תואר ראשון בתנ"ך ותעודת הוראה

תואר ראשון בתנ"ך ותעודת הוראה

סטודנטים המעוניינים לעסוק בהוראה לאחר סיום לימודיהם, יכולים ללמוד לקראת תעודת הוראה מטעם ביה"ס לחינוך. הלימודים מתקיימים במקביל ללימודי התואר הראשון, בשנה השנייה ובשנה השלישית ללימודים.

הרישום לתכנית פתוח לסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה, ומותנה בקיום ראיון אישי ובהתחשב בממוצע הציונים הקיים.

תוכנית הלימודים מורכבת מלימודים עיוניים ומעבודה מעשית, בסך מצטבר של 24 נק"ז. חובות לימודי התעודה מרוכזות ליום ראשון, שבו לא מתקיימים לימודים במחלקה לתנ"ך.

פֵּרוּּט תוכנית הלימודים, בֵּרוּר פְּטוֹרים לסטודנטים הלומדים גם בביה"ס לחינוך, יצירת קשר ומידע נוסף, ניתן למצוא בקישור הבא: https://education.biu.ac.il/node/10755