פירוש רש"י לתורה בעידן הדפוס רומא סביב 1470 :היבטים פרשניים, טקסטואליים והיסטוריים

סטודנט/ית
מורגנשטרן יוסף
שנה
2022
תואר
PhD

תאריך עדכון אחרון : 09/01/2022