תואר ראשון

להרשמה

המסלול שיפגיש אותך עם מיטב חוקרי המקרא בעולם!!

https://bible.biu.ac.il/faculty

דרישות קבלה - גם לבני 40 ומעלה ללא פסיכומטרי !

במחלקה לתנ"ך ישנה אפשרות ללמוד במסלולים הבאים: 

מקצוע מורחב - 96 נ"ז

דו-חוגי - 58 נ"ז

דו-חוגי מובנה - 54 נ"ז

 

תואר ראשון – מקצוע מורחב – חד חוגי  96 נ"ז

64 מתוכן במסגרת המחלקה לתנ"ך:

 1. מבואות, יסודות ולימודי עזר
  • הדרכה ביבליוגרפית                                          2 נ"ז
  • מבוא למקרא                                                   2 נ"ז
  • ארמית מקראית ותרגומים ארמיים                    4 נ"ז
  • יסודות הלשון והתחביר המקראיים                    2 נ"ז
  • קריאה במקרא בהיבט הלשוני                           2 נ"ז
  • הספרות המקראית לסוגיה                                2 נ"ז

 

 1. הפרשנות המסורתית                                                 8 נ"ז
 2. ספרי המקרא
  • ספרי התורה                                                     4 נ"ז
  • הספרים ההיסטוריים                                        4 נ"ז
  • ספרי הנבואה                                                   4 נ"ז
  • ספרי החכמה והשירה                                      4 נ"ז
  • בחירה בקורס אחד נוסף מהסעיפים הקודמים    4 נ"ז

 

 1. שיעורים מונוגרפיים                                                       14 נ"ז

 

 1. שני סמינריונים שנתיים                                                 8 נ"ז
 2. שתי בחינות בקיאות (לא נכללות בממוצע הציונים)
 3. שני סיורים לימודיים (סטודנט שיצא לסיור יקבל ציון "עובר")

32 נ"ז נוספות ילמדו מהמחלקה לתנ"ך או ממבחר קורסים אחרים במסגרת מחלקות אחרות בפקולטה למדעי היהדות, בעלי זיקה לעולם התנ"ך (כולל עבודה סמינריונית שלישית).

כל הסטודנטים לתואר ראשון בתנ"ך מחויבים בקורס "מבוא לתולדות ישראל בתקופת המקרא" של פרופ' יגאל לוין.  הקורס יכול להיחשב כקורס יסוד ביהדות בתחום תולדות עם ישראל, או ייכלל בספירת 32 נ"ז ממחלקות אחרות.

חישובי השעות הנ"ל כוללים 4 נ"ז ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות תנ"ך.

 

תואר ראשון – מסלול דו-חוגי –58 נ"ז בתנ"ך

במסגרת זו ילמד התלמיד בשתי מחלקות שונות בהיקף של מקצוע ראשי בכל אחת מהן.

 1. מבואות, יסודות ולימודי עזר
  • הדרכה ביבליוגרפית                                         2 נ"ז
  • מבוא למקרא                                                  2 נ"ז
  • ארמית מקראית ותרגומים ארמיים                    4 נ"ז
  • יסודות הלשון והתחביר המקראיים                     2 נ"ז
  • קריאה במקרא בהיבט הלשוני                           2 נ"ז
  • הספרות המקראית לסוגיה                                2 נ"ז

 

 1. הפרשנות המסורתית                                                  8 נ"ז

 

 1. ספרי המקרא
  • ספרי התורה                                                     4 נ"ז
  • הספרים ההיסטוריים                                        4 נ"ז
  • ספרי הנבואה                                                   4 נ"ז
  • ספרי חכמה ושירה                                            4 נ"ז
  • בחירה בקורס אחד נוסף מהסעיפים הקודמים       4 נ"ז

 

 1. שיעורים מונוגרפיים                                                     8 נ"ז

 

 1. שני סמינריונים שנתיים                                                 8 נ"ז
 2. שתי בחינות בקיאות (לא נכללות בממוצע הציונים)
 3. שני סיורים לימודיים (סטודנט שיצא לסיור יקבל ציון "עובר")

 

כל הסטודנטים לתואר ראשון בתנ"ך מחויבים בקורס "מבוא לתולדות ישראל בתקופת המקרא" של פרופ' יגאל לוין. הקורס יכול להיחשב כקורס יסוד ביהדות בתחום תולדות עם ישראל, או יחשב כאחד מן הקורסים המונוגרפיים.

חישובי השעות הנ"ל כוללים 4 נ"ז ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות תנ"ך.

 

תואר ראשון – מסלול דו-חוגי מובנה – 54 נ"ז בתנ"ך

במסגרת זו ילמד התלמיד בשתי מחלקות שונות, אשר קיימת זיקה מסוימת ביניהן, בהיקף של מקצוע ראשי בכל אחת:

תנ"ך+ תלמוד ותושב"ע                       תנ"ך+ מחשבת ישראל

תנ"ך+ תולדות עם ישראל                  תנ"ך+ לימודים קלאסיים

תנ"ך+ לימודי ארץ ישראל                  תנ"ך+ ערבית

תנ"ך+ לשון עברית                            תנ"ך+ חינוך

תנ"ך+ ספרות עם ישראל

 1. מבואות, יסודות ולימודי עזר
  • הדרכה ביבליוגרפית                                         2 נ"ז
  • מבוא למקרא                                                   2 נ"ז
  • ארמית מקראית ותרגומים ארמיים                      4 נ"ז
  • יסודות הלשון והתחביר המקראיים                     2 נ"ז
  • קריאה במקרא בהיבט לשוני                              2 נ"ז
  • הספרות המקראית לסוגיה                                2 נ"ז

 

 1. הפרשנות המסורתית                                                   8 נ"ז

 

 1. ספרי המקרא
  • ספרי התורה                                                    4 נ"ז
  • הספרים ההיסטוריים                                        4 נ"ז
  • ספרי הנבואה                                                  4 נ"ז
  • ספרי חכמה ושירה                                           4 נ"ז
  • בחירה בקורס אחד נוסף מהסעיפים הקודמים    4 נ"ז

 

 1. שיעורים מונוגרפיים                                                       4 נ"ז

 

 1. שני סמינריונים שנתיים                                                 8 נ"ז
 2. שתי בחינות בקיאות (לא נכללות בממוצע הציונים)
 3. שני סיורים לימודיים (סטודנט שיצא לסיור יקבל ציון "עובר")

כל הסטודנטים לתואר ראשון בתנ"ך מחויבים בקורס "מבוא לתולדות ישראל בתקופת המקרא" של פרופ' יגאל לוין. הקורס יכול להיחשב כקורס יסוד ביהדות בתחום תולדות עם ישראל, או יילקח במקום קורס מונוגרפי.

חישובי השעות הנ"ל כוללים 4 נ"ז ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות תנ"ך.