תואר שני בתנ"ך עם תזה

מסלול עם תזה

המסלול שיפגיש אותך עם מיטב חוקרי המקרא בעולם!!

https://bible.biu.ac.il/faculty

24 נ"ז קורסים + 12 נ"ז עבודת התזה

תלמידים שאינם בעלי רקע בתנ"ך יחוייבו ב- 16 נ"ז השלמה

תוכנית לימודים (24 נ"ז): 

שנה א'/ ב'

קורסי חובה

שפה עתיקה ברמת מתחילים- 8 נ"ז

אכדית/ יוונית/ ערבית / לטינית

***במקרים מסוימים, ובתיאום עם מנחה העבודה ויו"ר הוועדה המחלקתית, יינתן פטור מחובה זו

קורסי בחירה- בין 8 נ"ז ל-12 נ"ז

מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים

סמינריונים- שני סמינריונים בין 4 נ"ז ל-8 נ"ז

מתוך רשימת הקורסים לתארים המתקדמים. קיימים קורסים ברשימה אשר מוגדרים כסמינריון / הרצאה.

קוד תזה- 08-3000- יש להירשם החל מהשנה השנייה

**ניתן להתחיל ללמוד גם בסמסטר ב'- לפרטים יש ליצור קשר עם מזכירות המחלקה: bible.dept@biu.ac.il

חובות הסטודנטים:

 • יש למצוא מנחה מתוך רשימת הסגל האקדמי שלנו- https://bible.biu.ac.il/faculty
 • הגשת הצעת מחקר ואישורה עד סוף סמסטר א' של שנה ב'.
 • הנחיות לכתיבת הצעת מחקר: https://graduate-school.biu.ac.il/node/1772
 • הגשת תזה ואישורה עד סוף שנה ב'
 • הנחיות לכתיבת עבודת תזה: https://bit.ly/3BJ5UiC
 • יהדות בהתאם לתקנון האוניברסיטה:
  • ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות- https://yesod.biu.ac.il/ (קורס יסוד ביהדות בהיקף 4 נ"ז לא בתחום התנ"ך)
 • פטור באנגלית- על כל התלמידים להיבחן בבחינת פטור פנימית באנגלית מטעם המחלקה לתנ"ך.  ציון במבחן הינו "עובר" ובכל שנה מתקיימים שני מועדים. הודעה על קיום הבחינה והחומר תשלח לסטודנטים.
 • יש להירשם בכל שנה לקוד הקולקוויום המחלקתי

 • השתתפות בסמינרים המחלקתיים הינה חובה לתלמידי המחקר

*התוכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח