative PhD שורר-פינקלמן‏ נאוה פרופ' יהושע ברמן
2020 האמירות החכמתיות בספר ירמיהו ותפקידן במארג הנבואות בספר PhD פריש רחל פרופ' אליהו עסיס
2020 האמירות החכמתיות בספר ירמיהו ותפקידן במארז הנבואות בספר PhD רחל פריש פרופ' נילי סמט
2020 הענשת שליח האל במקרא PhD ניסני יוכי פרופ' יונתן גרוסמן
2020 חוק וניסיון סיפורי התלונה שבשמות טו 22 - יז 1 MA נתנאל שפיגל פרופ' יונתן גרוסמן
2020 חיבור "המסורה" הלא גמור של כ"ד גינצבורג: תיאור תולדותיו וניסיון להשלמתו PhD חיות ענת פרופ' יוסף עופר
2020 יחסו של ראב"ע לנשים על פי פירושיו למקרא MA ברדה נעה פרופ' יהונתן יעקבס
2020 מבנה מחזור סיפורי אברהם: סיפור החזית והסיפור החבוי MA שטטלר שרה פרופ' עמוס פריש
2020 מחקר ביקורתי על המהדורה הראשונה של כ"ד גינצבורג של התורה (תרנ"ד) ושימושו בהערות המסורה כדי לתקן את נוסח המקראות הגדולות של יעקב בן חיים אבן אדוניהו (רפ"ד-רפ"ו) MA אלברט המבד פרופ' יוסף עופר
2020 מטרת השליחות ומבחן הגמלים : בראשית כ"ד כסיפור רב מוקדי MA תומר גרינברג פרופ' יונתן גרוסמן