תואר שני בתנ"ך עם תזה

מסלול עם תזה:

המסלול שיפגיש אותך עם מיטב חוקרי המקרא בעולם!!

https://bible.biu.ac.il/faculty

12 ש"ש קורסים + 6 ש"ש עבודת התזה

תלמידים שאינם בעלי רקע בתנ"ך יחוייבו ב- 8 ש"ש השלמה

תוכנית לימודים (12 ש"ש = 24 נ"ז): 

שנה א'/ ב'

קורסי חובה

שפה עתיקה ברמת מתחילים- 4 ש"ש

אכדית/ יוונית/ ערבית / לטינית

***במקרים מסוימים, ובתיאום עם מנחה העבודה ויו"ר הוועדה המחלקתית, יינתן פטור מחובה זו

קורסי בחירה- בין 4 ש"ש ל-6 ש"ש

מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים

סמינריונים- שני סמינריונים בין 2 ש"ש ל-4 ש"ש

מתוך רשימת הקורסים לתארים המתקדמים. קיימים קורסים ברשימה אשר מוגדרים כסמינריון / הרצאה.

קוד תזה- 08-3000- יש להירשם החל מהשנה השנייה

 

חובות הסטודנטים:

  • יש למצוא מנחה מתוך רשימת הסגל האקדמי שלנו- https://bible.biu.ac.il/faculty
  • הגשת הצעת מחקר ואישורה עד סוף סמסטר א' של שנה ב'.
  • הנחיות לכתיבת הצעת מחקר: https://graduate-school.biu.ac.il/node/1772
  • הגשת תזה ואישורה עד סוף שנה ב'
  • הנחיות לכתיבת עבודת תזה: https://bit.ly/3BJ5UiC
  • יהדות בהתאם לתקנון האוניברסיטה:
    • ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות- https://yesod.biu.ac.il/ (קורס יסוד ביהדות בהיקף 2 ש"ש לא בתחום התנ"ך)
  • פטור באנגלית- על כל התלמידים להיבחן בבחינת פטור פנימית באנגלית מטעם המחלקה לתנ"ך.  ציון במבחן הינו "עובר" ובכל שנה מתקיימים שני מועדים. הודעה על קיום הבחינה והחומר תשלח לסטודנטים.

*התוכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח