פרופ' חבר

פרופ' יהושע ברמן

דוא"ל
joshua.berman@biu.ac.il
  קורות חיים

  השכלה         שם האוניברסיטה         מחלקה         שנת קבלת התואר

           תואר ראשון         אונ' פרינסטון         דתות                1987

           תואר שני         (מסלול ישיר לתואר שלישי)

           תואר שלישי         אונ' בר-אילן  תנ"ך                 2002

   

   

           נושא עבודת הדוקטורט: The Battle Report as Narrative Analogy in Biblical Literature

           שמות המנחים: Prof. Edward Greenstein, Prof. Rimon Kasher

   

   

           מלגות ופרסים:

             פרס רותנשטרייך – תש"ס-ס"ב

           קרן זיכרון (ארה"ב) – תש"ס, ס"א

  הספר שלי, Created Equal, זכה בפרס:

  National Jewish Book Award Finalist in Scholarship, 2008

   

   

           זכיה במענקי מחקר:

             1. מענק מחקר מטעם מרכז שלם, ירושלים, לשנה"ל תשס"ה, ותשס"ו

   

           2. מענק מחקר מטעם קרן בית שלום, פברואר, 2010,

   

   

   

   

           ארגון כנסים מדעיים:   

  Founder and co-chair of the unit on Hebrew Bible and Political Theory of the Society for Biblical Literature, 2006-Present.

   

   

   

  מחקר

  הסיפור המקראי
  מחשבה פוליטית של המקרא ומזרח התיכון הקדום
  התהוות התורה, גישות
  ספר דברים

  קורסים

  1)      עיונים בספר שמואל

  2)      עיונים בספר מלכים

  3)      עיונים במגילת רות

  4)      עיונים במגילת איכה

  5)      חקר המקרא הרב-תחומי

  6)      עיונים בספר דברים

  פרסומים

  For full updated list see my page on academia.edu - https://biu.academia.edu/JoshuaBerman

   

        א. פרסומים שפיטים*                                                       Refereed Publications

   

             ספרים (מחבר)                                                                             Books (as author)

  1. Narrative Analogy in the Hebrew Bible: Battle Stories and Their Equivalent Non Battle Narratives (Supplements to Vetus Testamentum 103: Leiden: Brill, 2004) 244pp.
  2. Created Equal: How the Bible Broke with Ancient Political Thought (New York: Oxford University Press, 2008) 249pp.

   

             מאמרים ופרקים בספרים                                         Articles and Chapters in Books

  1. "Introduction," in Umberto Cassuto, The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch (Jerusalem: Shalem Press, 2006) vii-xxiv.

   

             מאמרים בכתבי עת                                                               Articles in periodicals

  1. “Hadassah bat Abihail: The Evolution From Object to Subject in the Character of Esther,” Journal of Biblical Literature 120:4 (2001) 647-669.

   

  1. “’The Sword of Mouths’ (Judg 3:12; Ps 149:6; Prov 5:3): A Metaphor and Its Ancient Near Eastern Context,” Vetus Testamentum 52:3 (2002) 291-303.

   

  1. “Medieval Monasticism and the Evolution of Jewish Interpretation to the Story of Jephthah’s Daughter,” Jewish Quarterly Review 95:2 (2005) 228-256.

   

  1. “Identity Politics and the Burial of Jacob (Gen 50:1-14),” Catholic Biblical Quarterly 68:1 (2006) 11-31.

   

  1. “The Narratorial Voice of the Scribes of Samaria: Ezra iv 8 – vi 18 Reconsidered,” Vetus Testamentum 56:3 (2006) 313-326.

   

  1. "Constitution, Class and the Book of Deuteronomy" Hebraic Political Studies 1:5 (2006) 523-548.

   

  1. "The Narratological Purpose of Aramaic Prose in Ezra 4.8 – 6.18," Aramaic Studies 7:2 (2007) 1-27.

   

  1. "Establishing Narrative Analogy in Biblical Literature: Methodological Considerations," Bet Miqra 53:1 (2008) 31-46 (Heb).

   

  1. “CTH 133 and the Hittite Provenance of Deuteronomy 13,” Journal of Biblical Literature 130:1 (2011) 25-44

  ב.   פרסומים שאינם שפיטים                                                      non-refereed publications

   

  1. "The Story of Kamza and Bar Kamza: Indeed A Story of Sinat Hinam?" Bar-Ilan University Daf Shvu'i (Heb), Devarim, 5765.

   

  1. "Every Man a King: The Sinai Covenant and the Birth of Individualsim," (Heb.) Techelet 26 (2007)  = "God's Alliance with Man," Azure 25 (2006) 79-113.

   

  1. "David's Request to Build the Temple," Tanakh Companion to the Book of Samuel (Teaneck: Yeshivat Chovevei Torah Rabbinical School, 2006) 207-226.

   

  1. “The Bible’s Egalitarian Revolution,” Techelet 37 (2009) 39-59 (Heb). = The Biblical Origins of Equality Azure 37 (2009) 76-100.

   

   

  פרסומים לאחר הדרגה האחרונה                              since the last promotion

   

        פרסומים שפיטים*                                                            Refereed Publications

   

             ספרים (מחבר)                                                                             Books (as author)

  1. נבראו שווים: כיצד פרץ המקרא את המחשבה המדינית הקדומה (ידיעות אחרונות, 2013)(תרגום לעברית של ספרי Created Equal)                                                                                                

        מאמרים ופרקים בספרים                                              Articles and Chapters in Books

  1. "Culture Matters": Deuteronomy, Culture, and Collective Governance,” Conference Proceedings of Conference on Jewish Law and America's Founding Principles at De Paul University, April 2010, archived at http://www.law.depaul.edu/centers_institutes/jljs/documents/berman_culture_matters.pdf. 24pp.

   

  1. "The Diachronic Study of the Hebrew Bible: A Field in Crisis," Conference in honor of Nicolai Winther-Nielsen’s 65th Birthday, paper published in Hiphil Novum 1:1 (2014) 59-65.

   

  1. “Why Must Israel be Warriors: The Constructive Role of Warfare in Deuteronomy,” in Markus Zehnder and Hallvard Hagelia (eds.), Encountering Violence in the Bible (Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2013) 86-95.

   

  1. The Early Life of Moses (Exod 2-4) and the Early Life of Israel: Parallel Records in the Book of Exodus, in Michael Avioz et.al. (eds.) Zer Rimonim: Studies in Biblical Literature and Jewish Exegesis Presented to Prof. Rimon Kasher (Atlanta: SBL Press, 2013) 20-39 [Heb.]

   

   

  מאמרים בכתבי עת                                                                              Articles in periodicals

  1. “In Conversation with Joshua A. Berman, Created Equal: How the Bible Broke with Ancient Political Thought (Oxford University Press, 2008),” Journal of Hebrew Scriptures 10:8 (2010), 4-13, 42-49.
  2. Histories Twice Told: Deuteronomy 1-3 and the Hittite Treaty Prologue Tradition,” Journal of Biblical Literature 132.2 (2013): 229-250.

   

  1. Law Code as Story Line: Deuteronomy 24:16-25:10 and LH 1-5 as Narrative Template in Biblical and Mesopotamian Tradition,” Journal of Northwest Semitic Languages 39:2 (2013): 1-17.

   

  1. “Historicism and Its Limits: A Response to Bernard M. Levinson and Jeffrey Stackert,” Journal of Ancient Judaism 4 (2013): 297-309.

   

  1. Double Meaning in the Parable of the Poor Man's Ewe (2 Sam 12:1–4),” Journal of Hebrew Scriptures 13:14 (2013) 1-18.

   

  1. “The History of Legal Theory and the Study of Biblical Law,” Catholic Biblical Quarterly 76:1 (2014): 19-39.

   

  1. What does the Ox Know in Isa 3a?,”  Vetus Testamentum 64:2 (2014): 1-7.

   

  1. "The Making of the Sin of Achan (Joshua 7)," Biblical Interpretation 22:2 (2014): 115-131.

   

  1. Bovine Spatial Intelligence in Hittite and Biblical Literature,” Journal of Northwest Semitic Languages 40:1 (2014): 1-7.

   

  10)  “Law Code as Plot Template in Biblical Narrative (1 Kings 9.26-11.13; Joshua 2.9-13),” forthcoming in Journal for the Study of the Old Testament, 17 pp.

   

  11)” The Legal Blend in Biblical Narrative (Joshua 20:1–9, Judges 6:25–31, 1 Samuel 15:2, 28:3–25, 2 Kings 4:1–7, Jeremiah 34:12–17, Nehemiah 5:1–12), Journal of Biblical Literature 134:1 (2015) 105-25.

   

  12) “Retaining Outdated Laws within the Redacted Pentateuch: Empirical Models,” forthcoming in Zeitschrift fur Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte

   

  13)”Supersessionist or Complementary? Reassessing Legal Revision in the Pentateuchal Law Corpora” forthcoming in Journal of Biblical Literature.

  4:1–7, Jeremiah 34:12–17, Nehemiah 5:1–12), Journal of Biblical Literature 134:1 (2015) 105-25.

   

  14) ”Law Code as Plot Template in Biblical Narrative (1 Kings 9.26-11.13; Joshua 2.9-13),” Journal for the Study of the Old Testament, 40:3 (2016) 1-13.   A

   

  15) ”Supersessionist or Complementary? Reassessing Legal Revision in the Pentateuchal Law Corpora” Journal of Biblical Literature 135:2 (2016) 201-221.

                                                                                                                       

  16) “Juxtaposed Conflicting Compositions (Gen 1-2:4a -2:4b-2:24,  Exod 14-15, Jud 4-5): A New  Kingdom Egyptian Parallel,” Journal of Northwest Semitic Languages 42:1 (2016) 1-13                                                          

   

  17) "Retaining Outdated Laws within the Redacted Pentateuch: Empirical Models,” forthcoming in Zeitschrift fur Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte 21 (2015) 1-7.                                                                      

   

  18) “Criteria for Establishing Chiastic Structure: Lamentations 1 and 2 as Test Cases,” Maarav 21:1-2 (2017) 57-70.                                                      

   

  תאריך עדכון אחרון : 17/07/2022