שלחו לחבר

תואר שני בשנה אחת

להרשמה

המחלקה לתנ"ך מציעה תכנית לימודים מרוכזת ללימודי תואר שני בשנה אחת (במסלול ללא תיזה).

התכנית בהיקף של 9 קורסים בתנ"ך* באחת משתי האפשרויות הבאות:

א. לימודים יום בשבוע + קורסי קיץ מרוכזים במשך 4-2 שבועות.

ב. לימודים יומיים בשבוע בימים ג' ו-ה'.

התכנית גמישה וניתן להתאימה בתכנית אישית.

מועמדים החייבים בלימודי השלמה בהתאם לרקע לימודיהם, יחוייבו על בסיס אישי.

התכנית מתאימה במיוחד למורים בשנת שבתון, אך פתוחה לכל המתעניינים.

* פירוט הדרישות לתואר שני בהתאם למפורסם בחוברת "פרטי מידע לסטודנט".

מסלול תנ"ך 2.0: לפרטים:

תנ"ך 2.0 

תאריך עדכון אחרון : 14/02/2019