המחלקה לתנ"ך

המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן היא הגדולה מסוגה בעולם. צוות החוקרים עוסק בתחומים רבים ומגוונים בחקר המקרא, ומחקריהם תורמים תרומה של ממש למחקר המקראי. תלמידי מחקר פוטנצייאליים מוזמנים ליזום מחקרים בתחומים שונים ומגוונים. כמו כן, אנו מספקים מגוון של קורסים לציבור הסטודנטים ולשאר המתעניינים במקרא.

המשך