פרופ' חבר יהונתן יעקבס

English שלחו לחבר
סגל אקדמי
טלפון
דוא"ל
yonyy29@gmail.com
משרד
בניין יהדות 410, חדר 110
קורות חיים

השכלה כללית ותורנית:

תואר שלישי בתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן

תשנ"ט-תשס"ג

1999-2003

תואר שני בתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן

תשנ"ג-תשנ"ז

1993-1997

תואר ראשון בחינוך, מכללה ירושלים

תשנ"א-תשנ"ב

1991-1992

תעודת השכלה תורנית רבנית גבוהה, הרבנות הראשית לישראל

תש"ן-תשנ"ב

1990-1992

תעודת הוראה במקצועות הקודש, מכללת הרצוג

תשמ"ז-תשמ"ט

1987-1989

ישיבת הסדר הר-עציון, אלון-שבות גוש עציון

תשמ"ד-תשנ"ב

1984-1992

 

 

ניסיון בחינוך והוראה:

מרצה באוניברסיטת בר-אילן

תשנ"ו-

1996-

סגן ראש המדרשה לנשים בבר אילן

תשס"ה-תשס"ז

2005-2007

מרצה במכללת הרצוג להכשרת מורים - אלון שבות

תשנ"ט-

1999-

מרצה בטורו קולג'

תשס"ב-תשס"ג

2002-2003

מרצה במכללת אשקלון

תשנ"ח-תשנ"ט

1998-1999

מרצה במכללה האקדמית למורים ליפשיץ – ירושלים

תשנ"ח-תש"ס

1998-2000

ר"מ-מחנך בישיבת בני-עקיבא כפר-הרא"ה

תשנ"ג-תשנ"ז

1993-1997

מדריך טיולים וידיעת הארץ

תשמ"ט-תשנ"ב

1989-1992

 

 

פעילות ציבורית, ופרטים נוספים:

 

מרכז החוג לתנ"ך במכללת הרצוג להכשרת מורים - אלון שבות

תשנ"ט-תשס"ה

1999-2005

אחראי על מפגשים בין דתיים לחילונים, וחוגים תורניים לתלמידים מצטיינים ביב"ע כפר הרא"ה

תשנ"ג-תשנ"ז

1993-1997

קליטת תלמידים עולים מאתיופיה בישיבת הר-עציון

תש"ן-תשנ"א

1990-1991

שירות צבאי בחי"ר במסגרת חטיבת "גבעתי"

תשמ"ה-תשמ"ו

1985-1986

     

 

פעילות אקדמית:

עורך משנה באנציקלופדיה העברית החדשה בתחום 'פרשנות המקרא'

תשע"ד-

2014–

חבר ועדת ההיגוי של המושבים 'מדרש ופרשנות' ב-  SBL annual Conference

תשע"ה-

2015–

חבר הוועדה האקדמית של סדרת היהדות (Judaism in Context) ב- Gorgias Press

תשע"ו-

2016–

שיפוט מאמרים וכתיבת חוות-דעת עבור כתבי העת:

 Revue des Etudes Juives; Jewish Quarterly Review ;Journal of Jewish Studies;  AJS Review; Oxford Bibliographies; Medieval Encounters; קתדרה; מדעי היהדות; מכאן; מכלול; אורשת; מורשת ישראל; מגדים

שיפוט עבודות אקדמיות (תואר שני ושלישי) עבור: אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב

שיפוט ספרים עבור: הוצאה לאור של אוניברסיטת בר אילן, הוצאת תבונות, Gorgias Press

שיפוט הצעות מחקר עבור הקרן הלאומית למדע (ISF))
תשע"ד- 2014-
 

פרסים ומלגות:

פרס הרקטור על הצטיינות בלימודים, תשנ"ט (1999)

פרס הצטיינות מטעם ועדת המלגות והפרסים לתלמידי תואר שלישי, תשנ"ט (1999)

מלגת קרן חי, תש"ס (2000)

מלגת קרן שופף, תשס"א (2001)

מלגה מטעם הקרן ע"ש מרים גולדשטיין ומשפחת יעקב דינר, תשס"ב (2002)

מענק הצטיינות בהוראה, תשס"ו (2006)

מענק הצטיינות בהוראה, תשס"ח (2008)

מענק הצטיינות בהוראה, תשס"ט (2009)

פרס מרצה מצטיין מטעם הרקטור, תש"ע (2010)

מענק הצטיינות בהוראה, תשע"א (2011)

מענק מועצת מפעל הפיס לתרבות ולאמנות תשע"ג (2013)

פרס יצחק בן צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן, על הספר - תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל (2017)

 

מענקי מחקר שפיטים:

הקרן הלאומית למדע (ISF), תשס"ט-תשע"א, 30,000$, בשיתוף עם פרופ' יוסף עופר, מחקר בנושא "תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל".

הקרן הלאומית למדע (ISF), תשע"ז, 18,517 ₪, סיוע בהוצאה לאור של המחקר "בכור שורו הדר לו: רבי יוסף בכור שור בין המשכיות לחידוש".

הקרן הלאומית למדע (ISF), תש"ף-תשפ"ג, 440,000 ש"ח, בנושא "המודעות של פרשני ימי הביניים למבע רב-משמעי מכוון במקרא" (עם פרופ' יונתן גרוסמן) 

מענקי מחקר פנימיים:

קרן בית שלום, תש"ע, 1000$, בנושא "פרשנות פנים מקראית בפירושי ר' יוסף קרא".

קרן בית שלום, תשע"א, 2000$, בנושא "בדיקת היקף תפוצתו של פירוש רשב"ם לתורה במאות י"ב-י"ד".

קרן בית שלום, תשע"ב, 1000$, בנושא "תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל".

קרן בית שלום, תשע"ג, 2000$, בנושא "מדרש לקח טוב לשיר השירים".

קרן בית שלום, תשע"ד, 2000$, בנושא "המשל הסיפורי בבית המדרש של רש"י ותלמידיו".

קרן בית שלום, תשע"ה, 5500 ש"ח, בנושא "פרשנות פנים מקראית בפירושי ריב"ש לתורה"

קרן בית שלום, תשע"ו, 15000 ₪, בנושא "פרשנות פנים מקראית בפירושי רשב"ם למקרא".

קרן בית שלום, תשע"ז, 12000 ₪, בנושא "אילו מפירושי ראב"ע עמדו על שולחנו של רמב"ן?"

קרן איהל, תשע"ז, 6000 ₪, בנושא "אילו מפירושי ראב"ע עמדו על שולחנו של רמב"ן?"

קרן בית שלום, תשע"ח, 7000 ₪, בנושא "האם הכיר רד"ק את פירוש ריב"ש לתורה?"

קרן איהל, תשע"ח, 2000 ₪, בנושא "אסכולת פרשנות המקרא בביזנטיון במאות האחת עשרה והשתים עשרה"

קרן בית שלום, תשע"ט, 7000 ₪, בנושא "אסכולת פרשנות המקרא בביזנטיון"

ארגון כנסים:

 1. הפשטות המתחדשים - פירושי רשב"ם למקרא: כנס בינלאומי, רמת גן, 30 במאי 2011 (אורגן בשיתוף עם פרופ' עמוס פריש, ד"ר אלי עסיס וד"ר משה רחימי).
 2. הכנס הבינלאומי השנתי השביעי של המחלקה לתנ"ך, רמת גן, 9 במאי 2013 (אורגן בשיתוף עם פרופ' אליהו עסיס)
 3. פרשנות המקרא לדורותיה: כנס בינלאומי, רמת גן, 9–10 במאי 2018 (בשיתוף עם פרופ' מיכאל אביעוז וד"ר ליאור גוטליב)

 

כנסים מדעיים:

 1. "מאור המנורה הטהורה - רש"י מנקודת מבטו של רמב"ן", רש"י המורה לדורות - כנס במלאות 900 שנה לפטירתו, מכללת הרצוג אלון שבות, 15 במאי 2005.
 2. "הבטה לאחור ככלי פרשני בפירוש רשב"ם לתורה", הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות, ירושלים, 31 ביוני - 4 ביולי 2005.
 3. "רש"ר הירש כפשטן - היבטים ספרותיים בפירושי רש"ר הירש לתורה", 200 שנה להיוולדו של הרב שמשון רפאל הירש: כנס בינלאומי, רמת גן, 12 ביוני 2008.
 4. "Willing Obedience with Doubts: Abraham at the Binding of Isaac", SBL International Meeting, Rome Italy, 30 June - 4 July 2009.
 5. "היבטים ספרותיים בפירושי ר' יוסף בכור שור לתורה", הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, ירושלים, 2-6 באוגוסט 2009.
 6. "Intertextuality in Northern France in the Middle Ages", 20th Congress of IOSOT, Helsinki Finland, 1-6 August 2010.
 7. "Rashbam Major Principles of Interpretation as Deduced from a Manuscript Fragment Discovered in 1984", 42nd Annual AJS Conference, Boston, 19-21 December 2010.
 8. "The Decline of Peshat Exegesis in the 13th Century: Between France and Spain", 13th Century France, Continuity and Change, ISF-IAS Conference at IAS, Jerusalem, 14-17 February 2011.
 9. "ספרים ומחברים אליהם נחשף רמב"ן לראשונה בהגיעו לארץ ישראל", שבעים פנים לתורה - מגוון פניה של פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים, חיפה, 22–24 במאי 2011.
 10. "מדוע לא זכה פירוש רשב"ם לתפוצה - מבט מחודש", הפשטות המתחדשים - פירושי רשב"ם למקרא: כנס בינלאומי, רמת גן, 30 במאי 2011.
 11. "Ramban’s Addenda to his Commentary upon Reaching the Land of Israel", SBL International Meeting, London England, 4-8 July 2011.
 12. "Concerning the Dissemination of Rashbam's Commentary on the Torah in Provence During the 12th-14th Centuries", The International Conference for Judaic Studies - The Jewry of Provence (IECJ), Marseille, 13–15 February 2012.
 13. "Rabbi Samson Raphael Hirsch as a Peshat Commentator: Literary Aspects of his Commentary on the Pentateuch", SBL International Meeting, Amsterdam, 22–26 July 2012.
 14.  "Song of Songs: Commentary of Leqah Tov and its Relationship with the Commentary of Rashi", SBL International Meeting, St. Andreus, 7–11 July 2013.
 15. "מדרש 'לקח טוב' על שיר השירים: ר' טוביה בן אליעזר בין פשט לדרש", הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, ירושלים, 28 ביולי - 1 באוגוסט 2013.
 16. "The Leqah Tov Commentary on Song of Songs and its Place in the History of Biblical Exegesis", 21th Congress of IOSOT, Munich Germany, 4–9 August 2013.
 17. "The Allegorical Exegesis on Song of Songs by R. Tubia ben Eliezer - Leqah Tov", SBL Annual, Baltimore, 23–26 November 2013.
 18. "אנאלוגיה בין דמויות משניות המלוות דמות ראשית", "תהילתי יספרו" - כנס בנושא חקר הסיפור המקראי, רמת גן, 12 ביולי 2014.
 19. "'המשל הסיפורי' בבית המדרש של רש"י ותלמידיו", NAPH - International Conference on HebrewLanguage, Literature and Culture, באר שבע, 24–26 ביוני 2014.
 20. "The 'Narrative Parable' in the School of Rashi and His Disciples (11th-12th centuries)", SBL International Meeting, Vienna, 6–10 July 2014.
 21. "The contribution of R. Tuvia ben Eliʽezer ('Lekaḥ Tov') to the Judeo-Christian polemic", Xth EAJS Congress, Paris, 20–24 July 2014
 22. "R. Tuvia ben Eliʽezer ('Lekaḥ Tov') and the Judeo-Christian polemic", SBL Annual Meeting, San Diego, 22–25 November 2014
 23. "Inner-Biblical Exegesis in Rashbam's Commentary on Qoheleth", EABS, Cordoba, 12–15 July 2015
 24. "The 'Narative Parable' in Northern France in the 11th­–13th Centuries", Wisdom and Moralizing Literature in a Multicultural Journey in the Middle Ages, between Oral and Written Traditions, ISF-IAS Conference at IAS, Jerusalem, 16–19 November 2015
 25. "The 'Anticipation Principle' in the Biblical Commentary of R. Joseph Bekhor Shor", SBL Annual Meeting, Atlanta, 21–24 November 2015
 26. "Retrospection as an Exegetical Device in Rashbam's Torah Commentary", SBL International Meeting, Seoul, 3–7 July 2016   
 27. "Inner-Biblical Exegesis in Rashbam's Commentary on the Torah", EABS, Leuven, 17­–20 July 2016
 28. "רב מובנות בפירושי ר' יוסף בכור שור לתורה", NAPH - International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, New York, 27–29 June 2017
 29. "רמב"ן ושני פירושי ראב"ע לספר שמות", הקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות, ירושלים, אוגוסט 2017
 30. "היתכנות התגלות האל לאדם על פי פירוש רשב"ם לתורה", פרשנות המקרא לדורותיה - כנס בינלאומי, רמת גן 9–10 במאי 2018
 31. "The Possibility of God : revealing his form Man According to Rashbam’s Commentary on the Pentateuch", EAJS, Krakow, 15–19 July 2018
 32. "The Possibility of God Revealing Himself to Man According to Rashbam’s Commentary on the Pentateuch",  SBL International Meeting, Helsinki, 30 July - 3 August 2018
 33. "Jews of Byzantine in Dialogue", Jews in Dialogue, JTS - Shocken Institute for Jewish Research, Jerusalem, 3 June 2019
 34. "From France to Provence: Rabbi Joseph Bekhor Shor’s Influence on Radak’s Commentary on the Pentateuch", SBL International Meeting, Rome, 1–5 July 2019
 35. "From France to Provence: Rabbi Joseph Bekhor Shor’s Influence on Radak’s Commentary on the Pentateuch", EABS, Warsaw, 11–14 August 2019

הרצאות מוזמנות:

 1. "רשב"ם - פרשן הפשט המרכזי במאה הי"ב: רקע ופרשנות", סמינר מחלקתי של המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן, 21 באפריל 2010.
 2. "האומנם היה רש"י הראשון שפירש פירוש פשט לשיר השירים?" סמינר מחלקתי של המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן, 22 בנובמבר 2012.
 3. "גילויים חדשים בנושא תוספות רמב"ן לפירושו לתורה בהגיעו לארץ ישראל", סמינר מחקרי של החוג ללימודי התרבות העברית - מגמת מקרא, אוניברסיטת תל אביב, 15 בינואר 2013.
 4. "השפעת הריאליה הארץ ישראלית על פירושי רמב"ן לתורה", מסעות ארץ ישראל ורישומם - הכנס הרביעי של מכללת הרצוג והמכון לחקר ארץ ישראל ויישובה במכון יד בן צבי, 23 בדצמבר 2013
 5. "רש"י ותלמידיו והפולמוס היהודי-נוצרי", בואי הרוח - מפגש עם אוצרות רוח יהודיים, קונגרס יהדות בר אילן, 22.6.2014
 6. "הפולמוס עם הנצרות בפרשנות ימי הביניים", סמינר מחקרי של החוג לספרות, אוניברסיטת בר אילן, 4 בנובמבר 2014
 7. "מקרא ומעבר - שיתופי פעולה", לימודי המקרא באקדמיה בישראל - לאן? יוזמות וכיוונים חדשים, אוניברסיטת תל אביב, 21 במרץ 2017
 8. "תוספות רמב"ן לפירושו לתורה", אוניברסיטת יורק, טורונטו, 15 בנובמבר 2017
 9. "על הכלל 'דבר הלמד מעניינו' בפרשנות הפנים מקראית של רשב"ם, והשוואה לפרשנות הנוצרית בת זמנו", סמינר מחקרי של החוג למקרא, אוניברסיטת תל אביב, 27 בנובמבר 2018
 10. “Ramban’s Addenda to his Commentary Upon Reaching the Land of Israel”, Biblical Studies Post-graduate Research Seminar, Trinity Centre for Biblical Studies, Trinity College Dublin, 20 September 2019

 

מונחים לדוקטורט

 1. יוסף אראל, "יחסו של רמב"ן לאישה בפירושו לתורה", אושר תשע"ט
 2. מרים ג'ייקובס, "הגנת רא"ם על רש"י מפני השגות רמב"ן על פי פירושו לספר בראשית", אושר תשע"ט
 3. רענן לנקרי, "הפולמוס היהודי-נוצרי בפירושי בעלי התוספות לתורה"
 4. רעות לרר, "פירוש כלי יקר לתורה"

 

מונחים לתזה

 1. רענן לנקרי, "פרושיו הפולמוסיים האנטי-נוצריים של רבי דוד קמחי לחומש בראשית", אושר תשע"ט
 2. דוד פסטין, "תפקידו הספרותי של המרחב בספרים שופטים ושמואל", אושר תשע"ט
 3. עותניאל מנצור, "שיטתו הפרשנית של רבי יחיא אלצ'אהרי על פי פירושו 'צידה לדרך' לספר בראשית", אושר תשע"ט
 4. רעות לרר, "מקורותיו של ר' שלמה אפרים מלונטשיץ בפירושו "כלי יקר" לחומש בראשית", אושר תש"ף
 5. אביחי לוי, "ההרמנויטיקה של רש"י - יחסו של רש"י למדרשי חז"ל בפירושו לתורה"
 6. איתן מעצרי, "האם הכיר רש"י את התרגום הארמי לשיר השירים?"
 7. נעה ברדה, "יחסו של ר' אברהם אבן עזרא לנשים"
 8. אריה ורד, "האם הכיר רד"ק את פירוש ר' יוסף קרא?"
 9. אפרת הולשטיין, "פירוש הנצי"ב לתורה"
 10. גולן אמר, "פירושי ר' שמואל בן דוד בן שלמה לתורה"
 11. ירון זעיר, "הפירוש הכפול של ר' אברהם אבן עזרא לשיר השירים"
מחקר

 

פרשנות המקרא בימי הביניים: ר' טוביה בן אליעזר (לקח טוב), רש"י, רשב"ם, ר"י קרא, ר"י בכור שור, ראב"ע, ר' מיוחס בן אליהו, רד"ק, רמב"ן, ופרשנים נוספים

קריאה ספרותית של המקרא

פרסומים

Thesis:

The Story of Jephthah, Literary Analysis, (supervised by Prof. Shmuel Vargon), Ramat-Gan 1997 (in Hebrew).

 

Ph. D. Dissertation:

Measure for Measure as Literary and Ideological Tool in the Biblical Storytelling, (supervised by Prof. Moshe Garsiel), Ramat-Gan 2002 (in Hebrew).

 

Books:

 

 1. Measure for Measure in the Biblical Storytelling, Alon-Shvut 2006 (in Hebrew) 264 pp.
 2. Nahmanides' Torah Commentary Addenda Written in the Land of Israel (with Prof. Yosef Ofer), Jerusalem 2013 (in Hebrew) 718 pp.
 3. Bekhor Shoro Hadar Lo - R. Joseph Bekhor Shor between Continuity and Innovation, Jerusalem 2017 (in Hebrew) 352 pp.

 

Articles:

.

 1. "The story of King Saul's Anointment (I Samuel 10-11), megadim 38 (2003), pp. 59-71 (in Hebrew).
 2. "The Character of Abraham in the Akeda Story", B'rosh Hashanah Yikkateivun, Studies on Rosh Hashanah, Alon-Shvut 2003, pp. 119-132 (in Hebrew).
 3. "Why Are You Cast Down, O My Soul and Disquieted in Me? - An Analysis of Psalms 42-43", Megadim 40 (2004), pp. 63-74 (in Hebrew).
 4. "Word Pairs that Shape Measure for Measure in the Bible", Leshonenu 66 (2004), pp. 219-232 (in Hebrew).
 5. "From Fear to Love, an Analysis of Psalms 130-131", U-Ve-Yom Tzom Kippur Yehatemun, Studies on Yom Ha-Kippurim, Alon-Shvut 2005, pp. 317-326 (in Hebrew).
 6. "The Character of Ester, an Analysis of Ester 2", Ya-ale Hadas, Maale-Michmas 2005, pp. 63-72 (in Hebrew).
 7. "Later Addenda to Rashbam’s Commentary on the Torah", Tarbiz, 76, 3-4 (2007), pp. 445-469, (in Hebrew).
 8. " 'Extrapolating One Word from Another' - Rashbam as an Interpreter of the Bible on its Own Terms", Shnaton - an Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies, 17 (2007), pp. 215-231 (in Hebrew).
 9. "Inner-Biblical Interpretation in Rashbam's Qoheleth Commentary", Teshura Le-'Amos, Collected Studies in Biblical Exegesis Presented to 'Amos Hakham, Ed. M. Bar-Asher, N. Hacham, Y. Ofer, Alon-Shevut 2007, pp. 71-84 (in Hebrew).
 10. "The 'Principle of Anticipation' in Rashbam's Commentary on the Torah", Studies in Bible and Exegesis, Vol. 8, Presented to Elazar Touitou, Ed. S. Vargon, A. Frisch, M. Rachimi, Jerusalem 2008, pp. 451-479 (in Hebrew).
 11. "Retrospection as an Exegetical Device in Rashbam's Torah Commentary", Iggud - Selected Essays in Jewish Studies, vol. 1, Jerusalem 2008, pp. 125-142 (in Hebrew).
 12. "Characterizing Esther from the Outset: The Contribution of the story in Esther 2:1-20", JHS 8\16 (2008).
 13. "The Role of the Secondary Characters in the Story of the Anointing of Saul (I Sam. ix-x)", VT 58 (2008), pp. 495-509.
 14. "The Death of the Sun of David and Bat-Sheva (2Sam. 12, 13-25)", Megadim 50 (2009), pp. 135-142 (in Hebrew).
 15. "Shrugging Off an Kindness in Biblical Narrative: David Repays His Enemy's Evil with a Good", Studies in Bible and Exegesis, Vol. 9, Presented to Moshe Garsiel, Ramat-Gan 2009, pp. 129-142 (in Hebrew).
 16. "Was Ramban Familiar with Rashbam’s Commentary on the Torah?", Madaei-Hayahadut 46 (2009), pp. 85-108 (in Hebrew).
 17. "Inner-Biblical Exegesis in the Commentary of Rashbam on the Bible – Rashbam’s Terminology in Referring to a Cited Verse", REJ 168 (2009), pp. 463-480.
 18. " 'But It Seems to Me; … but I Say': Later Additions to Rashbam’s Torah Commentary", HUCA 80 (2009), pp. 143–172.
 19. "Does Rashbam’s Commentary on the Torah Acknowledge the Commentaries of Rabbi Abraham Ibn Ezra?" JJS 61, 2 (2010), pp. 291-304.
 20. "Was Radak Familiar with Rashbam’s Commentary on the Torah?", Shnaton - an Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies, 20 (2010), pp. 117-135 (Heb.).
 21. "Willing Obedience with Doubts: Abraham at the Binding of Isaac", VT 60 (2010), pp. 546-559.
 22. "The Downfall of Jephthah", Studies in Bible and Exegesis, Vol. 10, Presented to Shmuel Vargon, pp. 71-95 (in Hebrew).
 23. "To what Degree was Rashbam’s Familiar with Midrash Leqah Tov?", Avraham Reiner (ed.), Ta-Shma: Studies in Judaica in Memory of  Israel M. Ta-Shma, Allon Shevut 2011, pp. 475–499 (in Hebrew).
 24.   "Rashbam's Major Principles of Interpretation as deduced from a manuscript fragment discovered in 1984", REJ 170 (2011), pp. 443–463.   
 25. "Rabbi Joseph Kara as an Exegete of Biblical Narrative: Discovering the Phenomenon of Exposition", JSQ 19 (2012), pp. 73–89.
 26. "Rabbi Samson Raphael Hirsch as a Peshat Commentator: Literary Aspects of his Commentary on the Pentateuch", RRJ 15 (2012), pp. 190–200.
 27. "Books Encountered by Ramban after He Arrived in the Land of Israel", JSIJ 11 (2012), pp. 1–14.
 28. " 'The way of the world, the knowledge gained by humans, the meaning of the verse' - Rashbam's Major Principles of 'Peshat' Interpretation", Rashi and his Disciples, ed. Avinoam Cohen, Jerusalem 2013, pp. 65–82 (in Hebrew).
 29. "The Death of David's Son by Bathsheba (II Sam 12:13-25): A Narrative in Context", VT 63 (2013), pp. 566–576.
 30. "The Text of Rashbam's Commentary on the Torah according to Breslau MS and other Sources", Zer Rimonim: Studies in Biblical Literature and Jewish Exegesis Presented to Professor Rimon Kasher, ed. Michael Avioz, Elie Assis, Yael Shemesh, Atlanta 2013, pp. 468–488 (in Hebrew).
 31.  "The Leqah Tov Commentary on Song of Songs - its Place in the History of Biblical Exegesis and its Relationship with the Commentary of Rashi", Shnaton - an Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies 23 (2014), pp. 225–241 (in Hebrew).
 32. "Nahmanide's Addenda to his Commentary on the Pentateuch in light of Ms Cambridge 525", JJS 65 (2014), pp. 113–128 (with Yosef Ofer)
 33. "The Allegorical Exegesis of Song of Songs by R. Tuviah ben Eliʽezer – 'Lekaḥ Tov', and its Relation to Rashi's Commentary", AJS Review 39 (2015), pp. 75–92.
 34. "Inner-Biblical Exegesis in Rashbam's Commentary on Qohelet", It’s Better to Hear the Rebuke of the Wise Than the Song of Fools (Qoh 7:5): Proceedings of the Midrash Section, Society of Biblical Literature, Vol. 6, Edited by W. David Nelson and Rivka Ulmer, New Jersey 2015, pp. 167–188.
 35. "The 'Anticipation Principle' in the Biblical Commentary of R. Joseph Bekhor Shor", HUCA 87 (2016), pp. 251–277
 36. "The Influence of Land of Israel on Ramban's Torah Commentaries", 'Al-'Atar - Journal of Land of Israel Studies 19 (2017), pp. 37–55 (in Hebrew).
 37. "Use of the 'Narrative Parable' by Northern France Disciples (11th-12th centuries)", Shnaton 25 (2017), pp. 223–251.
 38. "The Four Senses of ‘ki’: The Teaching of Rabbi Shimon ben Lakish and the 'Tradition of the Verses' in Medieval Exegesis", accepted for publication in Leshonenu 79 (2017), pp. 96–111 (in Hebrew).
 39. "Why was Rashbam’s Commentary Not Widely Disseminated? – A Re-Examination", Beit Mikra 62 (2017), pp. 41–79 (in Hebrew).
 40. "'Scripture Interprets Itself' in Rashbam’s Torah Commentary", From Creation to Redemption: Progressive Approaches to Midrash, Proceedings of the Midrash Section, Society of Biblical Literature, Vol. 7, Edited by W. David Nelson and Rivka Ulmer, New Jersey 2017, pp. 57–83.
 41. "Nahmanides, and Ibn Ezra’s Commentaries on Exodus", Hispania Judaica Bulletin 13 (2017), pp. 51–70.
 42. "'And There Renew the Kingship': The Double Coronation of Saul (1 Samuel 10-11)", SJOT 32 (2018), pp. 189–200.
 43. "Rashbam's approach to Targum Onqelos in his Commentary to the Torah", Aramaic Studies 16 (2018), pp. 64–77.
 44. "Nahmanides and Ibn Ezra’s Commentaries on Genesis", JJS 70 (2019), pp. 45-67.
 45. "From France to Provence: Rabbi Joseph Bekhor Shor’s Influence on Radak’s Commentary on the Pentateuch", JSQ 26 (2019), pp. 146–161
 46. "The Possibility of God: revealing his form Man According to Rashbam’s Commentary on the Pentateuch", Da'at 87 (2019), pp. 85-103
 47. "Retrospection as an Exegetical Devise in Rashbam’s Torah Commentary", Torah is a Hidden Treasure: Proceedings of the Midrash Section, Society of Biblical Literature, Volume 8, Edited by W. David Nelson and Rivka Ulmer, New Jersey 2019, pp. 149–174.
 48. "Analogies between Minor Characters: The Example of Michal", Characters and Characterization in the Book of Samuel, Eds. Keith Bodner and Benjamin J. M. Johnson, London 2020, pp. 157–166
Book Reviews:
 1. "The Plain Meaning of the Text [On: To Settle the Plain Meaning of the Vers: Studies in Biblical Exegesis]", Shnaton - an Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies 22 (2013), pp. 255–273.
 2. "Reuel and his Friends - Jewish Byzantine Exegetes from around the Tenth Century C.E.", Beit Mikra 58, 1 (2013), pp. 167–176. 
 3. On "The Challenge of Received Tradition: Dilemmas of Interpretation in Radak's Biblical Commentaries, by Naomi Grunhaus, New York 2012", Shofar 32, 4 (2014), pp. 167–169.
Encyclopedia Entries:

Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR), Berlin: Walter de Gruyter

 1. Isaac ben Samuel 'Al-Kanzi'
 2. Isaac Karo
 3. Isaiah ben Rabi Mali Di-Trani (Ri"d)
 4. Levi, Solomon ben Issac
 5. Masnut, Samuel ben Nisim
 6. Menahem ben Helbo
 7. Menahem ben Solomon
 8. Moshe ben Nahman (Nahmanides)
 9. Nethanel ben Isaiah
 10. Nissim ben Reuven ("Ran")

האנציקלופדיה העברית החדשה

 1. Measure for Measure
 2. Joseph Bekhor Shor
 3. Hizkuni (Hizkiya bar Manoah)
 4. Eliezer of Beaugency
 5. Samuel ben Nissim Masnut
 6. Menahem ben Helbo