נחשונים להוראה- תוכנית מצטיינים

נחשונים להוראה- תוכנית מצטיינים

המחלקה לתנ"ך גאה להיות שותפה לתוכנית המצוינות של ביה"ס לחינוך, "נחשונים להוראה".

התוכנית מיועדת לבוגרי שרות צבאי שלא עברו 5 שנים מתום שרותם, בעלי כושר מנהיגות ופוטנציאל הצטיינות, אשר בוחרים לנתב את כישרונותיהם אלו לטובת קידום החינוך בישראל.

סטודנטים המשתתפים בתוכנית זכאים למלגות ולמימון מדי שנה, מסיימים תואר ראשון ושני במהלך תקופת לימודיהם, ומשתלבים בשוק העבודה עם יתרון מקצועי, הכשרתי וכלכלי מובהק ביחס לעמיתיהם.

פרטים על תנאי הסף, תהליך הקבלה, מסלולי הלימודים ויצירת קשר, ניתן למצוא בקישור הבא: https://education.biu.ac.il/node/5489