תנ"ך דו-חוגי מובנה

מסלול דו-חוגי מובנה
 

המסלול שיפגיש אותך עם מיטב חוקרי המקרא בעולם!!

https://bible.biu.ac.il/faculty

תכנית לימודים (54 נ"ז מתוך 128 נ"ז שנדרשות להשלים תואר הראשון):

במסגרת זו ילמד התלמיד בשתי מחלקות שונות, אשר קיימת זיקה מסויימת ביניהן, בהיקף של מקצוע ראשי בכל אחת מהן. במחלקה לתנ"ך ילמד 54 נ"ז (4 נ"ז ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות תנ"ך) ובמחלקה הנוספת ילמד 50 נ"ז. נ"ז בתנ"ך יכללו שני סמינריונים, מבואות ושיעורי יסוד, נושאים מרכזיים (מונוגרפיות) ועיון בספרי התנ"ך לפי חטיבות שונות.

להלן פירוט המחלקות בהן ניתן ללמוד דו-ראשי מובנה בצירוף המחלקה לתנ"ך:

תנ"ך + תלמוד ותושב"ע             תנ"ך + מחשבת ישראל

תנ"ך + תולדות עם ישראל          תנ"ך + לימודים קלאסיים

תנ"ך + לימודי ארץ ישראל          תנ"ך + ערבית

תנ"ך + לשון עברית                   תנ"ך + ייעוץ חינוכי

תנ"ך + היסטוריה כללית            תנ"ך + מנהיגות וניהול מערכות חינוך

תנ"ך + ספרות עם ישראל

במסגרת זו ילמד התלמיד בשתי מחלקות שונות בהיקף של מקצוע ראשי בכל אחת מהן.

 1. מבואות, יסודות ולימודי עזר
  • הדרכה ביבליוגרפית - 2 נ"ז
  • מבוא למקרא - 2 נ"ז
  • ארמית מקראית ותרגומים ארמיים - 4 נ"ז
  • יסודות העברית המקראית - 2 נ"ז
  • קריאה במקרא בהיבט הלשוני - 2 נ"ז
  • הספרות המקראית לסוגיה - 2 נ"ז
 1. הפרשנות המסורתית - 8 נ"ז
 1. ספרי המקרא
  • ספרי התורה - 4 נ"ז
  • הספרים ההיסטוריים - 4 נ"ז
  • ספרי הנבואה - 4 נ"ז
  • ספרי חכמה ושירה - 4 נ"ז
  • בחירה בקורס אחד נוסף מהסעיפים הקודמים - 4 נ"ז
 1. שיעורים מונוגרפיים - 4 נ"ז
 2. שני סמינריונים שנתיים - 4 נ"ז
 3. שתי בחינות בקיאות (לא נכללות בממוצע הציונים)
 4. שני סיורים לימודיים (סטודנט שיצא לסיור יקבל ציון "עובר")

כל הסטודנטים לתואר ראשון בתנ"ך מחויבים בקורס "מבוא לתולדות ישראל בתקופת המקרא" של פרופ' יגאל לוין.

ניתן ללמוד קורס זה כחלק מלימודי יסוד ביהדות בתחום תולדות עם ישראל (4 נ"ז קווי יסוד + 12 נ"ז לימודי יסוד) ובמידה שיש לתלמיד פטור מלימודי יסוד הקורס יחשב כחלק מהמונוגרפיות.

חישובי השעות הנ"ל כוללים 4 נ"ז ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות תנ"ך.

*התכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח