מסורה וטעמי המקרא

כתבי יד של המקרא מימי הביניים; כתר ארם-צובא; שמות הטעמים ותפקידיהם התחביריים