אורן גלבלום, בוגר תואר שלישי

מיד עם תחילת לימודיי במחלקה בלט לעיניי ההבדל הניכר באווירה ובמגמת הלימוד ביחס למוסדות אחרים. המחלקה מתייחדת בתחושה של שיתופיות ורעוּת, מראשון המורים ועד אחרון התלמידים. במחלקה מלמדים כמה מגדולי החוקרים בעולם, שהמפגש עמם הוא זריקת מרץ לדמיון האינטלקטואלי ונכס של ממש לשואפים להתקדם בתחום.

תאריך עדכון אחרון : 31/03/2024