שלחו לחבר

דו-חוגי מובנה

תואר ראשון- מעודכן לתשפ"א:

לימודי התואר הראשון בתנ"ך עוסקים בהוראת המקרא וחקירתו על דרך הפשט. המחלקה מקנה דרכים להבנת פרשנות המקרא לתקופותיה, החל מבתרגומים, בספרות ימי בית שני ובספרות חכמים ועד לפרשנות ימי הביניים והעת החדשה. לימודי התואר מקנים כלים וידע בהבנת התנ"ך לאור המחקר הבלשני, ההיסטורי, הארכאולוגי, הספרותי והתיאולוגי.

טווח שנות לימוד:

התכנית מתפרשת על פני 3 שנים והמחלקה משתדלת לבנות מערכת גמישה ומתאימה לסטודנטים.

תכניות לימוד לתואר ראשון:

 • מקצוע מורחב (חד-חוגי)- 08-106
 • דו-חוגי מובנה – 08-250
 • דו-חוגי – 08-260

תנאי קבלה לכל המסלולים:

חישוב סיכויי קבלה- https://shoham.biu.ac.il/kabala/

יועצי לימוד לכל המסלולים:

 • יועץ אקדמי- ראש המחלקה
 • מזכירות המחלקה

מסלול דו-חוגי מובנה:

תכנית לימודים (27 ש"ש = 54 ש"ש):

במסגרת זו ילמד התלמיד בשתי מחלקות שונות, אשר קיימת זיקה מסויימת ביניהן, בהיקף של מקצוע ראשי בכל אחת מהן. במחלקה לתנ"ך ילמד 27 שעות שנתיות (2 ש"ש ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות תנ"ך) ובמחלקה הנוספת ילמד 25 שעות שנתיות. השעות בתנ"ך יכללו שני סמינריונים, מבואות ושיעורי יסוד, נושאים מרכזיים (מונוגרפיות) ועיון בספרי התנ"ך לפי חטיבות שונות.

להלן פירוט המחלקות בהן ניתן ללמוד דו-ראשי מובנה בצירוף המחלקה לתנ"ך:

תנ"ך + תלמוד ותושב"ע             תנ"ך + מחשבת ישראל

תנ"ך + תולדות עם ישראל          תנ"ך + לימודים קלאסיים

תנ"ך + לימודי ארץ ישראל          תנ"ך + ערבית

תנ"ך + לשון עברית                  תנ"ך + חינוך

תנ"ך + ספרות עם ישראל

תנאים מצטברים- חובה:

 1. עד תום התואר הסטודנט חייב להשלים שני מבחני בקיאות בציון 60 ומעלה (הציון לא נכנס לממוצע): קוד 08-305 חטיבה א' וקוד 08-307 חטיבה ב'
 2. עד תום התואר הסטודנט חייב להירשם ולהשתתף בשני סיורים ולקבל בהם ציון עובר: קוד 08-330 סיור א' וקוד 08-331 סיור ב'.

שנה א'

שנה ב'+ג'

 

קורסי חובה

קורסי חובה

 

מבואות- 7 ש"ש

מבואות- 2 ש"ש

 

הדרכה ביבליוגרפית – 1 ש"ש

יסודות הלשון והתחביר במקרא- 1 ש"ש

 

מבוא למקרא- 1 ש"ש

קריאה במקרא בהיבט הלשוני- 1 ש"ש

 

הספרות המקראית לסוגיה- 1 ש"ש

סמינריונים- 4 ש"ש

 

ארמית מקראית- 1 ש"ש

ספר משלי- 2 ש"ש

 

תרגומים ארמיים- 1 ש"ש

פרשנות פמיניסטית למקרא- 2 ש"ש

 

מבוא לפרשנות היהודית לדורותיה- 2 ש"ש

 

 

הפרשנות המסורתית- 2 ש"ש

 

 

קריאה בפרשנות ימה"ב לספר במדבר- 1 ש"ש

 

 

רש"י ורשב"ם- 1 ש"ש

 

 

ספרי המקרא (בשנים א', ב' ו-ג')- 10 ש"ש

 • ספרי התורה- יש ללמוד מינימום 2 ש"ש מתוך הרשימה (לכל השנים):

ספר בראשית-2 ש"ש

ספר ויקרא- 2 ש"ש

 • הספרים ההיסטוריים- יש ללמוד מינימום 2 ש"ש מתוך הרשימה (לכל השנים):

ספר יהושע- 2 ש"ש

ספר מלכים- 2 ש"ש

 • ספרי נבואה- יש ללמוד מינימום 2 ש"ש מתוך הרשימה (לכל השנים):

ספר יחזקאל- 2 ש"ש

ספר עמוס- 1 ש"ש

ספר מיכה- 1 ש"ש

 • ספרי חכמה ושירה - יש ללמוד מינימום 2 ש"ש מתוך הרשימה (לשנים ב'-ג')

עיונים במגילות רות ואסתר

 • ספר בחירה (מסעיפים א-ד)- 2 ש"ש

 

שיעורים מונוגרפיים (בשנים א',ב' ו-ג')- 2 ש"ש

מתוך הרשימה:

כתובות מתקופת המקרא- 1 ש"ש

עיונים בספר קהלת- 2 ש"ש

פירוש רשב"ם לתורה- 1 ש"ש

יחסי אחים בסיפור המקראי- 1 ש"ש

תפיסות יסוד בספרות הנבואה- 1 ש"ש

דרכי העיצוב של הסיפור המקראי- 2 ש"ש

פרשנות ר' רפאל בירדוגו למקרא- 1 ש"ש

פרשנות המקרא של ר' יצחק אברבנאל- 1 ש"ש

 

קווי יסוד (בשנים א',ב' ו-ג')- 2 ש"ש

קווי יסוד בתולדות ישראל בתקופת המקרא 11-004 – 2 ש"ש

ניתן ללמוד קורס זה או כחלק מלימודי יסוד ביהדות (2 ש"ש קווי יסוד + 6 ש"ש לימודי יסוד) או כחלק ממונגורפיות.

 

*התכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח

תאריך עדכון אחרון : 12/02/2021