המקרא והמזרח הקדום

עולמן המרתק של התרבויות השכנות לישראל בתקופת המקרא; השוואה בין המקרא למצרים ולמסופוטמיה: הספרות; התרבות; החברה; האמונות והדעות.