נבואה

תופעת הנבואה; נביאים ראשונים ונביאים אחרונים; נביאי בית ראשון ונביאי בית שני; סוגי נבואות.