ד"ר שרה שורץ

דוא"ל
sarah.schwartz@biu.ac.il
קורות חיים

. פרטים אישיים

שם בעברית: ד״ר שרה שורץ

בלועזית : Dr. Sarah Schwartz

כתובת: רחוב גופנה 212, אלעזר גוש עציון, ת״ד 77. מיקוד 90942

טלפון: 02-9938173

דואר אלקטרוני:  Sarah.Schwartz@biu.ac.il

2. דרגה: מורה ג׳ 

 

3. השכלה

השכלה                         שם האוניברסיטה             שנת קבלת התואר

תואר ראשון                  האוניברסיטה העברית       תשנ״ד                               

תואר שני                      אוניברסיטת בר-אילן         תשע״א                

תואר שלישי                  אוניברסיטת בר-אילן          תשע״ה                  

נושא עבודת הדוקטורט: סיפור יצחק: ניתוח ספרותי של בראשית כה 19-כח 9.

שם המנחה: פרופ' אליהו עסיס

 

4. מילגות ופרסים 

פרס חורגין לעבודת דוקטורט מצטיינת, קרן פרופ' חורגין, תשע"ה 

מלגת ווסט לדוקטורנטים מצטיינים, קרן ג'וזף ווסט אוסטרליה, תשע"ד 

מלגת שופף לדוקטורנטים מצטיינים, קרן שופף לתלמידי מחקר, תשע"ד 

פרס הרקטור לסטודנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ב 

מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"א 

 

5. מקומות עבודה נוספים 

המכללה האקדמית אפרתה, ירושלים

 

מחקר

המחקר הספרותי של המקרא; הסיפור המקראי והשירה המקראית; ספרות התורה.

פרסומים

עבודת דוקטור

סיפור יצחק: ניתוח ספרותי של בראשית כה 19 –  כח 9, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשע"ה

התקבלו לפרסום:

"Narrative Toledot Formulae in Genesis: The Case of Heaven and Earth, Noah, and Isaac", JHS

״Bridge over Troubled Water: Psalm 147", JSOT. 

 

תאריך עדכון אחרון : 16/02/2022