ד"ר שרה שורץ

דוא"ל
sarah.schwartz@biu.ac.il
  קורות חיים

  . פרטים אישיים

  שם בעברית: ד״ר שרה שורץ

  בלועזית : Dr. Sarah Schwartz

  דואר אלקטרוני:  Sarah.Schwartz@biu.ac.il

  2. דרגה: מורה ג׳ 

   

  3. השכלה

  השכלה                         שם האוניברסיטה             שנת קבלת התואר

  תואר ראשון                  האוניברסיטה העברית       תשנ״ד                               

  תואר שני                      אוניברסיטת בר-אילן         תשע״א                

  תואר שלישי                  אוניברסיטת בר-אילן          תשע״ה                  

  נושא עבודת הדוקטורט: סיפור יצחק: ניתוח ספרותי של בראשית כה 19-כח 9.

  שם המנחה: פרופ' אליהו עסיס

   

  4. מילגות ופרסים 

  פרס חורגין לעבודת דוקטורט מצטיינת, קרן פרופ' חורגין, תשע"ה 

  מלגת ווסט לדוקטורנטים מצטיינים, קרן ג'וזף ווסט אוסטרליה, תשע"ד 

  מלגת שופף לדוקטורנטים מצטיינים, קרן שופף לתלמידי מחקר, תשע"ד 

  פרס הרקטור לסטודנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ב 

  מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"א 

   

  5. מקומות עבודה נוספים 

  מכון שכטר למדעי היהדות

   

  מחקר

  המחקר הספרותי של המקרא; הסיפור המקראי והשירה המקראית; ספרות התורה.

  פרסומים

  1. “Narrative Toledot Formulae in Genesis: The Case of Heaven and Earth, Noah, and Isaac,” JHS  16 (2016), 37 pp.

  2. “Bridge over Troubled Waters: Psalm 147,” JSOT 42 (2018), 317-339.

  3. “Isaac’s Dual Test in the Blessings Narrative: A New Reading of Gen. 27:18-27,” JSOT 43 (2019), 693-711.

  4. “From Rhetoric to Demagoguery: A New Reading of the Spies’ Report (Num 13:26-33),” ETL 96 (2020), 583-602.

  5. ״איזון עדין במזמור קמ״ז בתהלים״, בתוך: השמיר, הכתב, והכתב והלוחות: מחקרים במקרא ובמזרח הקדוםבספרות הבתר מקראית, בלשונות עתיקות ובתרבויות קדומות לכבוד פרופסור שמיר יונה, קרית טבעון: הוצאת אוסטרקון, 2022

  6. ״עקרון ההדרגתיות בפרשנותו של ר׳ שמואל לניאדו לסיפור הקדשת שמואל״, בית-מקרא סו (תשפ״א), 420-452

  7. “Law and Order in Judg. 19-21,” JANES 35 (2021), 121-150

  8. ״התפיסה הרעיונית של אביגיל בנאומה לדוד״, התקבל לפרסום בכתב העת בית מקרא, מאי 2022

   

  תאריך עדכון אחרון : 10/07/2022