סגל אקדמי

פרופ' יהונתן יעקבס

טלפון
דוא"ל
jonathan.jacobs@biu.ac.il
משרד
בניין יהדות 410, חדר 112
  קורות חיים

  השכלה כללית ותורנית:

  תואר שלישי בתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן

  תשנ"ט-תשס"ג

  1999-2003

  תואר שני בתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן

  תשנ"ג-תשנ"ז

  1993-1997

  תואר ראשון בחינוך, מכללה ירושלים

  תשנ"א-תשנ"ב

  1991-1992

  תעודת השכלה תורנית רבנית גבוהה, הרבנות הראשית לישראל

  תש"ן-תשנ"ב

  1990-1992

  תעודת הוראה במקצועות הקודש, מכללת הרצוג

  תשמ"ז-תשמ"ט

  1987-1989

  ישיבת הסדר הר-עציון, אלון-שבות גוש עציון

  תשמ"ד-תשנ"ב

  1984-1992

   

   

  ניסיון בחינוך והוראה:

  מרצה באוניברסיטת בר-אילן

  תשנ"ו-

  1996-

  סגן ראש המדרשה לנשים בבר אילן

  תשס"ה-תשס"ז

  2005-2007

  מרצה במכללת הרצוג להכשרת מורים - אלון שבות

  תשנ"ט-

  1999-

  מרצה בטורו קולג'

  תשס"ב-תשס"ג

  2002-2003

  מרצה במכללת אשקלון

  תשנ"ח-תשנ"ט

  1998-1999

  מרצה במכללה האקדמית למורים ליפשיץ – ירושלים

  תשנ"ח-תש"ס

  1998-2000

  ר"מ-מחנך בישיבת בני-עקיבא כפר-הרא"ה

  תשנ"ג-תשנ"ז

  1993-1997

  מדריך טיולים וידיעת הארץ

  תשמ"ט-תשנ"ב

  1989-1992

   

   

  פעילות ציבורית, ופרטים נוספים:

   

  מרכז החוג לתנ"ך במכללת הרצוג להכשרת מורים - אלון שבות

  תשנ"ט-תשס"ה

  1999-2005

  אחראי על מפגשים בין דתיים לחילונים, וחוגים תורניים לתלמידים מצטיינים ביב"ע כפר הרא"ה

  תשנ"ג-תשנ"ז

  1993-1997

  קליטת תלמידים עולים מאתיופיה בישיבת הר-עציון

  תש"ן-תשנ"א

  1990-1991

  שירות צבאי בחי"ר במסגרת חטיבת "גבעתי"

  תשמ"ה-תשמ"ו

  1985-1986

       

   

  פעילות אקדמית:

  עורך משנה באנציקלופדיה העברית החדשה בתחום 'פרשנות המקרא'

  תשע"ד-

  2014–

  חבר ועדת ההיגוי של המושבים 'מדרש ופרשנות' ב-  SBL annual Conference

  תשע"ה-

  2015–

  חבר הוועדה האקדמית של סדרת היהדות (Judaism in Context) ב- Gorgias Press

  תשע"ו-

  2016–

  שיפוט מאמרים וכתיבת חוות-דעת עבור כתבי העת:

  AJS Review; European Journal of Jewish Studies (EJJS); Jewish Quarterly Review (JQR); Jewish Studies Internet Journal (JSIJ); Journal of Jewish Studies (JJS); Medieval Encounters; Oxford Bibliographies; Revue des Etudes Juives (REJ); Sefarad: Revista de Estudios Hebraicos y Sefardíes (CSIC, Spain)

  אורשת; בית מקרא; מגדים; מדעי היהדות; מורשת ישראל; מכאן-כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית; מכלול; עיוני מקרא ופרשנות; פעמים; קובץ על יד (מקיצי נרדמים); קתדרה; שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום

  שיפוט עבודות אקדמיות (תואר שני ושלישי) עבור: אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב

  שיפוט ספרים עבור: הוצאה לאור של אוניברסיטת בר אילן, הוצאת תבונות, Gorgias Press

  שיפוט הצעות מחקר עבור: הקרן הלאומית למדע (ISF); 

  Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation)

  תשע"ד- 2014-
  שבתון בחו"ל: פרופסור אורח באוניברסיטת לונדון (University College of London - UCL), סמסטר ב' 2020 תש"פ 2020
  ראש מרכז סטרוכליץ לקידום חקר הוראת מקצועות היהדות תשע"ט- 2019-
  בעל הקתדרא לתנ"ך על שם נורוק תשפ"ב- 2022-
       
       
  פרסים ומלגות (תוך כדי הדוקטורט):
  1. פרס הרקטור על הצטיינות בלימודים, תשנ"ט (1999)
  2. פרס הצטיינות מטעם ועדת המלגות והפרסים לתלמידי תואר שלישי, תשנ"ט (1999)
  3. מלגת קרן חי, תש"ס (2000)
  4. מלגת קרן שופף, תשס"א (2001)
  5. מלגה מטעם הקרן ע"ש מרים גולדשטיין ומשפחת יעקב דינר, תשס"ב (2002)

   

  פרסים ומלגות (אחרי סיום הדוקטורט)

  1. מענק הצטיינות בהוראה: תשס"ו (2006); תשס"ח (2008); תשס"ט (2009); תשע"א (2011)
  2. פרס מרצה מצטיין מטעם הרקטור, תש"ע (2010)
  3. מענק מועצת מפעל הפיס לתרבות ולאמנות תשע"ג (2013)
  4. פרס יצחק בן צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן, על הספר - תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל (2017)

  מענקי מחקר שפיטים:

  1. הקרן הלאומית למדע (ISF), תשס"ט-תשע"א, 30,000$, בשיתוף עם פרופ' יוסף עופר, מחקר בנושא "תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל".
  2. הקרן הלאומית למדע (ISF), תשע"ז, 18,517 ₪, סיוע בהוצאה לאור של המחקר "בכור שורו הדר לו: רבי יוסף בכור שור בין המשכיות לחידוש".
  3. הקרן הלאומית למדע (ISF), תש"ף-תשפ"ג, 440,000 ש"ח, בנושא "המודעות של פרשני ימי הביניים למבע רב-משמעי מכוון במקרא" (עם פרופ' יונתן גרוסמן) 

  מענקי מחקר פנימיים:

  1. קרן בית שלום, תש"ע, 1000$, בנושא "פרשנות פנים מקראית בפירושי ר' יוסף קרא".
  2. קרן בית שלום, תשע"א, 2000$, בנושא "בדיקת היקף תפוצתו של פירוש רשב"ם לתורה במאות י"ב-י"ד".
  3. קרן בית שלום, תשע"ב, 1000$, בנושא "תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל".
  4. קרן בית שלום, תשע"ג, 2000$, בנושא "מדרש לקח טוב לשיר השירים".
  5. קרן בית שלום, תשע"ד, 2000$, בנושא "המשל הסיפורי בבית המדרש של רש"י ותלמידיו".
  6. קרן בית שלום, תשע"ה, 5500 ש"ח, בנושא "פרשנות פנים מקראית בפירושי ריב"ש לתורה"
  7. מענק סגן הנשיא למחקר, תשע"ה, 10936 ₪
  8. קרן בית שלום, תשע"ו, 15000 ₪, בנושא "פרשנות פנים מקראית בפירושי רשב"ם למקרא".
  9. קרן בית שלום, תשע"ז, 12000 ₪, בנושא "אילו מפירושי ראב"ע עמדו על שולחנו של רמב"ן?"
  10. קרן איהל, תשע"ז, 6000 ₪, בנושא "אילו מפירושי ראב"ע עמדו על שולחנו של רמב"ן?"
  11. קרן בית שלום, תשע"ח, 7000 ₪, בנושא "האם הכיר רד"ק את פירוש ריב"ש לתורה?"
  12. קרן איהל, תשע"ח, 2000 ₪, בנושא "אסכולת פרשנות המקרא בביזנטיון במאות האחת עשרה והשתים עשרה"
  13. קרן בית שלום, תשע"ט, 7000 ₪, בנושא "אסכולת פרשנות המקרא בביזנטיון"
  14. קרן בית שלום, תש"ף, 2000 ₪, "סיפור שאול ובעלת האוב"
  15. קרן בית שלום, תשפ"א, 10000 ₪, "ר' יוסף קרא כמפרש המקרא מתוך עצמו"
  16. קרן בית שלום, תשפ"ב, 10000 ₪, "'המקרא היתר' בפירוש ר' מיוחס בן אליהו לתורה"
  17. קרן בית שלום, תשפ"ג, 8000 ₪, "יחסו של רד"ק למבעים רב-משמעיים במקרא"

  ארגון כנסים:

  1. הפשטות המתחדשים - פירושי רשב"ם למקרא: כנס בינלאומי, רמת גן, 30 במאי 2011 (אורגן בשיתוף עם פרופ' עמוס פריש, ד"ר אלי עסיס וד"ר משה רחימי).
  2. הכנס הבינלאומי השנתי השביעי של המחלקה לתנ"ך, רמת גן, 9 במאי 2013 (אורגן בשיתוף עם פרופ' אליהו עסיס)
  3. פרשנות המקרא לדורותיה: כנס בינלאומי, רמת גן, 9–10 במאי 2018 (בשיתוף עם פרופ' מיכאל אביעוז וד"ר ליאור גוטליב)
  4. מרכז ושוליים: פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים, לזכרו של פרופ' אהרן מונדשיין ז"ל: כנס בינלאומי, רמת-גן 16–17 ביוני 2021 (בשיתוף עם פרופ' אריק לאווי ופרופ' יוסף עופר, התקיים בזום)

  כנסים מדעיים:

  1. "מאור המנורה הטהורה - רש"י מנקודת מבטו של רמב"ן", רש"י המורה לדורות - כנס במלאות 900 שנה לפטירתו, מכללת הרצוג אלון שבות, 15 במאי 2005.
  2. "הבטה לאחור ככלי פרשני בפירוש רשב"ם לתורה", הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות, ירושלים, 31 ביוני - 4 ביולי 2005.
  3. "רש"ר הירש כפשטן - היבטים ספרותיים בפירושי רש"ר הירש לתורה", 200 שנה להיוולדו של הרב שמשון רפאל הירש: כנס בינלאומי, רמת גן, 12 ביוני 2008.
  4. "Willing Obedience with Doubts: Abraham at the Binding of Isaac", SBL International Meeting, Rome Italy, 30 June - 4 July 2009.
  5. "היבטים ספרותיים בפירושי ר' יוסף בכור שור לתורה", הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, ירושלים, 2-6 באוגוסט 2009.
  6. "Intertextuality in Northern France in the Middle Ages", 20th Congress of IOSOT, Helsinki Finland, 1-6 August 2010.
  7. "Rashbam Major Principles of Interpretation as Deduced from a Manuscript Fragment Discovered in 1984", 42nd Annual AJS Conference, Boston, 19-21 December 2010.
  8. "The Decline of Peshat Exegesis in the 13th Century: Between France and Spain", 13th Century France, Continuity and Change, ISF-IAS Conference at IAS, Jerusalem, 14-17 February 2011.
  9. "ספרים ומחברים אליהם נחשף רמב"ן לראשונה בהגיעו לארץ ישראל", שבעים פנים לתורה - מגוון פניה של פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים, חיפה, 22–24 במאי 2011.
  10. "מדוע לא זכה פירוש רשב"ם לתפוצה - מבט מחודש", הפשטות המתחדשים - פירושי רשב"ם למקרא: כנס בינלאומי, רמת גן, 30 במאי 2011.
  11. "Ramban’s Addenda to his Commentary upon Reaching the Land of Israel", SBL International Meeting, London England, 4-8 July 2011.
  12. "Concerning the Dissemination of Rashbam's Commentary on the Torah in Provence During the 12th-14th Centuries", The International Conference for Judaic Studies - The Jewry of Provence (IECJ), Marseille, 13–15 February 2012.
  13. "Rabbi Samson Raphael Hirsch as a Peshat Commentator: Literary Aspects of his Commentary on the Pentateuch", SBL International Meeting, Amsterdam, 22–26 July 2012.
  14.  "Song of Songs: Commentary of Leqah Tov and its Relationship with the Commentary of Rashi", SBL International Meeting, St. Andreus, 7–11 July 2013.
  15. "מדרש 'לקח טוב' על שיר השירים: ר' טוביה בן אליעזר בין פשט לדרש", הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, ירושלים, 28 ביולי - 1 באוגוסט 2013.
  16. "The Leqah Tov Commentary on Song of Songs and its Place in the History of Biblical Exegesis", 21th Congress of IOSOT, Munich Germany, 4–9 August 2013.
  17. "The Allegorical Exegesis on Song of Songs by R. Tubia ben Eliezer - Leqah Tov", SBL Annual, Baltimore, 23–26 November 2013.
  18. "אנאלוגיה בין דמויות משניות המלוות דמות ראשית", "תהילתי יספרו" - כנס בנושא חקר הסיפור המקראי, רמת גן, 12 ביולי 2014.
  19. "'המשל הסיפורי' בבית המדרש של רש"י ותלמידיו", NAPH - International Conference on HebrewLanguage, Literature and Culture, באר שבע, 24–26 ביוני 2014.
  20. "The 'Narrative Parable' in the School of Rashi and His Disciples (11th-12th centuries)", SBL International Meeting, Vienna, 6–10 July 2014.
  21. "The contribution of R. Tuvia ben Eliʽezer ('Lekaḥ Tov') to the Judeo-Christian polemic", Xth EAJS Congress, Paris, 20–24 July 2014
  22. "R. Tuvia ben Eliʽezer ('Lekaḥ Tov') and the Judeo-Christian polemic", SBL Annual Meeting, San Diego, 22–25 November 2014
  23. "Inner-Biblical Exegesis in Rashbam's Commentary on Qoheleth", EABS, Cordoba, 12–15 July 2015
  24. "The 'Narative Parable' in Northern France in the 11th­–13th Centuries", Wisdom and Moralizing Literature in a Multicultural Journey in the Middle Ages, between Oral and Written Traditions, ISF-IAS Conference at IAS, Jerusalem, 16–19 November 2015
  25. "The 'Anticipation Principle' in the Biblical Commentary of R. Joseph Bekhor Shor", SBL Annual Meeting, Atlanta, 21–24 November 2015
  26. "Retrospection as an Exegetical Device in Rashbam's Torah Commentary", SBL International Meeting, Seoul, 3–7 July 2016   
  27. "Inner-Biblical Exegesis in Rashbam's Commentary on the Torah", EABS, Leuven, 17­–20 July 2016
  28. "רב מובנות בפירושי ר' יוסף בכור שור לתורה", NAPH - International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, New York, 27–29 June 2017
  29. "רמב"ן ושני פירושי ראב"ע לספר שמות", הקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות, ירושלים, אוגוסט 2017
  30. "היתכנות התגלות האל לאדם על פי פירוש רשב"ם לתורה", פרשנות המקרא לדורותיה - כנס בינלאומי, רמת גן 9–10 במאי 2018
  31. "The Possibility of God : revealing his form Man According to Rashbam’s Commentary on the Pentateuch", EAJS, Krakow, 15–19 July 2018
  32. "The Possibility of God Revealing Himself to Man According to Rashbam’s Commentary on the Pentateuch",  SBL International Meeting, Helsinki, 30 July - 3 August 2018
  33. "Jews of Byzantine in Dialogue", Jews in Dialogue, JTS - Shocken Institute for Jewish Research, Jerusalem, 3 June 2019
  34. "From France to Provence: Rabbi Joseph Bekhor Shor’s Influence on Radak’s Commentary on the Pentateuch", SBL International Meeting, Rome, 1–5 July 2019
  35. "From France to Provence: Rabbi Joseph Bekhor Shor’s Influence on Radak’s Commentary on the Pentateuch", EABS, Warsaw, 11–14 August 2019
  36. “Rabbi Meyuhas ben Elijah: His Geographical Provenance, Works, and Chronology”, Western Jewish Studies Association Conference, Las Vegas, 14–16 march 2021
  37. "יחסו של רד"צ הופמן למתח בין הפשט לדרש כמשתקף מיחסו לפירוש רשב"ם לתורה", הרב ד"ר דוד צבי הופמן (1843–1921): חוקר, פרשן, פוסק הלכה, מנהיג, כנס בינלאומי, רמת-גן, 3 בינואר 2022
  38. "Virtue Ethics in the Thought of Nahmanides", Western Jewish Studies Association Conference, Oklahoma, 27–28 March 2022
  39. ‘Superfluous Text’ in the Commentaries of Rabbi Meyuḥas ben Elijah", EABS, Toulouse, 4–7 July 2022
  40. "Virtue Ethics in the Thought of Nahmanides", SBL International Meeting, Salzburg, 17–21 July 2022
  41. "המידה הטובה בהגותו של רמב"ן", הקונגרס העולמי השמונה עשר למדעי היהדות, ירושלים, 8–12 באוגוסט
  42. "Intertextuality in Northern France in the Middle Ages", Western Jewish Studies Association Conference, Las Vegas, 12–13 March 2023
  43. "מבעים רב משמעיים במישור הפשט בפירושי רד"ק למקרא", ריבוי קולות במקרא – הכנס השנתי של המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן, 7–8 ביוני 2023
  44. “Ambiguity on the Level of the Plain sense in Rashi's Commentaries on the Bible”, EABS, Syracuse, 10–13 July 2023
  45. “Superfluous Text in the Commentaries of Rabbi Meyuhas ben Elijah”, EAJS, Frankfurt, 16–20 July 2023
  46. "יחסו של רד"ק למילים המורכבות במקרא", מסע פרובנצלי בימי הביניים - סמינר מחקרי, 20–29 באוגוסט 2023

  הרצאות מוזמנות בסמינרים באוניברסיטאות ומוסדות:

  1. "רשב"ם - פרשן הפשט המרכזי במאה הי"ב: רקע ופרשנות", סמינר מחלקתי של המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן, 21 באפריל 2010.
  2. "האומנם היה רש"י הראשון שפירש פירוש פשט לשיר השירים?" סמינר מחלקתי של המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן, 22 בנובמבר 2012.
  3. "גילויים חדשים בנושא תוספות רמב"ן לפירושו לתורה בהגיעו לארץ ישראל", סמינר מחקרי של החוג ללימודי התרבות העברית - מגמת מקרא, אוניברסיטת תל אביב, 15 בינואר 2013.
  4. "השפעת הריאליה הארץ ישראלית על פירושי רמב"ן לתורה", מסעות ארץ ישראל ורישומם - הכנס הרביעי של מכללת הרצוג והמכון לחקר ארץ ישראל ויישובה במכון יד בן צבי, 23 בדצמבר 2013
  5. "רש"י ותלמידיו והפולמוס היהודי-נוצרי", בואי הרוח - מפגש עם אוצרות רוח יהודיים, קונגרס יהדות בר אילן, 22.6.2014
  6. "הפולמוס עם הנצרות בפרשנות ימי הביניים", סמינר מחקרי של החוג לספרות, אוניברסיטת בר אילן, 4 בנובמבר 2014
  7. "מקרא ומעבר - שיתופי פעולה", לימודי המקרא באקדמיה בישראל - לאן? יוזמות וכיוונים חדשים, אוניברסיטת תל אביב, 21 במרץ 2017
  8. "תוספות רמב"ן לפירושו לתורה", אוניברסיטת יורק, טורונטו, 15 בנובמבר 2017
  9. "על הכלל 'דבר הלמד מעניינו' בפרשנות הפנים מקראית של רשב"ם, והשוואה לפרשנות הנוצרית בת זמנו", סמינר מחקרי של החוג למקרא, אוניברסיטת תל אביב, 27 בנובמבר 2018
  10. “Ramban’s Addenda to his Commentary Upon Reaching the Land of Israel”, Biblical Studies Post-graduate Research Seminar, Trinity Centre for Biblical Studies, Trinity College Dublin, 20 September 2019
  11. "הפופולאריות של ראב"ע בהשוואה לפירושי המקרא במערב אירופה בימי הביניים", סמינר מחלקתי של המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן, 9 בינואר 2020
  12. "רב מובנות בפירושי רש"י למקרא", כנס החוג לתנ"ך לזכרו של פרופ' ישעיהו מאורי, מכללת שאנן חיפה, 30 במאי 2022

   

  מונחים לדוקטורט

  1. יוסף אראל, "יחסו של רמב"ן לאישה בפירושו לתורה", אושר תשע"ט
  2. מרים ג'ייקובס, "הגנת רא"ם על רש"י מפני השגות רמב"ן על פי פירושו לספר בראשית", אושר תשע"ט
  3. רענן לנקרי, "הפולמוס היהודי-נוצרי בפירושי בעלי התוספות לתורה"
  4. רעות לרר, "פירושו לתורה של ר' שלמה אפרים מלונטשיץ בעל ה'כלי יקר'"

   

  מונחים לתזה

  1. רענן לנקרי, "פרושיו הפולמוסיים האנטי-נוצריים של רבי דוד קמחי לחומש בראשית", אושר תשע"ט
  2. דוד פסטין, "תפקידו הספרותי של המרחב בספרים שופטים ושמואל", אושר תשע"ט
  3. עותניאל מנצור, "שיטתו הפרשנית של רבי יחיא אלצ'אהרי על פי פירושו 'צידה לדרך' לספר בראשית", אושר תשע"ט
  4. רעות לרר, "מקורותיו של ר' שלמה אפרים מלונטשיץ בפירושו "כלי יקר" לחומש בראשית", אושר תש"ף
  5. אביחי לוי, "ההרמנויטיקה של רש"י - יחסו של רש"י למדרשי חז"ל בפירושו לתורה", אושר תש"ף
  6. נעה ברדה, "יחסו של ר' אברהם אבן עזרא לנשים", אושר תש"ף
  7. ציפי אגרט, "גלות וגאולה בפרשנות הרב עובדיה ספורנו לתורה - פרשנות דו רבדית", אושר תשפ"ב
  8. אפרת הולשטיין, "פירוש הנצי"ב לתורה", אושר תשפ"ב
  9. ליאורה שמש, "פרשנות הפשט של נחמה ליבוביץ בהשוואה לפרשנות רשב"ם", אושר תשפ"ג
  10. איתן מעצרי, "האם הכיר רש"י את התרגום הארמי לשיר השירים?"
  11. אריה ורד, "האם הכיר רד"ק את פירוש ר' יוסף קרא?"
  12. גולן אמר, "פירושי ר' שמואל בן דוד בן שלמה לתורה"
  13. ירון זעיר, "הפירוש הכפול של ר' אברהם אבן עזרא לשיר השירים"
  מחקר

   

  פרשנות המקרא בימי הביניים: ר' טוביה בן אליעזר (לקח טוב), רש"י, רשב"ם, ר"י קרא, ר"י בכור שור, ראב"ע, ר' מיוחס בן אליהו, רד"ק, רמב"ן, ופרשנים נוספים

  קריאה ספרותית של המקרא

  פרסומים

  תזה:

  סיפור יפתח - ניתוח ספרותי (בהנחיית פרופ' שמואל ורגון), רמת גן תשנ"ח.

  עבודת דוקטור:

  מידה כנגד מידה כאמצעי ספרותי ואידיאולוגי בסיפור המקראי (בהנחיית פרופ' משה גרסיאל), רמת גן תשס"ג.

   

  ספרים:

  1. מידה כנגד מידה בסיפור המקראי, תבונות, אלון שבות תשס"ו, 264 עמודים.
  2. תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל (בשיתוף עם פרופ' יוסף עופר), האיגוד העולמי למדעי היהדות ורשות המחקר הרצוג, ירושלים תשע"ג, 718 עמודים.
  3. בכור שורו הדר לו - ר' יוסף בכור שור בין המשכיות לחידוש, מאגנס, ירושלים תשע"ז
  4. פירוש רבי מיוחס בן אליהו לתורה: בראשית-שמות, רשות המחקר מכללת הרצוג והאיגוד העולמי למדעי היהדות (התקבל לפרסום)

   

  מאמרים:

  1. "סיפור משיחת שאול למלך (שמ"א ט-י)", מגדים לח (תשס"ג), עמ' 59–71.
  2. "ויאמר הנני, דמותו של אברהם בפרשת העקדה", "בראש השנה יכתבון", קובץ מאמרים על ראש השנה, אלון שבות תשס"ג, עמ' 119–132.
  3. "מה תשתוחחי נפשי, עיון במזמורים מ"ב-מ"ג", מגדים מ (תשס"ד), עמ' 63–74.
  4. "צמדי מילים המעצבים מידה כנגד מידה במקרא", לשוננו סו (תשס"ד), עמ' 219–232.
  5. "מיראה לאהבה, עיון במזמורים ק"ל-קל"א בתהלים", וביום צום כיפור יחתמון, קובץ מאמרים על יום הכיפורים, אלון שבות תשס"ה, עמ' 326-317.
  6. "ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, דמותה של אסתר על פי פרק ב' במגילת אסתר", יעלה הדס, נערות ונערותן עיונים מקראיים, עורך י' רוזנסון, מעלה מכמש תשס"ה, עמ' 72-63.
  7. "תוספות שהוסיף רשב"ם לפירושו לתורה", תרביץ עו, ג-ד (תשס"ז), עמ' 445­-469.
  8. "ללמוד תיבה מחברתה - רשב"ם כמפרש המקרא מתוך עצמו", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יז (תשס"ז), עמ' 215­-231.
  9. "פרשנות פנים מקראית בפירושי רשב"ם למגילת קהלת", תשורה לעמוס, אסופת מאמרים בפרשנות המקרא, מוגשת לעמוס חכם, עורכים מ' בר אשר, נ' חכם, י' עופר, אלון שבות תשס"ז, עמ' 71­-84.
  10. "עקרון ההקדמה בפירוש רשב"ם לתורה", עיוני מקרא ופרשנות ח (מנחות הוקרה וידידות לאלעזר טויטו), בעריכת ש' ורגון, ע' פריש, מ' רחימי, ירושלים תשס"ח, עמ' 451­-479­.
  11. "'הבטה לאחור' ככלי פרשני בפירוש רשב"ם לתורה", איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות, כרך א: המקרא ועולמו, ספרות חז"ל ומשפט עברי ומחשבת ישראל, בעריכת ב' שוורץ, א' מלמד וא' שמש, ירושלים תשס"ח, עמ' 125­-142.
  12. "Characterizing Esther from the Outset: The Contribution of the story in Esther 2:1-20", JHS 8\16 (2008).
  13. "The Role of the Secondary Characters in the Story of the Anointing of Saul (I Sam. ix-x)", VT 58 (2008), pp. 495-509.
  14. "מות ילדו של דוד מבת שבע (שמ"ב י"ב, יג-כה)", מגדים נ (תשס"ט), עמ' 135­-142.
  15. "כפיות רעה בסיפור המקראי - דוד כגומל טובה תחת רעה לאויביו", עיוני מקרא ופרשנות ט (מנחות ידידות והוקרה למשה גרסיאל), בעריכת ש' ורגון, י' כדורי, ר' כשר, ע' פריש, ירושלים תשס"ט, עמ' 129­-142.
  16. "האם הכיר רמב"ן את פירוש רשב"ם לתורה?", מדעי היהדות 46 (תשס"ט), עמ' 85­-108.
  17. "Inner-Biblical Exegesis in the Commentary of Rashbam on the Bible – Rashbam’s Terminology in Referring to a Cited Verse", REJ 168 (2009), pp. 463–480.
  18. " 'But It Seems to Me; … but I Say': Later Additions to Rashbam’s Torah Commentary", HUCA 80 (2009), pp. 143–172.
  19. "Does Rashbam’s Commentary on the Torah Acknowledge the Commentaries of Rabbi Abraham Ibn Ezra?" JJS 61, 2 (2010), pp. 291–304
  20. "האם הכיר רד"ק את פירוש רשב"ם לתורה?", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כ (תש"ע), עמ' 117­-135.
  21. "Willing Obedience with Doubts: Abraham at the Binding of Isaac", VT 60 (2010), pp. 546-559.
  22. " 'לא אוסיף להושיע אתכם': הרקע לכישלונו של השופט יפתח", עיוני מקרא ופרשנות י (מנחות ידידות והוקרה לשמואל ורגון), בעריכת מ' גרסיאל, ר' כשר, ע' פריש, ד' אלגביש, רמת גן תשע"א, עמ' 71­-95.
  23.   "Rashbam's Major Principles of Interpretation as deduced from a manuscript fragment discovered in 1984", REJ 170 (2011), pp. 443–463. 
  24. "לבירור היקף היכרותו של רשב"ם עם מדרש לקח טוב", תא שמע: מחקרים במדעי היהדות לזכרו של ישראל מ' תא-שמע, בעריכת אברהם (רמי) ריינר, משה אידל ועוד, אלון שבות תשע"ב, עמ' 475–499.
  25. "Rabbi Joseph Kara as an Exegete of Biblical Narrative: Discovering the Phenomenon of Exposition", JSQ 19 (2012), pp. 73–89.
  26. "Rabbi Samson Raphael Hirsch as a Peshat Commentator: Literary Aspects of his Commentary on the Pentateuch", RRJ 15 (2012), pp. 190–200.
  27. "ספרים חדשים שהתגלו לרמב"ן בהגיעו לארץ ישראל", JSIJ 11 (2012), עמ' 105–118.
  28. "'אינם דרך ארץ לפי חכמת דברי בני אדם או כפי' הפסוק': עקרונות פרשנות הפשט על פי רשב"ם", רש"י ובית מדרשו, עורך אבינעם כהן, ירושלים תשע"ג, עמ' 65–82.
  29. "The Death of David's Son by Bathsheba (II Sam 12:13-25): A Narrative in Context", VT 63 (2013), pp. 566–576.
  30. "פירוש רשב"ם לתורה על פי כ"י ברסלאו ועל פי מקורות נוספים", זר רימונים: מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר, עורכים מיכאל אביעוז, אליהו עסיס, יעל שמש, אטלנטה 2013, עמ' 468–488.
  31. "Nahmanides' Addenda to his Commentary on the Pentateuch in light of Ms Cambridge 525", JJS 65 (2014), pp. 113–128 (with Yosef Ofer)
  32. "פירוש 'לקח טוב' על שיר השירים: מקומו בתולדות פרשנות שיר השירים ויחסו לפירוש רש"י למגילה", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כג (תשע"ד), עמ' 225–241.
  33. "The Allegorical Exegesis of Song of Songs by R. Tuviah ben Eliʽezer – 'Lekaḥ Tov', and its Relation to Rashi's Commentary", AJS Review 39 (2015), pp. 75–92.
  34. "Inner-Biblical Exegesis in Rashbam's Commentary on Qohelet", It’s Better to Hear the Rebuke of the Wise Than the Song of Fools (Qoh 7:5): Proceedings of the Midrash Section, Society of Biblical Literature, Vol. 6, Edited by W. David Nelson and Rivka Ulmer, New Jersey 2015, pp. 167–188.
  35. "The 'Anticipation Principle' in the Biblical Commentary of R. Joseph Bekhor Shor", HUCA 87 (2016), pp. 251–277
  36. "השפעת הראליה הארץ ישראלית על פירושי רמב"ן לתורה", על אתר יט (תשע"ז), עמ' 37–55.
  37. "'המשל הסיפורי' בפרשנות צפון צרפת במאות האחת עשרה והשתים עשרה (ר' יוסף קרא; ר' יוסף בכור שור; ר' אליעזר בלגנצי)", שנתון כה (תשע"ז), עמ' 223–251.
  38. "'כי משמש בארבע לשונות': מימרת ריש לקיש ו'מסורת הפסוקים' בפרשנות ימי הביניים", לשוננו עט (תשע"ז), עמ' 96–111.
  39. "תפוצת פירושי רשב"ם לתורה - מבט מחודש", בית מקרא סב (תשע"ז), עמ' 41–79.
  40. "'Scripture Interprets Itself' in Rashbam’s Torah Commentary", From Creation to Redemption: Progressive Approaches to Midrash, Proceedings of the Midrash Section, Society of Biblical Literature, Vol. 7, Edited by W. David Nelson and Rivka Ulmer, New Jersey 2017, pp. 57–83.
  41. "רמב"ן ושני פירושי ראב"ע לספר שמות", היספניה יודאיקה 13 (תשע"ז), עמ' נא–ע
  42. "'And There Renew the Kingship': The Double Coronation of Saul (1 Samuel 10-11)", SJOT 32 (2018), pp. 189–200
  43. "Rashbam's approach to Targum Onqelos in his Commentary to the Torah", Aramaic Studies 16 (2018), pp. 64–77
  44. "Nahmanides and Ibn Ezra’s Commentaries on Genesis", JJS 70 (2019), pp. 45–67
  45. "From France to Provence: Rabbi Joseph Bekhor Shor’s Influence on Radak’s Commentary on the Pentateuch", JSQ 26 (2019), pp. 146–161
  46. "היתכנות התגלות האל לאדם על פי פירושי רשב"ם לתורה", דעת 87 (2019), עמ' 85–103
  47. "Retrospection as an Exegetical Devise in Rashbam’s Torah Commentary", Torah is a Hidden Treasure: Proceedings of the Midrash Section, Society of Biblical Literature, Volume 8, Edited by W. David Nelson and Rivka Ulmer, New Jersey 2019, pp. 151–176.
  48. "Analogies between Minor Characters: The Example of Michal", Characters and Characterization in the Book of Samuel, Benjamin J.M. Johnson and Keith Bodner (eds.), London 2020, pp. 157–166.
  49. "'מה שסתם כאן גילה שם' – הבטה לאחור ככלי פרשני בפירושי ר' יוסף קרא למקרא", JSIJ 20 (2021), 14 עמודים
  50. "Onqelos in Byzantium in the Twelfth and Thirteenth Centuries: The Relationship of R. Samuel of Rossano and R. Meyuhas ben Elijah to the Aramaic Translation”, RRJ 24 (2021), pp. 231–246
  51. "Rabbi Meyuhas ben Elijah: His Geographical Provenance, Works, and Chronology", REJ 181 (2022), pp. 111–136.
  52. "'דרך המקראות' ככלי פרשני בפירושי רבי מיוחס בן אליהו למקרא", זָכְרָה לאהרן – קובץ מחקרים במקרא ובפרשנותו ספר זיכרון לפרופ' אהרן מונדשיין, ערכה מלכה שנוולד, ישראל תשפ"ב, עמ' 193–207.
  53. "Virtue Ethics in the Thought of Naḥmanides", Jewish Virtue Ethics, eds. Geoffrey D. Claussen, Alexander Graan and Alan Mittleman, Albany 2023, pp. 123–136.
  54. "משל המקרא בפירוש רבי מיוחס בן אליהו לתורה", השמיר, הכתב, המכתב והלוחות: מחקרים לכבוד פרופסור שמיר יונה, ערכו מאיר גרובר ואחרים, ירושלים 2023, עמ' 132-123
  55. "'מפרש והולך' ככלי פרשני בפירושי רבי מיוחס בן אליהו לתורה", התקבל לפרסום בספר היובל לפרופ' עמוס פריש
  56. "רב־משמעות ברובד הפשט בפירושי רש"י למקרא" (בשיתוף עם יונתן גרוסמן), התקבל לפרסום במדעי היהדות 58
  57. "יחסו של רד"ק למילים המורכבות במקרא" (בשיתוף עם יונתן גרוסמן), התקבל לפרסום בלשוננו
  58. "המודעות של רבנו בחיי בן אשר למבע רב־משמעי במקרא" (בשיתוף עם יונתן גרוסמן), התקבל לפרסום ב-JSIJ

   

  ביקורת ספרים בכתבי עת

  1. "פשוטם של מקראות" (על הספר: 'ליישב פשוטו של מקרא' - אסופת מחקרים בפרשנות המקרא), שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כב (תשע"ג), עמ' 255–273.
  2. "רעואל וחבריו - פרשנים יהודיים מביזנטיון מסביבות המאה העשירית לספירה", בית מקרא נח, א (תשע"ג), עמ' 167–176.
  3. On "The Challenge of Received Tradition: Dilemmas of Interpretation in Radak's Biblical Commentaries, by Naomi Grunhaus, New York 2012", Shofar 32, 4 (2014), pp. 167–169.
  4. "מול תעמולת הנוצרים" (על הספר: פירוש 'מדרש חכמים' על התורה), מקור ראשון גיליון  1079 (13.4.2018), מוסף שבת עמ' 22–23.
  5. "פרשנות פשט קיצונית לשיר השירים (על הספר: דרך החושקים - פירוש אנונימי לשיר השירים, שרה יפת ודב ולפיש, ירושלים תשע"ט)", שנתון לחלק המקרא והמזרח הקדום כו (תש"ף), עמ' 437–446.

   

  ערכים באנציקלופדיות

  Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR), Berlin, Boston: Walter de Gruyter

  1. “Isaac ben Samuel 'Al-Kanzi'”, EBR vol. 13 (2016), pp. 289–291
  2. “Isaiah ben Mali di Trani”, EBR vol. 13 (2016), pp. 345–346
  3. “Karo, Isaac”, EBR vol. 15 (2017), pp. 52–54
  4. “Masnut, Samuel ben Nissim”, EBR vol. 17 (2019), pp. 1264–1265
  5. “Meiri, Menahem ben Solomon”, EBR vol. 18 (2020), p. 478–480
  6.  “Menahem ben Helbo”, EBR vol. 18 (2020), pp. 598–599
  7. “Menahem ben Simeon of Posquieres”, EBR vol. 18 (2020), pp. 605–607
  8. “Menahem ben Solomon”, EBR vol. 18 (2020), pp. 607–608
  9. “Meyuhas ben Elijah”, EBR vol. 18 (2020), pp. 1078–1080
  10. “Mizrahi Elijah”, EBR vol. 19 (2021), pp. 481–483
  11. “Moskoni, Judah Leon ben Moses”, EBR vol. 19 (2021), pp. 1065–1067
  12. “Naḥmanides, Moses”, EBR vol. 20 (2022), pp. 576–580
  13.  “Nethanel al-Fayyumi”, EBR
  14. “Nethanel ben Isaiah”, EBR 21 (2023), pp. 190-193
  15. “Nissim ben Reuven ("Ran")”, EBR 21 (2023), pp. 544–545
  16. “Pentateuchal Criticism | Judaism | Medieval Judaism”, EBR
  17. “Provencal School of Biblical Exegesis”, EBR 23
  18. “Qimḥi, Joseph”, EBR 23
  19. “Qimḥi, Moses”, EBR 23
  20. “Solomon ben Issac, ha-Levi”, EBR

   

  Une histoire juive de la France, ed. Sylvie Anne Goldberg, Editions Albin Michel, Paris

  1. “Rachi de Troyes et son école”

   

  האנציקלופדיה העברית החדשה

  1. "אליעזר בלגנצי"
  2. "חזקיה בר מנוח"
  3. "יוסף בכור שור"
  4. "מידה כנגד מידה"
  5. "מנחם חלבו"
  6. "שמואל בן נסים מסנות"

   

  מאמרים אחרים

  "יתומים היינו ואין אב", אשרי אדם עוז לו בך - לדרכו ולדמותו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, ערך חיים נבון, תל אביב תשע"ח, עמ' 303–307.

   

   

  באמצעי התקשורת
  1. "מול תעמולת הנוצרים" (על הספר: פירוש 'מדרש חכמים' על התורה), מקור ראשון גיליון 1079 (13.4.2018), מוסף שבת עמ' 22–23.

  תאריך עדכון אחרון : 29/02/2024