פרופ' מן המניין

פרופ' מיכאל אביעוז

טלפון
דוא"ל
michael.avioz@biu.ac.il
משרד
בניין יהדות 410 חדר 115
  קורות חיים

  פרופסור מן המניין במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן

  1. נתונים אישיים

   

  שם בעברית: פרופ' מיכאל אביעוז

  בלועזית : Prof. Michael Avioz

  דואר אלקטרוני: Michael.Avioz@biu.ac.il

   

   

  2. דרגה: פרופ' חבר

   

  3. השכלה

   

  השכלה                         שם האוניברסיטה             שנת קבלת התואר

  תואר ראשון                  בר-אילן                                                תשנ"ג

  תואר שני                      בר-אילן                                                תשנ"ו

  תואר שלישי                  בר-אילן                                                תשס"ג

   

  4. נושא עבודת המאסטר: "בעיות מבנה ועריכה בסיפור המצור על ירושלים בספר ירמיה (יר' לז-לח)".

  שם המנחה: פרופ' שאול זלבסקי (ז"ל)

   

  נושא עבודת הדוקטור: "המשא ומתן בין דוד ובין נתן בעניין בניית בית המקדש (שמ"ב ז) והשתקפותו בהיסטוריוגרפיה המקראית".

  שם המנחה: פרופ' משה גרסיאל

   

   

   

  מחקר

   

  תחומי התמחות מדעיים

  ·        היסטוריוגרפיה מקראית, בייחוד ספרי שמואל, מלכים ודברי הימים

  ·        ספרות הנבואה, בייחוד ספר ירמיה

  ·        פרשנות המקרא הקדומה – יוסף בן מתתיהו

  קורסים

   

  11.   קורסים

  ·        הדרכה ביבליוגרפית (תואר ראשון)

  ·        מבוא למחקר המקראי (תואר שני)

  ·        מבוא למקרא

  ·        ספר ירמיה

  ·        ירושלים במקרא

  ·        אמונות ודעות בספר דברי הימים

  ·        אמונות ודעות בספרים משלהי בית ראשון

  ·        אליהו ואלישע (לימודי יסוד)

  ·        מלכות בית דוד – חזון ומציאות (יסוד)

  ·        ספר תהלים (יסוד)

  ·        עיונים בספר במדבר (יסוד)

  ·        המקרא בכתבי יוסף בן מתתיהו

   

  פרסומים

   

  Books (as author)

  1.     Nathan's Oracle( 2 Samuel 7) and Its Interpreters, Bern: Peter Lang, 2005, 230 pp.

  2.      Jeremiah's Oracles, Tel Aviv: MOD, 2005 (Hebrew), 100 pp.

  I Sat Alone: Jeremiah among the Prophets (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009, 95 pp.). Revised English Translation.

  3. Josephus' Interpretation of the Books of Samuel, London and New York: Bloomsbury,  2015 

  https://www.bloomsbury.com/us/josephus-interpretation-of-the-books-of-samuel-9780567458575/

  4. ,  Legal Exegesis of Scripture in the Works of Josephus, London: Bloomsbury, 2020

  https://www.bloomsbury.com/uk/legal-exegesis-of-scripture-in-the-works-of-josephus-9780567681157/

  Books (as Editor)

  1.      M. Zipor and M. Avioz (eds.), Mehkerei Morashtenu (=Morashtenu Studies II- III): Zvi Betzer ––in Memoriam, 358 pp., Rehovot, Moreshet Yaakov College, 2004 (Hebrew).

  2.      M. Avioz, E. Assis, and Y. Shemesh (eds.), Zer Rimonim: Studies in Biblical Literature and Jewish Exegesis Presented to Professor Rimon Kasher (Atlanta: SBL, 2013).

  3. Ben Porat Yosef: Studies in the Bible and Its World Essays in Honor of Joseph Fleishman, Münster: Ugarit Verlag 2019, with Y. Shemesh and O. Minka

  4. Studies in Bible and Exegesis, Vol. XI, Presented to Yaakov Kaduri, coedited with Eric Lawee and Yosef Ofer (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2020) (Hebrew, with an English section).

   

  Articles in Periodicals

   

  1. The Reception of Jeremiah in Modern Hebrew Literature, Religions 2022
  2. 1SAMUEL 4 IN JOSEPHUS’ ANTIQUITIES 5.355-362, JNSL 47 (2021)pp. 1-17
  3. "The Chronicler's Use of Sources in His Retelling of the Story of Ahaz (2 Chronicles 28)", SJOT 34 (2020), pp. 303-309.  
  4. Translating HUM  in Genesis 30 ZAW 131 (2019),459-463
  5. "The Place of Josephus in Abravanel's Writings", Hebrew Studies (forthcoming in 2019). 23 Printed pages 2019
  6. “Geography in Josephus’s Antiquities 5-7”, REJ 178 (2019), 233-243. 
  7. “The Literary Structure of the Books of Samuel: Setting the Stage for a Coherent Reading”, Currents in Biblical Research 16 (2017), pp. 8-33. 
  8. “The Law of the Rebellious Son (Deut. 21:18-21) according to Josephus", Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte (ZAR), 22 2016, pp. 177-184 [Published in 2017]. 
  9. Why Did Joseph Kiss His Father (Genesis 50,1)? A New Proposal", SJOT 29 (2015) 241-246"
  10. (The Missing Oath: 1 Samuel 30, 15 Reexamined", ZAW 128 (2016
  11. "The Philistines in Josephus' Writings", Theologische Zeitschrift 71 (2015), 144-155
  12. " "The Purification of the Levites according to Josephus", ETL, 90 (2014) pp. 441-451
  13. "Is There a Pre-Trial Procedure in Jeremiah 26". Zeitschrift für altorientalische und biblische Rechtsgeschichte 19 (2013), pp. 249-252 (Published in May 2014).
  14. "Death, Burial and Mourning in Josephus' Writings", Cathedra 142 (2014), 7-36 (Hebrew). 
  15. "Josephus’ Concept of Miracles", Zutot 9 (2012) [Published in 2013]
  16. "Divine Intervention and Human Error in the Absalom Narrative", JSOT 37 (2013), pp. 339-347
  17.   "Josephus' Retelling of the Jonathan Narratives", Journal for the Study of Pseudepigrapha 22 (2012), pp. 68-86.
  18. "The Spring of the Year (2 Chron. 36:10) and the Chronicler's Sources", Journal of Hebrew Scriptures 12 (2012) http://www.jhsonline.org/Articles/article_175.pdf

  19.  "The Names Mephibosheth and Ish-bosheth", JANES 32 (2011), pp. 11-20.

    "Josephus Portrait of Michal", JSQ 18 (2011), 1-18

  20. "The incineration of Saul’s and his sons’ corpses according to Josephus", Journal for the Study of the Pseudepigrapha 18 (2009), pp. 285-292
  21. "What Happened at Megiddo? Josiah's Death as Described in the Book of Kings", Biblische Notizen, 142 (2009), pp. 5-11
  22. "The Origins of the Term neviim rishonim", Jewish Studies, an Internet Journal, 8 (2009)  pp. 1-7  (Hebrew.) (http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/8-2009/Avioz.pdf).
  23. "An Eye for an Eye according to Josephus", Beit Mikra 54  (2009) pp. 97-108   (Hebrew).
  24. "The Motif of Beauty in the Books of Samuel-Kings", Vetus Testamentum 59 (2009) , pp. 341-359.
  25. "Moses in the Passover Haggadah", Horizons in Biblical Theology 31 (2009), pp. 45-50.
  26. "Saul as a Just Judge in Josephus' Antiquities of the Jews", Journal of Hebrew Scriptures 8  (2008) pp. 1-9  . Available: http://www.arts.ualberta.ca/JHS/abstracts-articles.html#A95. Reprinted in E. Ben Zvi (ed.), Perspectives on Hebrew Scriptures, V, Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009, 391-400).
  27. "'He went into the house of the Lord' (2 Sam 12:20): Where Did David Go?", Shnaton: An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies 18 (2008), pp. 3-12  (Hebrew).
  28. "Josephus' Rewriting of 1 Samuel 25", Journal of Jewish Studies 59 (2008), pp. 73-85.
  29. "The Chronicler's Use of Sources in Chronicles 10", Transeuphratene, 34 (2007), pp. 11-16 (a revised version was reprinted in: Thinking Towards New Horizons: Collected Communications to the XIXth Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament, Ljubljana 2007,  ed. M. Augustin and H. M. Niemann (Bern: Peter Lang, 2008), pp. 113-119.
  30. "Josiah's Death in the Book of Kings: A New Solution to an Old Theological Conundrum", Ephemerides Theologicae Lovanienses, 83 (2007), 359-366.
  31. "The Role and Significance of Jebus in Judges 19", Biblische Zeitschrift, 51  (2007), pp. 249-256.
  32.  "The Narrative of Jehoiachin's Release from Prison Its Literary Context and Theological Significance", Shnaton: An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies, 16 (2006), pp. 29-41 (Hebrew).
  33.  "R. Raphael Berdugo's Method of Reconciling Contradictions in the Bible", Review of Rabbinic Judaism, 9  (2006) pp. 114-125.
  34.  "The Book of Kings in Recent Research, Part II", Currents in Biblical Research 5 (2006), pp. 11-57.
  35.  "A Rhetorical Analysis of Jeremiah 7:1-15", Tyndale Bulletin 57 (2006), pp. 173-190.
  36.  "The Analogies between the David-Bathsheba Affair and the Naboth Narrative", Journal of Northwest Semitic Languages, 32 (2006), pp. 115-128.
  37.  "Josephus's Portrayal of Lot and His Family", Journal For the Study of Pseudepigrapha, 16 (2006), pp. 3-13 .
  38.  "Josephus' Retelling of Nathan's Oracle (2 Sam 7)", Scandinavian Journal of the Old Testament 20 (2006), pp. 9-17.
  39.  "The Characterization of Solomon in Solomon's Prayer", Biblische Notizen, 126 (2005), pp. 19-28.
  40.  "Could Saul Rule Forever? A New Look at  Samuel 13:13-14",  Journal of Hebrew Scriptures 5. 2005 (reprinted in E. Ben Zvi [ed.], Perspectives in Hebrew Scriptures II: Comprising the Contents of Journal of Hebrew Scriptures, vol.  [Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2007], 311-316]).
  41.  "The Book of Kings in Recent Research, Part I", Currents in Biblical Research, 4 (2005), pp. 11-55.
  42.  "The Call for Revenge in Jeremiah's Laments (Jer XI-XX)", Vetus Testamentum, 55 (2005), pp. 1-10.
  43.  "The Date of the Destruction of the First Temple in Ancient Versions and in Early Biblical Interpretation", Textus, 22 (2005), pp. 87-94.
  44.  "Nathan's Prophecy in II Sam  7 and in 1 Chr 17: Text, Context and Meaning", Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft, 114 (2004), 442-554 
  45.  "When Was the First Temple Destroyed, According to the Bible?", Biblica, 84 (2003) , pp. 562-565.
  46.  "The Identity of the Enemy from the North in the Book of Jeremiah", Beit Mikra, 46 (2001) , pp. 322-334  (Hebrew).
  47.  "Biography as a Literary Genre in the Bible", Proceedings of the World Twelfth World Congress of Jewish Studies, Division A, Jerusalem 1999, pp. 79-88 (Hebrew

   

  Articles and Chapters in Books

  1. "The Septuagint in Josephus's Writings", in M. Meiser and F. Wilk (eds.), Handbuch zur Septuaginta. Handbook of the Septuagint. LXX.H, Vol. 6, Wirkungsgeschichte (Münich: Gütersloher Verlagshaus, 2022), 475-480
  2. "Haggadah in Josephus”, in R. Aus and J. Frey (eds.), Haggadah in Early Judaism and the New Testament / Haggadah im frühen Judentum und im Neuen Testament, WUNT Series, Tübingen: Mohr Siebeck, 2021), pp. 125-137.      "The Abraham Narrative in Josephus' Retelling", in Adams, S.A. and Domoney-Lyttle, Z. (eds.)
  3. Abraham in Jewish and early Christian literature. Library for Second Temple Studies Series. London: Bloomsbury/T&T Clark 2019, 93-108.
  4. "‘A Man of Shame’: Ridiculing Saul's Son, Ishbosheth", in K. Bodner and B. Johnson (eds.), Characters and Characterization in the Book of Samuel (London: Bloomsbury, 2019), 226-238.
  5. "Abraham in Josephus’ Writings", in S. Adams (ed.), Abraham in Jewish and Early Christian Literature (London: Bloomsbury, 2019), 93-108.
  6. “The Law of the Sotah (Wayward Wife) according to Josephus”, in S. Jacobs (ed.), The Dynamics of Early Judaean Law: Studies in the Diversity of Ancient Social and Communal Legislation (BZAW; Berlian: De Gruyter; Forthcoming).
  7. “Retelling the David and Bathsheba Narrative in Josephus' Antiquities”, in M. Zawanowska (ed.), Warrior, Poet, Prophet and King: The Character of David in Judaism, Christianity and Islam (Leiden: Brill, October 2021).
  8. ""Land, Concept of", T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism, 2 vols. ed.  Daniel M. Gurtner; Loren T. Stuckenbruck (London: Bloomsbury T&T Clark, 2019), vol. II. pp. 412-414..
  9.  Textual Criticism in R. Raphael Berdigo's Writings", Moshe Amar Volume, Ashkelon: Bialik institute; in Hebrew) 41-54) 
  10. . "Land Theology in Josephus. A Reappraisal", in K. Berthelot and M. Hirshman (eds.), The Gift of the Land and the Fate of the Canaanites in the History of Jewish Thought, from Antiquity to the Modern Period, Oxford: Oxford University Press, 2014, 36-49.
  11. The Davidic Covenant in 2 Samuel 7: Conditional or Unconditional?", in G. Galil, A. Gilboa, A.M. Maeir, and D. Kahn (eds.), The Ancient Near East in the 12th–10th Centuries BCE: Culture and History. Proceedings of the International Conference Held at the University of Haifa, 2–5 May, 2010 (AOAT 392), Münster 2012, pp. 43-53
  12.  "Echoes of Nathan's Oracle (2 Samuel 7) in the Book of Samuel", in S. Vargon, R. Kasher, A. Frisch, J. Kugel (eds.), Iyuney Mikra U-farshanut (Moshe Garsiel's Festschrift), vol. 9 (2009), pp. 143-166

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 27/06/2023