פרסומי המחלקה

ספרים

 • צופה אל הבאות

  צופה אל הבאות: תאולוגיית הגלות של יחזקאל והשפעתה על תוכנית התקומה שלו

  מחבר: אריאל קופילוביץ
  הוצאה: מאגנס
  תקציר:

  יחזקאל, הכוהן שהיה לנביא, גלה לבבל יחד עם יהויכין מלך יהודה והאליטות של ירושלים אחת-עשרה שנים לפני חורבן בית המקדש הראשון. חורבן הבית וגלותה הסופית של יהודה עוררו בקרב הגולים שאלות כבדות משקל באשר לזהותם הדתית והלאומית. מספר יחזקאל עולה כי לא מעט מן הגולים סברו שמערכת היחסים שלהם עם האל הגיעה לסיומה המוחלט, וכעצמות יבשות, אין להם כל תקווה לתקומה בעתיד. 

  ספר זה בוחן את תוכנית התקומה של יחזקאל ואת האופן שהוא מתאר בו את עתיד ישראל לאחר החורבן. לצד קריאות חדשות בדברי הנביא, ובחינת השפעת מקורות מקראיים ומסופוטמיים על דבריו, הספר מתאר גם את העולם הרעיוני וחיי היום יום של גולי יהודה הראשונים בבבל. הוא מראה כיצד מציאות חייהם שם השפיעה על האופן שהם תפסו בו את הגלות ואת תפקידה התיאולוגי בהיסטוריה של עם ישראל.

 • ישמעאל בן אברהם

  ישמעאל בן אברהם

  מחבר: יוסף פליישמן
  הוצאה: מגילת ספר
  תקציר:

  הספר דן ברובד הספרותי של הפרקים המתמקדים בתולדות ישמעאל בספר בראשית. כמו כן, מתחקה הספר אחר המשפט שנהג במזרח הקדום, שכן, המסופר בפרקים אלו משוקע ברקע התרבותי של אותם ימים והכרתו שופכת אור על הבנת הסיפור המקראי, ומאפשרת חשיפת מהותה של דמותו המרתקת של ישמעאל. הכרת החוקים, שנועדו להסדיר את יחסי הגבירה והשפחה במצבים מורכבים, תורמת לדיון בשאלת השיפוט המוסרי של הדמויות בסיפור יחסי שרה והגר בכלל, ועינוי הגר על ידי שרה בפרט. שילוב ממד זה לניתוח הספרותי של הפרק, מבהיר מדוע התגלה מלאך ה' להגר ובפיו בשורה גדולה אודות ישמעאל. הספר מלמד באיזה אופן מהווה בשורת ישמעאל מענה למצוקת הגר ומה משמעות הדברים באשר לייעודו של ישמעאל.

  פרטי רכישה:

  לפנות לקרן סגלוביץ מנהלת ההוצאה: 0508814300

 • From Josephus to Yosippon and Beyond

  From Josephus to Yosippon and Beyond

  מחבר: Volume Editors: Carson Bay, Michael Avioz, and Jan Willem van Henten
  הוצאה: Brill
  תקציר:

  Two millennia ago, the Jewish priest-turned-general Flavius Josephus, captured by the emperor Vespasian in the middle of the Roman-Jewish War (66–70 CE), spent the last decades of his life in Rome writing several historiographical works in Greek. Josephus was eagerly read and used by Christian thinkers, but eventually his writings became the basis for the early-10th century Hebrew text called Sefer Yosippon, reintegrating Josephus into the Jewish tradition. This volume marks the first edited collection to be dedicated to the study of Josephus, Yosippon, and their reception histories. Consisting of critical inquiries into one or both of these texts and their afterlives, the essays in this volume pave the way for future research on the Josephan tradition in Greek, Latin, Hebrew and beyond.

 • תורה כפשוטה: ספר במדבר

  תורה כפשוטה: ספר במדבר

  מחבר: אליהו עסיס
  הוצאה: קורן ירושלים
  תקציר:

  סדרת תורה כפשוטה מציעה פירוש חדש לתורה על דרך הפשט. מתוך עיון מדוקדק בפרטים, חלוקת הפרשה ליחידות והתבוננות בהן בהקשרן הרחב, עולות שאלות מקיפות על מגמתם של הכתובים ומשמעותם.

 • תולדות פירוש רש"י לתנ"ך

  תולדות פירוש רש"י לתנ"ך

  מחבר: יצחק ש' פנקובר
  הוצאה: מוסד ביאליק
  תקציר:

  פירוש רש"י לתורה הוא הפירוש הנפוץ והנלמד ביותר במשך כל הדורות, גם בעידן כתבי היד וגם בעידן הדפוס. עם הזמן התרבו הפירושים על פירוש רש"י עצמו, ובכלל זה פירושים פרי עטם של תלמידי חכמים. לשון אחר, הפירוש עבר תהליך של קנוניזציה, עד שנחשב – במאה הי"'ד, ושוב במאה הי"ז – לפירוש שנכתב כביכול ברוח הקודש.

  הפופולריות של הפירוש משתקפת בתפוצתו העצומה במשך הדורות. לפחות 240 כתבי יד שרדו מן הפירוש על התורה, ואין שום פירוש אחר על התורה ששרד במספרים דומים. מתחילת עידן הדפוס העברי שרדו עשרה דפוסים של פירוש רש"י לתורה. ומן המאה הט"ז ועד היום הזה, במשך יותר מחמש מאות שנה, לא פסקו מלהדפיס את הפירוש על התורה במאות דפוסים.

  ואף על פי כן, הנוסח של הפירוש קשה. היו חכמים שהעירו על חילופי נוסח בפירוש, אבל רק במחצית השנייה של המאה הי"ט ניסה אברהם ברלינר להציג נוסח מתוקן של הפירוש על התורה על סמך כתבי יד. בשתי המהדורות של ספרו (1866, 1905) בדק ברלינר יותר ממאה כתבי  יד, אך לרוב לא ציין אותם ואת חילופי הנוסח. כיום בידינו שתי מהדורות של פירוש רש"י לתנ"ך  הראויות לציון: מקראות גדולות "הכתר", והמהדורה של "על התורה", הנמצאת במרשתת.

  הספר שלפנינו נועד לעמוד על תולדות פירוש רש"י לתנ"ך, בייחוד על פי בדיקה של כתבי יד רבים מאוד ולעמוד על הגהותיו של רש"י לפירושו, היינו על מקומות שבהם שינה את פירושו או הוסיף עליו. רק העיון המדויק בכתבי היד של פירוש רש"י מאפשר לעמוד על תולדות הפירוש.

 • Before There Were Kings: A Literary Analysis of the Book of Judges

  Before There Were Kings: A Literary Analysis of the Book of Judges

  מחבר: Elie Assis
  הוצאה: Eisenbrauns
  תקציר:

  Following the great periods of national leadership by Moses and Joshua, the book of Judges depicts the stewardship of various judges that rose to power to solve local religious and military challenges in the premonarchic period. This volume provides a close reading of the entire book of Judges, taking seriously the distinct elements of the book and how they are interconnected.

  Elie Assis explores the ways in which the ideology and theology of Judges unfold through a careful literary analysis. Moving beyond the cycle of sin, punishment, and salvation, Assis demonstrates how differences in the descriptive language applied to each judge, as well as the evaluations in the opening and concluding chapters, provide clues as to the organization and message of the text. Most works on Judges focus on the historical background of the period or the historical process of the book’s composition and seek to dissolve its stories into component parts. In contrast, Before There Were Kings points to the deep underlying unity of Judges and the function of the individual stories within the whole.

  New and carefully drawn insights related to the purpose of each section and the themes that shape the book as a whole make this a groundbreaking, programmatic contribution to research on the book of Judges. It will be of particular interest to students and scholars of the Old Testament and the Hebrew Bible.

 • מאבקי אחים ואחיות במקרא

  מאבקי אחים ואחיות במקרא

  מחבר: יסכה זימרן
  הוצאה: מגילת ספר
  תקציר:

  רבים ומגוונים הם פרקי המקרא שעוסקים באחים, באחיות וביחסים ביניהם. הספר מאבקי אחים ואחיות במקרא עוסק ביחסים בין אחים, כפי שהם מתבטאים בחומר הסיפורי שבמקרא. במרכז הספר עומדים שבעה סיפורים מקראיים: קין והבל (בראשית ד 1–16), עשיו ויעקב (בראשית כה 19–34), לאה ורחל (בראשית כט 13–ל 25), יוסף ואחיו (בראשית לז), אבימלך ואחיו (שופטים ח 29–ט 21), יפתח ואחיו (שופטים יא 1–3), יהורם מלך יהודה ואחיו (דברי הימים ב כא). שבעה סיפורים אלה מגלים דמיון ונמנים עם סוג ספרותי אחד, אשר בהגדרתו, בדרכי יישומו ובמשמעותו – דנים הפרקים המרכזיים של הספר. מבין נקודות הדמיון המרכזיות הקיימות בין הסיפורים, הספר נותן דגש על שמונת רכיבי העלילה החוזרים המופיעים בסיפורים. רכיבים אלה מסייעים להבין כל סיפור בפני עצמו, את הקשרים בין הסיפורים ואת התמונה הכוללת העולה משבעת הסיפורים יחד.

  הספר מתמקד ביחסים העכורים המתקיימים בין אחים ואחיות. בכך הוא מספק הצצה ייחודית אל תוך מערכת היחסים האחאית ואל עקרונותיה, ומוסיף עוד נדבך לתמונה העולה ממחקרים אחרים שנעשו ביחס להרכבים משפחתיים שונים המתועדים במקרא. אולם העיסוק במאבקי האחים והאחיות בסיפורים אלה מאיר גם את היחסים הטובים שראויים לשרור ביניהם. על ידי כך הדיון בשבעת הסיפורים חושף כמה מיסודות הקיום של בית־האב במקרא, תורם להבנה של היחסים המגוונים המתקיימים בתוכו ומבהיר את חשיבותם לפרט ולחברה בישראל הקדומה.

  מוקדיו של הספר מאבקי אחים ואחיות במקרא הם הסוג הספרותי המאחד את הסיפורים, בצד שבעת הסיפורים העומדים כל אחד בפני עצמו – והמשמעות הספרותית והחברתית העולה מניתוחם הכולל יחד.

  פרטי רכישה:

  גב' קרן סגלוביץ, מנהלת הוצאת "מגילת ספר" – 0508814300.

 • קהלת: סדק של אור

  קהלת: סדק של אור

  מחבר: יונתן גרוסמן ועשהאל אבלמן
  הוצאה: קורן ירושלים
  תקציר:

  מגילת קהלת נכתבה על ידי אחד הסופרים הכנים והנוקבים ביותר בתולדות ספרות העולם. יצירתו היא פרי של התבוננות בחיי האדם והחברה, וכל כולה התמודדות כואבת ומלאת תסכול נוכח העוולות, חוסר הצדק וחוסר הפשר שבחיים, ועם חוסר האונים והמוגבלויות של בני האדם.

  האם ביקש מחבר המגילה לתת מענה למחשבות המענות שהטרידו אותו? האם הציע לקוראי דבריו מוצא מהמצוקה שתיאר? האם מתחת לפני השטח הוא גם מתווה דרך שבה אפשר ואולי אף כדאי לחיות חיים טובים? ואם כן, מה הם תוכנם ומשמעותם של המענה, המוצא והדרך? האם ניתן לראות במגילת קהלת יצירה אופטימית? לשאלות אלו ניתנו תשובות רבות על ידי פרשנים קדומים וחדשים, וספר זה מפלס בתוכן נתיב ייחודי משלו.

  תיאורי חוסר הפשר וחוסר האונים, עלולים להוביל את הקורא למסקנה ש"הכל הבל". אך המסר של המגילה לא מסתכם בכך. קהלת: סדק של אור מראה כיצד מתחת לפני השטח טמון במגילה מענה לשאלות הקשות שהיא עצמה מעוררת.

  דווקא לאור התובנה של קהלת שמתחילה מביטול המשמעות, הוא סולל עבורנו דרך של חיים שיש בהם שמחה והנאה. קוראי קהלת: סדק של אור יגלו מחדש את המגילה כמזמינה אותם לגעת בחיים עצמם, להבחין בין עיקר לטפל, למצוא טעם בחוויות הקטנות של הקיום, להאמין, לעמול ולנצל את הזמן הקצוב שיש לו לאדם על פני האדמה.

 • The Book of Lamentations

  The Book of Lamentations

  מחבר: Joshua A. Berman
  הוצאה: Cambridge University Press
  תקציר:

  In this commentary, Joshua Berman considers Lamentations as a literary work that creates meaning for a community in the wake of tragedy through its repudiation of Zion theology. Drawing from studies in collective trauma, his volume is the first study of Lamentations that systematically accounts for the constructed character of the narrator, a pastoral mentor who engages in a series of dialogues with a second constructed character, daughter Zion, who embodies the traumatized community of survivors. In each chapter, the pastoral mentor speaks to a different religious typology and a different sub-community of post-destruction Judeans, working with daughter Zion to reconsider her errant positions and charting for her a positive way forward to reconnecting with the Lord. Providing a systematic approach to the careful structure of each of its chapters, Berman illuminates how biblical writers offered support to their communities in a way that is still relevant and appealing to a therapy-conscious contemporary society.

 • מה חידשה היהדות בעולם? התנ"ך - 80 מהפכות

  מה חידשה היהדות בעולם? התנ"ך - 80 מהפכות

  מחבר: אמנון שפירא
  הוצאה: טפר
  תקציר:

  מהי "מהפכה"? לפני כ־150 שנה התגלו שרידי תרבויות עתיקות במזרח הקרוב, במסופוטמיה ובמצרים, ומחקרים היסטוריים משווים בינן לבין המסופר בתנ"ך, מאברהם אבינו ועד עזרא הסופר. כאשר המחקר מצביע על תופעה דתית או פוליטית שהתקיימה בתרבויות העתיקות, אבל בתנ"ך היא מופיעה במגמה מנוגדת – הוגדרה זו כ"מהפכה".

  מהו אופי החיבור? החיבור הוא מחקרי, בהתבססו על המחקר ועל מקורות מדעיים מובהקים; והוא תורני, בהסתמכו על התנ"ך, על חז"ל, ועל הגות רבנית בת־ימינו, זו המקבילה למחקר.

  איך מתיישבת מהפכה עם מסורת? כאשר ר' שמואל חיים לנדאו, מייסד 'הפועל המזרחי' ב־1922, טבע את מטבע הלשון "המרד הקדוש" – הוא אכן התכוון לרעיון המרד. לא נגד התורה, אלא להיפך: נגד ניוונה, ש"אין בית מדרש בלא חידוש". וכהגדרת הראי"ה קוק, רבה הראשי של ארץ־ישראל: "הישן – יתחדש, והחדש – יתקדש". כלומר, החידוש המתמיד – הוא המסורת היהודית במיטבה.

  מדוע כתבתי את החיבור הזה? גדלתי בציונות הדתית של פעם; בבני עקיבא ובקיבוץ הדתי, ונשאבתי לרעיון של "תיקון עולם" (פרק 71 בספר). שתי מלים אלה הן תמצית התורה והיהדות, ונולדו לשם דירבון רוח האדם והחֶבְרָה לתיקון מתמיד, כדבר ה' לאברהם: "...וְשָׁמְרוּ דֶּּרֶךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה ומִּשְׁפָּט". דברים אלה נאמרו לאברהם ולזרעו, אך גם לכל באי עולם: "וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה". וזהו תיקון עולם.