פרופ' מן המניין

פרופ' עמוס פריש

דוא"ל
amos.frisch@biu.ac.il
משרד
בניין יהדות 410, חדר 123
  מחקר

  חקר ספרותי של המקרא (ובפרט: הסיפור המקראי)

  הפרשנות המסורתית לתנ"ך (ובפרט: הפרשנות הבתר-קלאסית)

  המלוכה במקרא

  ספר תהילים

   

   

  קורסים

  הדרכה ביבליוגרפית

  תרגיל בספרות מקצועית לועזית

  הדרכה לכתיבה מדעית

  ספר במדבר

  ספר שופטים

  ספר שמואל

  ספר מלכים

  ספר תהילים

  הפואטיקה של הסיפור המקראי

  סוגיות בחקר הספרותי של המקרא

  סוגיות בחקר הסיפור המקראי

  קריאה ספרותית בפרשת מלכות שלמה

  פרקי נבואות על הגויים

  העבודה והשביתה במקרא

  המלוכה הישראלית

  עיון משווה במפרשי התורה

  רש"י ורמב"ן

  עיון בספר בראשית לאור הפרשנות המסורתית

  פרשנות רבי רפאל בירדוגו למקרא

  פרשנות מלבי"ם למקרא

  הפרשנות היהודית במאות הט"ז עד הי"ט

  היבטים ספרותיים בפרשנות המסורתית

  סוגיות בספר תהילים

  סדנת פרשנות: מגילת רות

  פרסומים

  Publications

   

  I.  Books (as author)

  1.         The Bible's View of Labor (Heilal Ben-Haim's Library– Basic Books in Jewish Studies), Tel-Aviv: Hakibbutz Hameuchad Press, 1999, 168 pp. (Heb.).

  2.         Torn Asunder: The Division of the Kingdom Narrative in the Book of Kings, Beer Sheva: Ben-Gurion University of the Negev Press (distributed by Bialik Institute), 2013, 310 pp. (Hebrew) + XIV (English). 

   

  II. Books (as editor)

  1.             Yehudah Elitzur, Israel and the Bible: Studies in Geography, History and Biblical Thought (co-editor: Yoel Elitzur), Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1999 (Heb.).

  2.                  Studies in Bible and Exgesis 5 (U. Simon Jubilee Volume) (co-editors: M. Garsiel, J. Kugel, S. Vargon), Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2000 (Heb.).

  3.                  Studies in Bible and Exgesis 8 (E. Touitou Jubilee Volume Volume) (co-editors: M. Rehimi, S. Vargon), Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press & Elkana: Orot Israel College Press, 2008 (Heb.).

  4.                  Studies in Bible and Exgesis 9 (M. Garsiel Jubilee Volume) (co-editors: R. Kasher, J. Kugel, S. Vargon), Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2009 (Heb.).

  5.                  Studies in Bible and Exgesis 10 (S. Vargon Jubilee Volume) (co-editors: D. Elgavish, M. Garsiel, R. Kasher), Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2011 (Heb.).

   

  III. Articles

  1.             “Study of  Biblical  Parallels: On  M. Zeidel's  Book  Hiqrei Mikra and Methodological Remarks on the Study of Inner-Biblical Parallels”, Beit Mikra 27 (1982), pp. 88-95 (Heb.).

  2.         “The Number ‘One Hundred’ in the Bible”, Beit Mikra 30 (1985), pp. 435-440 (Heb.).

  3.            “Rashi’s Commentary on the Law of Fourfold and Fivefold Payment (Exodus 21, 37) – A Diachronic and Synchronic Study”, Peraqim 7 (1987), pp. 155-160 (Heb.). 

  4.         “Shemaiah the Prophet versus King Rehoboam: Two Opposed Interpretations of the Schism (1 Kings XII 21-4)”, Vetus Testamentum 38 (1988), pp. 466-468.

  5.         “2 Samuel Ch. 6”, Introduction and Exegesis of selected verses, in: S. Abramski and M. Garsiel (eds.), World of the Bible Encyclopedia: II Samuel, Jerusalem and Ramat-Gan, 1989, pp. 58-61 (Heb.).

  6          “Rabbi Jacob Pardo's Contribution to the Literary Exegesis of the Bible”, Proceedings of the Tenth World Congress of Jewish Studies, Division A: The Bible and Its World, Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1990, pp. 95-101 (Heb.).

  7.         “On the Method of Prof. Meir Weiss in Biblical Study”, Qiryat Sefer 63 (1991), pp. 655-659 (Heb.).

  8.         “R. Samuel Lanyado’s and R. Jacob Pardo’s Commentaries on the Offering of Kingship to Gideon”, Sinai 108 (1991), pp. 147-153 (Heb.).

  9.         “ועניתם (I Reg 12, 7): An Ambiguity and its Function in the Context”, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 103 (1991), pp. 415-418.

  10.       “Structure and its Significance: The Narrative of Solomon’s Reign (1 Kings 1 – 12:24)”, Journal for the Study of the Old Testament 51 (1991), pp. 3-14.

  11.       “A Rejoinder”, Journal for the Study of the Old Testament 51 (1991), pp. 22-24.

  12.       ”Between the Book of Esther and the Book of Kings”,  Mehkerei Hag 3 (1992), pp. 25-35 (Heb.).

  13.       “On Four Pairing of Cities with Jerusalem in the Bible”, Mehkerei Hag 4 (1992), pp. 34-42 (Heb.).

  14.       “The Exegesis of Malbim on the Bible”, Mahanayim 4 (1992), pp. 370-379 (Heb.).

  15.       ”Context Versus Criticism: The Contribution of Context Circles in Uncovering the Biblical Narrator’s Attitude Towards a Character’s Criticism”, Dappim Research in Literature 9 (1993-94), pp. 175-194 (Heb.) [English Abstract: pp. XI-XII].

  16.       “On ‘Diyukim al Ha-Torah’ by Rabbi Pinchas Wolff”, Bisdeh Hemed 37 (1994), pp. 81-84 (Heb.).

  17.       “Contrasted Evaluations by Characters and Its Realization by Means of the ‘Leading Word’ ŠWB (II Sam 15-20 and I Kings 12)”, Beit Mikra 39 (1994), pp. 245-257 (Heb.).

  18.       “Jerusalem and Its Parallels: Five Cities Paired with Jerusalem in the Bible”, Abr Nahrain 32 (1994), pp. 80-95.

  19.       “On a New Commentary on Micah”, Beit Mikra 40 (1995), pp. 85-92 (Heb.).

  20.       “ ‘For I Feared the People and I Yielded to Them’ (1 Sam 15, 24) – Is Saul’s Guilt Attenuated or Intensified?”, Zeitschrift für die alttestament- liche Wissenschaft 108 (1996), pp. 98-104.

  21.   “The Kingdom Schism Narrative Against the Background of Shechem  Narratives”,  Judea  and  Samaria   Research  Studies  5 (1996), pp. 37-46 (Heb.) [English Abstract: pp. IX-X].

  22.       “A Re-Evaluation of Jewish Biblical Exegesis of the 16th–19th Centuries”, in: D. Rappel (ed.), Studies in Bible and Education Presented to Prof. Moshe Ahrend, Jerusalem 1996, pp. 122-141 (Heb.).

  23.       “The Attitude Towards Work in Psalms”, Beit Mikra 41 (1996), pp. 317-328 (Heb.).

  24.       “On ‘World of the Bible Encyclopedia:1 Kings & 2 Kings’“, Al Haperek 11 (1996), pp. 137-142 (Heb.).

  25.       “References to the Exodus  in  the  Beginning of the  Book of Kings”, Mehkerei Hag 8 (1996), pp. 8-21 (Heb.).

  26.       “Repentance and Return: A  Literary  and   Theological Study of Three Biblical  Passages  (Deut.  30:  1-10; 1 Kings  8:  46-51; II Chron. 30: 6-9)”, Studies in  Bible and  Exegesis 4,  Ramat-Gan: Bar-Ilan    University    Press,   1997,    pp. 129-148  (Heb.) [English Abstract: pp. IX-X].

  27.       “The Account of Solomon's Sin (1 Kings 11: 1-8): A Literary and Theological Analysis”, Shnaton An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies 11 (1997), pp. 167-179 (Heb.) [English Abstract: pp. XVIII-XIX]; 12 (2000), p. 351.

  28.       “Rabbi S. R. Hirsch’s Method in the Issue of the ‘Ancestors’ Sins’”, in: M. Ahrend and S. Feuerstein (eds.), Biblical Studies and Teaching, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1997, pp. 181-197 (Heb.).

  29.       “A New Book on Biblical Narrative”, Beit Mikra 42 (1997), pp. 377-381 (Heb.).

  30.       “On ‘Reading Prophetic Narratives’ by Uriel Simon”, Jewish Studies 38 (1998), pp. 383-388 (Heb.).

  31.       “רא"ה and שמ"ע as a Pair of Leitwörter”, Proceedings of the Twelfth World Congress of Jewish Studies, Division A: The Bible and Its World, Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1999, pp. 89-98 (Heb.).

  32.       “ימינך - A Forgotten Title  of  the King of Israel  in the Book of Psalms”, Biblische Notizen 100 (1999), pp. 5-10.          

  33.       [On] “Women Read from the Beginning”, Jewish Quarterly Review 90 (1999-2000), pp. 454-456.

  34.       “Midrashic  Name  Derivations  of   Solomon’s  Name  in  the  Book  of Kings”, Beit Mikra 44 (2000), pp. 84-96   [Hebrew Abstract: p. 83].

  35.       “The  Exodus Motif  in 1 Kings 1-14”,  Journal for the  Study of the Old Testament 87 (2000), pp. 3-21.

  36.       “Toward  a Statement of Uriel   Simon’s   Approach  to  Biblical Scholarship”, Studies in Bible and Exegesis 5 (U. Simon Jubilee Volume), Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2000, pp. 11-20.(Heb.) [English Abstract: pp. VI-VII].

  37.       “Literary   Biblical  Exegesis   in  the 16th  Century:  A  Study  of  the  Commentary  of  R. Samuel  Lanyado  Concerning  Saul's  Rescue of Jabesh Gilead  (1 Sam. 11: 1-13)”, Studies in Bible  and Exegesis 5 (U. Simon  Jubilee  Volume),  Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2000, pp. 351-363 (Heb.) [English Abstract: p. XXI].

  38.       “וענתה  (Hosea 2: 17) -  An  Ambiguity”, Tarbiz  69  (2000),  pp. 445-447 (Heb.) [English Abstract: p. VII].

  39.       “On ‘Word Play’ in the Bible and Ancient Near Eastern Literature”, Beit Mikra  45 (2000), pp. 374-377 (Heb.). 

  40.       “Strangers  in  Jerusalem  in  Prophetic  Vision”,  in:  A.  Faust and E. Baruch (eds.), New Studies on Jerusalem: Proceedings of the Sixth Conference, Ramat Gan 2000, pp. 313-323 (Heb.). 

  41.       “A Chapter in Nechama Leibovitz’s Approach: On ‘Repetition Structure’ in Biblical Narrative”, in:  M. Ahrend, R. Ben- Meir and  G. H. Cohn (eds.), Pirqei Nehamah (Nechama Leibovitz Memorial Volume), Jerusalem 2001, pp. 313-323 (Heb.).

  42.       “Jeroboam   and    the    Division   of     the   Kingdom: Mapping    Contrasting  Biblical   Accounts”,  Journal  of  the   Ancient Near    Eastern Society  27 (2000), pp. 15-29.

  43.       “R. Jacob Zvi Meklenburg’s Method in the Issue of the Patriarch’s Sins”, Journal of Jewish Studies 52 (2002), pp. 107-119.

  44.       “The Conveyance of the Leitwort in English Translations  of the  Bible”, Studies in  Bible  and  Exegesis  6 (Y. Komlosh  Memorial Volume), Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2002, pp. 235-251 (Heb.) [English Abstract: pp. XIV-XV].

  45.       “Three  Syntactical Discontinuities in I Reg  9–11”, Zeitschrift  für   die alttestamentliche Wissenschaft 115 (2003), pp. 88-93.

  46.       “The Sins of the Patriarchs as Viewed by Traditional Jewish Exegesis”, Jewish Studies Quarterly 10 (2003), pp. 258-273.

  47.       [On] “Isaac Kalimi, ספר דברי הימים: כתיבה היסטורית ואמצעים ספרותיים”, Jewish Quarterly Review 93 (2003), pp. 454-456.

  48.       [On] “Kenton L. Sparks, The Pentateuch: An Annotated Bibliography”, Review of Biblical Literature 2003/11 [www. bookreviews.org].      

  49.       “ ‘Your Brother Came with Guile’: Responses to an  Explicit Moral Evaluation  in  Biblical Narrative”,  Prooftexts 23 (2003), pp.271-296.

  50.       “ ‘And   David  Perceived’  (2 Samuel 5, 12):  A Direct Insight  into David’s Soul  and Its Meaning  in Context”,  Scandinavian Journal of the Old Testament 18 (2004), pp. 77-92.

  51.       “On the Interpretative Method of R. Raphael Berdugo (based on his Exegesis of the Former Prophets)”, Revue des études juives 163 (2004), pp. 445-462.

  52.       “Allusions in the Prophetic Books to the Prohibitions of the Deuteronomic Law of the King”, Studies in Bible and Exegesis 7 (M. Cohen Jubilee Volume), Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press 2005, pp. 263-281 (Heb.) [English Abstract: pp. XVIII-XIX],.

  53.       “An Additional Method of Teaching Biblical Law – A Study of the Values of the Law”, in: R. Burstein (ed.), Ittai Zimran Jubilee Volume, pp. 195-208 (Heb.).

  54.     “[On] “Frank A. Spina,  The  Faith of the  Outsider:  Exclusion  and Inclusion in the Biblical Story”, Review of Biblical Literature 2006 [www. bookreviews.org].

  55.      “From   ענותו to  נזרו  –  The  Function  of  Repetition in Psalm 132”, in:   M. Bar-Asher, N. Hacham  and Y. Ofer (eds.), Teshura le-ʻAmos (Amos Hakham Jubilee Volume),  Alon Shvut 2007, pp. 365-377 (Heb.).

  56.       “The Contribution of Post-Classical Commentators to the Teaching of Biblical Narrative”, Shaanan 12 (2007), pp. 41-52 (Heb.).

  57.       “Did the Beloved  Fathers   Sin?:  Rabbi Meklenburg’s  Treatment of  the   Patriarchs’  Sins”,  Studies  in   Bible  and  Exgesis  8 (E. Touitou  Jubilee  Volume),  Ramat-Gan:  Bar-Ilan University Press & Elkana: Orot Israel College Press, 2008, pp. 623-635 (Heb.) [an expanded Hebrew version of n. 43].

  58.       “The Holy Narrative” [Review], BaDaD 20 (2008), pp. 105-108 (Heb.).

  59.      “Ephraim and Treachery, Loyalty and (the House of) David: The Meaning of a Structural Parallel in Psalm 78”, Vetus Testamentum 59 (2009), pp. 190-198.

  60.       “A New Supercommentary on Kimhi’s Commentary on Chronicles”, Review of Biblical Literature 2009/05 [www. bookreviews. org].

  61.        “The Concept of Kingship in Psalms”, Shnaton An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies 19 (2009), pp. 57-76 (Heb.) [English Abstract: pp. VIII–IX]. 

  62.      “ ‘Return, O Israel’: A Study of Hosea's  Prophecy of  Repentance (Hos. 14: 2-10),  Based  on  the  Leitwort  š-w-b”,  Studies  in  Bible  and Exgesis 9 (M. Garsiel Jubilee Volume), Ramat- Gan: Bar-Ilan University Press, 2009, pp. 217-230 (Heb.) [English Abstract: pp. XIV–XV].

  63.       “The Wars of Saul and of David in the Book of Samuel: A Literary Perspective”, Beit Mikra 54/2 (2009), pp. 70-93 (Heb.) [English Abstract: pp. 7*–9*].

  64.       “Alkabets, Solomon b. Moses ha-Levi”, “Alshekh, Moses”, in: Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol I, Berlin 2009, cols. 879-880, 880-881.

  65.      [On] Zalewski, Saul, “ 'Now Rise Up, O Lord, And Go to Your Resting-Place'…”, Review of Biblical Literature 2010/07 [www. bookreviews. org].

  66.       “On Malbim's Exegetical Method (in the Light of his Commentary on Genesis 4, Hosea 14, and Psalms 89)”, in: Studies  in   Bible  and  Exgesis  10 (Shemuel Vargon Jubilee Volume), Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press 2011, pp. 473-500 (Heb.) [English Abstract: pp. XIV-XV].

  67.       “Comparison with David as a Means of Evaluating Character the Book of Kings”, Journal of Hebrew Scriptures 11 (2011), [article 7], 20 pp.:

  68.       “The Attitude toward Jerusalem in Two Rebellion Narratives: A Literary and Theological Investigation”, Biblische Notizen 150 (2011), pp. 35-48.

  69.       “Berdugo, Raphael ben Mordechai”, in: Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol III, Berlin 2011, cols. 894-895.

  70.       “The Biblical Attitude toward Human Toil”, in: I. Kalimi (ed.), Jewish Bible Theology: Perspectives and Case Studies, Winona Lake 2012, pp. 101-118. 

  71.       “Jewish Tradition and Bible Criticism: A Typology of Israeli Orthodox Approaches to the Question of Deutero-Isaiah ”, Jewish Studies Quarterly 19 (2012), pp. 259-287.

  72.       “Dinur, Benzion”, in:  Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol VI, Berlin 2012, cols. 839-840. 

  73.       “Malbim’s Approach to the Sins of Biblical Personages,” Journal of Hebrew Scriptures 13 (2013), article 13, 21 pp.  

  74.       “From Distinguishing between Synonyms to Revealing the Coherence of the Literary Unit: On the Interpretive Method of Malbim”, Judaica 69 (2013), pp. 393-429  [an expanded and updated English version of n. 66].

  75.       “Limited and Unlimited Monarchy: Malbim’s Interpretation of the Division of the Kingdom Narrative (1 Kgs 12:1–24)”, Judaica 71 (2015), pp. 21-32.

  76.       “The Story of Balaam’s She-Ass (Numbers 22:21–35): A New Literary Insight”, Hebrew Studies 56 (2015), pp. 103-113. 

  77.       “Gideon: II. Judaism”, in: Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol. X, Berlin 2015, cols. 228-230.

  78.       “Habakkuk (Book and Person): Judaism. Medieval Judaism”, ibid., cols. 1047-1049.

  79.       “Haggai (Book and Person): Judaism. Medieval Judaism”, ibid., cols. 1145-1146. 

  80.       “R. Samson Raphael Hirsch”, ibid., Vol. XI, Berlin 2015, cols. 1111-1115.

  81.       “Characteristic Features of Malbim’s Interpretive Method in the Light of his Commentary to I Samuel 8”, Revue des études juives, 175, 3-4 (2016), pp. 367-390.

  82.       “Laniado, Samuel ben Abraham”, in: Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol. XV, Berlin 2017, cols. 815-816.

  83.       “An Additional Chapter in Nechama Leibovitz’s Approach: The Leading Word”, Megadim 57 (2018), pp. 101-124 (Heb.) [English Abstract: p. IV].

  84.       "R. Raphael Berdugo's Commentary on the First Two Verses of the Book of Ruth", Sinai 156 (2018), pp. 83-92 (Heb.). 

  85.       [With E. Schlossberg and I. Streshinsky], “Yefet ben ‘Eli’s Commentary on the Jehu Revolution Narrative: An Annotated Edition”, Ginzei Qedem 14 (2018), pp. 195-262 (Heb.)

  86.       "Mablim’s Perception of the Geula”, Oreshet 8 (2018), pp. 95-117 (Heb.)

  87.       "Malbim, Meir Leibush ben Yehiel Michel”, in: Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol. XVII, Berlin 2019, cols. 599-604.

  88.       “On Three Key Versrs in the Book of Kings: A Literary Study”,  in: Studies  in  Bible  and  Exgesis  11 (Yaakov Kaduri Jubilee Volume), Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press 2020, pp. 125-145 (Heb.) [English Abstract: p. 35*].

  89.       Ch. 4: The Portrait of Solomon in the Book of Kings, in: K. Bodner and  B.J.M. Johnson (eds.), Characters and  Characterization in the Book of Kings (LHBOTS [JSOTS] 670), London: t&t clark, 2020, pp. 50-64.

  90.       “The Double Ending of the Book of Ruth: Its Meaning and Poetic Functions”, Beit Mikra 66, 1 (2021): 116-143 (Heb.).

  91.       “R. Yosef  Hayyun’s Exegetical Method (in Light of his Commentary on Psalms 2)”, Oreshet 10 (2021): 161-175 (Heb.).

  92.       “The 'Leading Word' in the Writing of the Commentator:  Uncovering a Literary Device in R. Joseph Hayyun's Commentary on the Book of Psalms”, Megadim 60 (2021), pp. 69-97 (Heb.) [English Abstract: p. *73]. 

  93.       The Opening Section of the Book of Kings: 1 Kings 1:1–4, in:  P. Machinist et al. (eds.), Ve-’Ed Ya‘aleh (Gen 2:6): Essays in Biblical and Ancient Near Eastern Studies Presented to Edward L. Greenstein, Atlanta: SBL Press, 2021, Vol. I, pp. 471-486.   

  94.       "An Additional Chapter in Nechama Leibovitz’s Approach: The Issue of the Sins of Our Great Personalities",   in: M. Schenwald (ed.), Zokhrah Le-Aharon: Studies in Bible and its Exegesis, Prof. Aharon Mondschein - in  Memoriam, Holonn: Talpiot - Academic College of Education, 2022, pp. 374-399 (Heb.).

  95.       “Internal Parallels as an Exegetical Tool: The Book of Kings”, Ma’ayanot 1 (2023), pp. 29-49 (Heb.).

   

   

   

   

   

             

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 12/02/2023