פרופ' יוסף עופר

English שלחו לחבר
דוא"ל
yosef.ofer@biu.ac.il
קורות חיים

פרטים אישיים

המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן

דואר אלקטרוני: Yosef.Ofer@biu.ac.il

אתר במרשתת: http://faculty.biu.ac.il/~ofery

 

לימודים

תשנ"ה                      קבלת תואר דוקטור. עבודת הדוקטור על הנושא "המסורה הבבלית לתורה, עקרונותיה ודרכיה"

תשמ"ה-תשמ"ז         קבלת תואר מ"א בלשון עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת גמר על הנושא "כתר ארם צובה לאור רשימותיו של מ"ד קאסוטו"

תשמ"ד                      שנת השלמה לתואר ראשון בלשון עברית באוניברסיטה העברית בירושלים

תשל"ט-תשמ"ב           קבלת תואר B.Sc במתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית בירושלים

 

תפקידים

תשע"ד-תשע"ו                        ראש המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן

תשע"ד ואילך                        יושב ראש ועדת הדקדוק של האקדמיה ללשון העברית

תשע"א ואילך                        מזכיר המערכת של "לשוננו" (האקדמיה ללשון העברית)

תשס"ז ואילך                         פרופסור חבר במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן

תשס"א ואילך                        חבר-יועץ באקדמיה ללשון העברית; מתשע"א חבר (מלא) באקדמיה

תשנ"ח ואילך                        מרצה במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן; מתש"ס: מרצה בכיר.

תשנ"ו-תשס"ו                       ראש החוג לתנ"ך במכללת הרצוג להכשרת מורים ליד ישיבת הר-עציון באלון שבות

תש"ן-תשנ"ח                        מזכיר מדעי באקדמיה ללשון העברית בירושלים - מזכיר ועדת הדקדוק והוועדה למונחי המשפט ועורך זיכרונות האקדמיה

תש"ן-תש"ס                        מרצה בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים

תשמ"ט-תש"ע                         מעורכי "מגדים: בטאון לענייני תנ"ך" (אלון שבות). מתשע"א: חבר המערכת.

תשמ"ח-תש"ן                        מזכיר המערכת של "תרביץ" (המכון למדעי היהדות בירושלים)

מחקר

המסורה הטברנית והבבלית; טעמי המקרא; פרשנות ימי הביניים; העברית החדשה

פרסומים

א. מחקרים בענייני המסורה

 1. 'מענייני המסורה - סימון הפרשיות', מגדים ב, מרחשוון תשמ"ז, עמ' 104-91.
 2. 'שני עניינות במסורה', מחקרים בלשון ב-ג, ירושלים תשמ"ז, עמ' 386-377.
 3. 'פרשיות "ספר התמיד" מברצלונה', מגדים ד, תשרי תשמ"ח, עמ' 74-67.
 4. 'כתר ארם צובה לאור רשימותיו של מ"ד קאסוטו', ספונות ס"ח ד (יט), תשמ"ט, עמ' 344-277.
 5. 'סדרי נביאים וכתובים', תרביץ נח (תשמ"ט), עמ' 189-155. [חלקו השני של המאמר נכלל גם בתוך: ליקוטי תרביץ ו: מקראה בחקר התפילה, ליקט והוסיף מבוא: חננאל מאק, ירושלים תשס"ג, עמ' 185-149].
 6. 'קטע מספר שמות - מהחלק החסר בכתר ארם צובה', פעמים 41 (סתיו תש"ן), עמ' 48-41.
 7. 'כתר ארם צובה והתנ"ך של ר' שלום שכנא ילין', ספר היובל לרב מרדכי ברויאר, ירושלים תשנ"ב, עמ' 353-295.
 8. 'דרכו של מסרן - על מסורתו של אהרן בן אשר בכתר ארם צובה', מחקרים בלשון ה-ו - ספר היובל לישראל ייבין, ירושלים תשנ"ב, עמ' 500-481.
 9. 'שווא בסוף המילה בניקוד הטברני', לשוננו נז (תשנ"ג), עמ' 118-109.
 10. 'המסורה הבבלית לתורה, עקרונותיה ודרכיה', חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, הוגש לסנט האוניברסיטה העברית בירושלים, אב תשנ"ה; חלק א: 243 עמ', חלק ב: קצו עמ'; תקציר באנגלית: XV עמ'.
 11. 'Vocalization Signs in Cairo Genizah Manuscripts of the Damascus Covenant', Appendix to the introduction to the Damascus Document ,in: J. H. Charlesworth (ed.), The Dead Sea Scrolls - Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with English Tanslations, vol. 2, Tubingen 1995, pp.10-11
 12. Masoretic List of Babylonian Origin of Dotted Words in the' Pentateuch', in: E.J. Revell (ed.), Proceedings of the Twelfth International Congress of the International Organization for Masoretic Studies - Masoretic Studies 8, 1996, pp.71-85
 13. 'מגבשי המסורה השונים ויחסם לדקדוק', בתוך: מ' בר-אשר (עורך), פרקים בעברית לתקופותיה - אסופת זיכרון לשושנה בהט, ירושלים תשנ"ז, עמ' 69-51.
 14. 'עיבוד מסרני של ערכים ממחברת מנחם בידי שמואל בן יעקב', לשוננו סב (תשנ"ט), עמ' 255-189.
 15. 'הערות מסורה בענייני דקדוק בכתב-יד לנינגרד עם תרגום רס"ג (לס)', בתוך: א' ממן (עורך), מחקרים בלשון  ח - ספר זיכרון לדוד טנא, ירושלים תשס"א, עמ' 75-49.
 16. ' "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע" - פרשנות ומסורות קריאה בטבריה ובבבל', בתוך: א' בזק (עורך), על דרך האבות - קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך, אלון שבות תשס"א, עמ' 431-419.
 17. המסורה הבבלית לתורה, עקרונותיה ודרכיה, האקדמיה ללשון העברית והוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, ירושלים תשס"א, 604 עמ'.
 18. "כתר ארם צובה - תולדות כתב-היד וסמכותו"; "המהדורה הנוכחית ועקרונות הנוסח שלה", בתוך: מ' גלצר (עורך), כתר ירושלים - תנ"ך האוניברסיטה העברית: הארות לנוסח ולמלאכת הספר, ירושלים תשס"א, עמ'  *-17*40; 'The History and Authority of the Aleppo Codex'; 'The Jerusalem Crown and Its Editorial Principles', in: M. Glatzer (ed.), Jerusalem Crown - The Bible of the Hebrew University of Jerusalem: Companion Volume, Jerusalem 2001, pp. 24-58
 19. "הגהת נוסח המקרא במהדורת 'כתר ירושלים' ", לשוננו סד (תשס"ב), עמ' 206-181.
 20. "The Preparation of the Jerusalem Crown Edition of the Bible Text", Hebrew Studies XLIV (2003), pp. 87-117
 21. "A Masoretic Note in the Aleppo Codex Concerning the Composite Words", Textus XXI (2002), pp. 209-233.
 22. 'עוד מילים זעירות במשמעות לא רגילה', מגדים לז (אדר א תשס"ג), עמ' 102-97; 'עוד על המילים הזעירות: תגובה לדברי אסף מאלי', מגדים מא (טבת תשס"ה), עמ' 112-110.
 23. 'חילופי ו-י במקרא והשתקפותם בהערות המסורה', מחקרי מורשתנו ב-ג, ספר זיכרון לד"ר צבי בצר, תשס"ד, עמ' 84-69.
 24. "הפרדת הניקוד הטברני מטעמי המקרא", לשוננו סו (תשס"ד), עמ' 313-297.
 25. 'קונטרסי המסורה של כתר ארם צובה - על פי העתק בארכיונו של יצחק זליגמן בר', עיוני מקרא ופרשנות ז: מנחות ידידות והוקרה למנחם כהן, רמת-גן תשס"ה, עמ' 162-137.
 26. 'ה' השאלה ברשימות המסורה המצרפת', מחקרים בלשון י (תשס"ו), עמ' 157-139.
 27.  [עם יואל אליצור:] 'ההיכל והספר: רשמי סיור ב"היכל הספר" לאחר פתיחתו מחדש', על אתר יג-יד (אלול תשס"ו), עמ' 220-201.
 28. "Abraham Firkovich and the Dedication Inscription of the Aleppo Codex", HUCA 76 (2005), pp. 259-272
 29. "משה דוד קאסוטו, כתר ארם צובה ומהדורת התנ"ך הראשונה של האוניברסיטה העברית", בתוך: ראובן בונפיל (עורך), משה דוד קאסוטו (איטליה: כינוסים, סדרת מוספים 3), ירושלים תשס"ז, עמ' לא-מה.
 30. "Methods of Encoding in Samuel de Archevolti’s Arugat Ha-Bosem", European Journal of Jewish Studies 2.1 (2008), pp. 45-63
 31. "כתיב וקרי: פשר התופעה, דרכי הסימון שלה ודעות הקדמונים עליה" (חלקים א-ב), לשוננו ע (תשס"ח), עמ' 73-55.
 32. "כתיב וקרי: פשר התופעה, דרכי הסימון שלה ודעות הקדמונים עליה" (חלקים ג-ד), לשוננו עא (תשס"ט), עמ' 279-255.
 33. "סימני זיכרון במסורה של כתר ארם צובה", מגדים נ, תמוז תשס"ט, עמ' 198-171.
 34. "Methods and Sources of Yedidya Shelomo Norzi in his Treatise Minhat Shay", Textus 24 (2009), pp. 287-312
 35. "רשימה בבלית של פרשיות פתוחות וסתומות בתורה", בתוך: מ' בר-אשר וח"א כהן (עורכים), משאת אהרן: מחקרים בלשון מוגשים לאהרן דותן, ירושלים תש"ע, עמ' 434-392.
 36. "קטעי מקרא" (קטלוג), בתוך: דוד רוזנטל, אוסף הגניזה הקהירית בז'נבה: קטלוג ומחקרים, ירושלים תש"ע, עמ' 57-46.
 37. "מניין פסוקי המקרא של בן נפתלי", בתוך: דוד רוזנטל, אוסף הגניזה הקהירית בז'נבה: קטלוג ומחקרים, ירושלים תש"ע, עמ' 221-208.
 38. 'כתב-יד עתיק של ספרי כתובים בניקוד בבלי', בתוך: רפאל זֵר ויוסף עופר (עורכים), ישראל: מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין, ירושלים תשע"א, עמ' 154-129.
 39. "מחידות המסורה הבבלית: "גם במקרא דם במשנה"", לזכרו של ישראל ייבין, ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תשע"ב, עמ' 45-36.                    39א. "Three Enigmatic Notes from the Babylonian Masorah Comparing the Language of the Hebrew Bible and the Mishnah", The Text of the Hebrew Bible: from the Rabbis to the Masoretes, Journal of Ancient Judaism Supplements 13 (2014), pp. 207-214
 40. "הכינויים 'מסורה גדולה' ו'מסורה קטנה'; מבעלי המסורה עד מנחת שי", לשוננו עד (תשע"ב), 279‑303.
 41. "מונח המסורה 'חומשה' – האזכור העתיק ביותר של קובץ 'חמש מגילות'", נטעי אילן: מחקרים בלשון העברית ובאחיותיה מוגשים לאילן אלדר, בעריכת עירית מאיר ומשה בר-אשר, ירושלים תשע"ד, עמ' 309­-320.
 42. [עם אלכסנדר לובוצקי], "המסורה למקרא כנוהל תיקון שגיאות", תרביץ פב (תשע"ד), עמ' 89­-113.
 43. "Acrostic Signatures in Masoretic Notes", Vetus Testamentum 65 (2015), pp. 230-246.
 44. 'חתימות אקרוסטיכון בהערות המסורה ודרך יצירתן', לשוננו עח (תשע"ו), עמ' 77-60.
 45. "The Tiberian Tradition of Reading the Bible and the Masoretic System”, in: W. Randall Garr & Steven Fassberg (eds.), A Handbook of Biblical Hebrew, Winona Lake: Eisenbrauns 2016, Vol. 1, Cha. 4, pp .187-202.
 46. "A Fragment of the Aleppo Codex (Exodus 8) that Reached Israel", Textus 26 (2016), pp. 173-198
 47. "טעמי המקרא וכורש המשיח", לשון לציון: דעת לשון ב (תשע"ו), עמ' 155-147
 48. "'בָּרוֹי דיוסף' – שתי הערות מסורה על מילים קמוצות וגלגוליהן", מחקרים בלשון: ספר היובל לאהרן ממן (בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים), עמ' 445-427 (בדפוס).

 

 

ב. מחקרים בנושא פרשני המקרא

 1. 'פירוש החזקוני לתורה וגלגוליו', מגדים ח (סיוון תשמ"ט), עמ' 83-69.

1א      'תגובה' [לדבריו של א' ארנד], מגדים טו (מרחשוון תשנ"ב), עמ' 95-94.

 1. 'שינויים וחזרות של רש"י בפירושו לתורה', מגדים כ (תמוז תשנ"ג), עמ' 89-83.
 2. ' "הכל הגהתי" – על מהדורות פירוש רש"י לפרקי המקדש בספר יחזקאל ולנבואת "שלושת האנשים" ', בתוך: מ' בר-אשר, נ' חכם וי' עופר (עורכים), תשורה לעמוס: אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשס"ז, עמ' 60-29.
 3. 'מתי נכתב "דייקות", ספר הדקדוק של רשב"ם?', שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יז (תשס"ז), עמ'    251-233.
 4. "הסתייגות סמויה ממדרשים בפירושי רש"י לתורה", עיוני מקרא ופרשנות ח: מנחות ידידות והוקרה לאלעזר טויטו, רמת-גן תשס"ח, עמ' 291-279.
 5. "מפות ארץ ישראל בפירוש רש"י לתורה – ומעמדו של כתב-יד לייפציג 1", תרביץ עו (תשס"ז), עמ' 443-435.
 6. "The Two Lists of Addenda to Nahmanides’ Torah Commentary: Who Wrote Them?", Jewish Studies Quarterly 15 (2008), pp. 321-352
 7. "A Diagram of the Open Land of the Levite Cities in Nahmanides' Commentary on the Torah", The Jewish Quarterly Review 99:2 (Spring 2009), pp. 271-283
 8. "מדוע טעה רמב"ן בקריאת הכתובת שעל מטבע השקל?", תרביץ פ (תשע"ב), עמ' 261‑264.
 9. [עם יהונתן יעקבס:] תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנתחברו בארץ ישראל, בהוצאת האיגוד העולמי למדעי היהדות ורשות המחקר של מכללת הרצוג, ירושלים תשע"ג, 718 עמ'.
 10. "פירושי רמב"ן על קבר רחל במהדורות השונות של פירושו לתורה", בתוך: מ' אביעוז, א' עסיס וי' שמש (עורכים), זר רימונים: מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר,SBL: International Voices in Biblical Studies, אטלנטה 2013, עמ' 562­-578.
 11. [with J. Jacobs:] "Nahmanides' addenda to his Commentary on the Pentateuch in light of Ms Cambridge 525", Journal of Jewish Studies LXV 1 (Spring 2014), pp. 113-128

 

ג. מחקרים בענייני העברית החדשה

 1. 'האם ראוי לשנות את שיטת הניקוד?', לשוננו לעם נה (תשס"ה-תשס"ו), עמ' 188-182.
 2. 'ראשיתו של המבטא הישראלי', בתוך: א' ממן ש' פסברג וי' ברויאר (עורכים), שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר-אשר, ירושלים תשס"ח, כרך ג, עמ' 172-166.

 

ד. מחקרים בנושא קריאת התורה וההפטרות

1        'חלוקת קריאת התורה במחזור החד-שנתי', עלון שבות 104 (תשרי תשד"מ), עמ' 55-41.

2        'הפטרת שבת הגדול', המעין לו, ג (ניסן תשנ"ו), עמ' 20-16.

[2א     נדפס תחילה בדף קשר לתלמידי ישיבת הר-עציון 332, שבת הגדול תשנ"ב, עמ' 6-4.]

          (וראה לעיל, א5, 'סדרי נביאים וכתובים'.)

3        'שכיחותן של קביעות השנה ושל ההפטרות', סיני קכא, תשנ"ח, עמ' רי-רכד.

4.       " 'בג המלך – פת וילך': על מנהג עתיק של קריאת פרשת השבוע במחזור השנתי", דף שבועי של אוניברסיטת בר-אילן מס' 984, פרשת נצבים וראש השנה תשע"ב, עמ' 1‑3.

 

ה. ערכים אנציקלופדיים

 1. 'Ben Asher, Aaron ben Moses', Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Berlin &Boston: De Gruyter, Vol 3, 2012, cols. 826-829
 2. 'Ben Naphtali, Moses ben David', Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Vol 3, 2012, cols. 875-876
 3. 'Cairo Codex', Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Vol 4, 2012, cols. 769-770
 4. 'The Five scrolls', Encyclopedia of the Bible and Its Reception, [in press]
 5. “Aleppo Codex”, Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics (General Editor: Geoffrey Khan), Leiden & Boston 2013, vol. 1, pp. 84-85
 6. "'Aṯe Meraḥiq", Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, vol. 1, p. 231
 7. "Deḥiq", Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, vol. 1, pp. 690-691
 8. "Mappiq", Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, vol. 2, p. 577
 9. "Masora, Babylonian", Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, vol. 2, pp. 585-588
 10. “St. Petersburg I Firkovitch B19a Manuscript of the Hebrew Bible ", vol. 3, pp. 617-618
 11. "The Five Scrolls", Encyclopedia of the Bible and Its Reception (in press)

ו. מאמרים תורניים (תנ"ך והלכה)

1        'ברכת בורא נפשות', עלון שבות, שנה ט (סיוון תשל"ח), עמ' 55-47.

2        'מי יתן טהור מטמא', עלון שבות 73 (אדר תשל"ט), עמ' 31-28.

3        'שמשון בחייו ובמותו', עלון שבות 76 (אב תשל"ט), עמ' 54-51.

4        'בין החומות', עלון שבות 84 (חנוכה תשמ"א), עמ' 82-78.

5        'שלום ירושלים', עלון שבות 88 (אייר תשמ"א), עמ' 21-16.

6        'הנחה ותנופה בביכורים', המעין כא, ד (תמוז תשמ"א), עמ' 9-4.

7        'ששה עשר בניסן', עלון שבות 93 (אדר תשמ"ב), עמ' 44-40.

8        'משפטי התנאי בתורה', עלון שבות 98 (אב תשמ"ב), עמ' 35-28.

9        'פסח וחגיגה במקום אשר יבחר', המעין כג, ג (ניסן תשמ"ג), עמ' 34-28.

10       'שיטת הרמב"ם בעוללות', עלון שבות 103 (אב תשמ"ג), עמ' 31-23.

11       'משרש נחש יצא צפע', מגדים א, ניסן תשמ"ו, עמ' 60-56.

ז. עריכת ספרים וכתבי עת

 1. מגדים - ביטאון לענייני מקרא (הוצאת מכללת הרצוג באלון שבות) - עורך (תשמ"ט-תש"ע), חבר המערכת (תשע"א ואילך).
 2. לשוננו לעם (עד תשס"ח) / העברית (תשס"ט ואילך), הוצאת האקדמיה ללשון העברית בירושלים - חבר המערכת (תשנ"א ואילך).
 3. זיכרונות האקדמיה ללשון העברית - כרך ל"ה-ל"ז (תשמ"ח-תש"ן; עם יגאל ינאי), ירושלים, תשנ"ב; כרך ל"ח-מ' (תשנ"א-תשנ"ג), ירושלים, תשנ"ה; כרך מ"א-מ"ג (תשנ"ד- תשנ"ו), ירושלים, תשנ"ח.
 4. מרדכי ברויאר, פרקי בראשית, הוצאת תבונות, אלון שבות תשנ"ח, 730 עמ'.
 5. כתר ירושלים - תנ"ך האוניברסיטה העברית, על פי הנוסח והמסורה של כתר ארם צובה וכתבי-יד הקרובים לו בשיטת הרב מרדכי ברויאר, ירושלים תש"ס, 874 + 34 עמ' - פיקוח מדעי על המהדורה.
 6. ד' לייאנס, המסורה המצרפת - דרכיה וסוגיה, על פי כתב-יד קהיר של הנביאים, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע תש"ס, 210 + xii עמ'.
 7. י' ייבין, המסורה למקרא, אסופות ומבואות בלשון ג, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשס"ג, 254 עמ'.
 8. 'שיטת הבחינות' של הרב מרדכי ברויאר: קובץ מאמרים ותגובות, הוצאת תבונות, אלון שבות תשס"ה, 369 עמ'.
 9. [עם: שמואל ורגון, יצחק ש' פנקובר, יעקב קליין], עיוני מקרא ופרשנות ז: מנחות ידידות והוקרה למנחם כהן, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ה, 510 + xxvi עמ'.
 10. צבי בצר (מהדיר), מנחת שי על התורה לר' ידידיה שלמה רפאל נורצי, ירושלים תשס"ה, 428 עמ'.
 11. [עם: משה בר-אשר ונח חכם], תשורה לעמוס: אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשס"ז, 581 עמ'.
 12. מרדכי ברויאר, פרקי ישעיהו, הוצאת תבונות, אלון שבות תש"ע, 254 עמ'.
 13. [עם רפאל זֵר], ישראל: מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין, ירושלים תשע"א, כב + 464 + xxii עמ'.
 14. לזכרו של ישראל ייבין, ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תשע"ב, 58 עמ'.

 

ח. הערות ומאמרי ביקורת

1        [ביקורת על:] יוסף ניצן ומשה יעקובי, שער למקרא, ירושלים תשמ"ח, מגדים ז, שבט תשמ"ט, עמ' 76-75.

2        'מהדורה חדשה של "מקראות גדולות"' (ביקורת על: מנחם כהן [מהדיר ועורך מדעי], מקראות גדולות הכתר - מהדורת יסוד חדשה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ב), תרביץ סא (תשנ"ב), עמ' 171-163.

3        'המסורה הבבלית לתורה בעיבוד טברני של שמואל בן יעקב' (ביקורת), לשוננו נו (תשנ"ב), עמ' 283-269.

4        'פירוש הרלב"ג לתורה במהדורה חדשה' (ביקורת), מגדים כא (טבת תשנ"ד), עמ' 126-124.

5        ''מאיופס', 'מה-יפית' ו'יום זה מכובד'', תרביץ סג (תשנ"ד), עמ' 597.

6.       'סודן של צורות ההפסק'  (ביקורת על ספרו של ישראל בן-דוד 'צורות הקשר וצורות הפסק בעברית שבמקרא'), תרביץ סח (תשנ"ט), עמ' 447-437.

7.       'המסורה המצרפת ומלאכת המילים' (ביקורת על ספרו של אהרן דותן 'ניצנים ראשונים בתורת המילים'), לשוננו סז (תשס"ה), עמ' 399­-413.

8.       "הכרעת נוסח המקרא על פי המסורה - שיטתו של הרב ברויאר ומקורותיה", Jewish Studies Internet Journal 7, 2008, עמ' 161-147  ( http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/7-2008/Ofer.pdf ).

 

פרסים, מלגות ומענקי מחקר                                                                                                                           

תשנ"ד                                          פרס נחמיה אלוני, מטעם מכון בן-צבי, על מחקרים בתחום המסורה ותכנית המחקר לדוקטוראט

תשנ"ה                                          עמית בקבוצת המחקר 'חכמת הלשון העברית וספרותה', במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ"ו                                                             מלגה ע"ש פרופ' משה גושן-גוטשטיין באוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ"ז                                                                                       פרס ע"ש א"א אורבך מקרן הזיכרון לתרבות יהודית

תשנ"ט-תש"ס                                 מלגת פוסט-דוקטורט באוניברסיטה העברית לירושלים, כחוקר במרכז לחקר תולדות הלשון העברית ע"ש אליעזר בן-יהודה

תשס"ט-תשע"א                              מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע (ISF)  בשיתוף עם ד"ר יהונתן יעקבס, בנושא "תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל"

תשע"ד                                                                                                מענק 'בית שלום' לתרגום ספרי על המסורה

תשע"ד-תשע"ו                                       מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע (ISF)  בנושא "ספר השורשים של רד"ק:  מהדורה מדעית מבוארת"

תשע"ז                                                                                            מענק 'בית שלום' לפרויקט ספר השורשים לרד"ק

תשע"ז                                                            פרס יצחק בן צבי על הספר 'תוספות רמב"ן לתורה שנכתבו בארץ ישראל'