מסלול דו-חוגי

תואר ראשון – מסלול דו-חוגי – 29 ש"ש בתנ"ך (מתוך 64 ש"ש שנדרשות להשלים תואר הראשון)

במסגרת זו ילמד התלמיד בשתי מחלקות שונות בהיקף של מקצוע ראשי בכל אחת מהן.

 1. מבואות, יסודות ולימודי עזר
  • הדרכה ביבליוגרפית - 1 ש"ש
  • מבוא למקרא - 1 ש"ש
  • ארמית מקראית ותרגומים ארמיים - 2 ש"ש
  • יסודות הלשון והתחביר המקראיים - 1 ש"ש
  • קריאה במקרא בהיבט הלשוני - 1 ש"ש
  • הספרות המקראית לסוגיה - 1 ש"ש
 1. הפרשנות המסורתית - 4 ש"ש
 1. ספרי המקרא
  • ספרי התורה - 2 ש"ש
  • הספרים ההיסטוריים - 2 ש"ש
  • ספרי הנבואה - 2 ש"ש
  • ספרי חכמה ושירה - 2 ש"ש
  • בחירה בקורס אחד נוסף מהסעיפים הקודמים - 2 ש"ש
 1. שיעורים מונוגרפיים - 4 ש"ש
 1. שני סמינריונים שנתיים - 4 ש"ש (משנה ב' וג')
 2. שתי בחינות בקיאות (לא נכללות בממוצע הציונים)
 3. שני סיורים לימודיים (סטודנט שיצא לסיור יקבל ציון "עובר")

 

כל הסטודנטים לתואר ראשון בתנ"ך מחויבים בקורס "קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת המקרא" (11-004). 

ניתן ללמוד קורס זה כחלק מלימודי יסוד ביהדות בתחום תולדות עם ישראל (2 ש"ש קווי יסוד + 6 ש"ש לימודי יסוד) ובמידה שיש לתלמיד פטור מלימודי יסוד הקורס יחשב כחלק מהמונוגרפיות.

חישובי השעות הנ"ל כוללים 2 ש"ש ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות תנ"ך.