ספרות בית שני

הספרים החיצוניים; מגילות מדבר יהודה; יוסף בן מתתיהו; פילון