תואר שני בתנ"ך בשנה אחת

להרשמה

תואר שני – מסלול למורים:

המסלול שיפגיש אותך עם מיטב חוקרי המקרא בעולם!!

https://bible.biu.ac.il/faculty

36 נ"ז ללא תזה

ישנה אפשרות לסיים תואר שני ללא תזה בשנה אחת, הכוללת שני סמסטרי קיץ. מתאים במיוחד למורים בשבתון. עם זאת, במידה ויש צורך בהשלמות, יש צורך ביותר בארבעה סמסטרים.

דרישות מוקדמות:

  • המסלול מיועד למורים בפועל בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה
  • ציון 76 לפחות בתואר הראשון
  • במידה והתואר הראשון אינו בתנ"ך, או נלמד במוסד אחר, תתכן דרישה להשלמות בהתאם לגיליון הציונים של הסטודנט.

דרישות אקדמיות:

  • שתי עבודות סמינריוניות, ייחודיות לתואר שני – 4-8 נ"ז
  • קורסים ייחודיים לתואר השני – 28-32 נ"ז

(עד 12 נ"ז מתוכן יכולים להיות מלימודי תואר ראשון או ממחלקה אחרת בפקולטה ליהדות, בתאום מוקדם עם יו"ר הועדה המחלקתית)

  • השתתפות במפגשים המחלקתיים במשך שתי שנות לימוד
  • פטור באנגלית- על כל התלמידים להיבחן בבחינת פטור פנימית באנגלית מטעם המחלקה לתנ"ך.  ציון במבחן הינו "עובר" ובכל שנה מתקיימים שני מועדים. הודעה על קיום הבחינה והחומר תשלח לסטודנטים.
  • לימודי יהדות ע"פ הדרישות הכלליות לתואר שני (כפי שמופיע באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות).