דו-חוגי מובנה

מסלול דו-חוגי מובנה:

תכנית לימודים (27 ש"ש מתוך 64 ש"ש שנדרשות להשלים תואר הראשון):

במסגרת זו ילמד התלמיד בשתי מחלקות שונות, אשר קיימת זיקה מסויימת ביניהן, בהיקף של מקצוע ראשי בכל אחת מהן. במחלקה לתנ"ך ילמד 27 שעות שנתיות (2 ש"ש ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות תנ"ך) ובמחלקה הנוספת ילמד 25 שעות שנתיות. השעות בתנ"ך יכללו שני סמינריונים, מבואות ושיעורי יסוד, נושאים מרכזיים (מונוגרפיות) ועיון בספרי התנ"ך לפי חטיבות שונות.

להלן פירוט המחלקות בהן ניתן ללמוד דו-ראשי מובנה בצירוף המחלקה לתנ"ך:

תנ"ך + תלמוד ותושב"ע             תנ"ך + מחשבת ישראל

תנ"ך + תולדות עם ישראל          תנ"ך + לימודים קלאסיים

תנ"ך + לימודי ארץ ישראל          תנ"ך + ערבית

תנ"ך + לשון עברית                   תנ"ך + חינוך

תנ"ך + היסטוריה כללית

תנ"ך + ספרות עם ישראל

תנאים מצטברים- חובה:

  1. עד תום התואר הסטודנט חייב להשלים שני מבחני בקיאות בציון 60 ומעלה (הציון לא נכנס לממוצע): קוד 08-305 חטיבה א' וקוד 08-307 חטיבה ב'
  2. עד תום התואר הסטודנט חייב להירשם ולהשתתף בשני סיורים ולקבל בהם ציון עובר: קוד 08-330 סיור א' וקוד 08-331 סיור ב'.

שנה א'

שנה ב'+ג'

 

קורסי חובה

קורסי חובה

 

מבואות- 5 ש"ש

מבואות- 2 ש"ש

 

הדרכה ביבליוגרפית – 1 ש"ש

יסודות הלשון והתחביר במקרא- 1 ש"ש

 

מבוא למקרא- 1 ש"ש

קריאה במקרא בהיבט הלשוני- 1 ש"ש

 

הספרות המקראית לסוגיה- 1 ש"ש

סמינריונים- 4 ש"ש

 

ארמית מקראית- 1 ש"ש

 

 

תרגומים ארמיים- 1 ש"ש

 

 

     

פרשנות- 4 ש"ש

 

 

ספרי המקרא (בשנים א', ב' ו-ג')- 10 ש"ש

  • ספרי התורה- יש ללמוד מינימום 2 ש"ש מתוך הרשימה (לכל השנים)
  • הספרים ההיסטוריים- יש ללמוד מינימום 2 ש"ש מתוך הרשימה (לכל השנים)
  • ספרי נבואה- יש ללמוד מינימום 2 ש"ש מתוך הרשימה (לכל השנים)
  • ספרי חכמה ושירה - יש ללמוד מינימום 2 ש"ש מתוך הרשימה (לשנים ב'-ג')
  • ספר בחירה (מסעיפים א-ד)- 2 ש"ש

 

שיעורים מונוגרפיים (בשנים א',ב' ו-ג')- 2 ש"ש

 

***כל הסטודנטים לתואר ראשון בתנ"ך מחויבים בקורס "קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת המקרא" (11-004). 

ניתן ללמוד קורס זה כחלק מלימודי יסוד ביהדות בתחום תולדות עם ישראל (2 ש"ש קווי יסוד + 6 ש"ש לימודי יסוד) ובמידה שיש לתלמיד פטור מלימודי יסוד הקורס יחשב כחלק מהמונוגרפיות.

השעות כוללות 2 ש"ש על חשבון פטור מלימודי יסוד ביהדות תנ"ך 

 

*התכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח