מקצוע מורחב (חד-חוגי)

תואר ראשון – מקצוע מורחב – חד חוגי  48 ש"ש

32 מתוכן במסגרת המחלקה לתנ"ך:

 1. מבואות, יסודות ולימודי עזר:
  • הדרכה ביבליוגרפית - 1 ש"ש
  • מבוא למקרא - 1 ש"ש
  • ארמית מקראית ותרגומים ארמיים - 2 ש"ש
  • יסודות הלשון והתחביר המקראיים - 1 ש"ש
  • קריאה במקרא בהיבט הלשוני - 1 ש"ש
  • הספרות המקראית לסוגיה - 1 ש"ש

 

 1. הפרשנות המסורתית - 4 ש"ש

 

 1. ספרי המקרא
  • ספרי התורה - 2 ש"ש
  • הספרים ההיסטוריים - 2 ש"ש
  • ספרי הנבואה - 2 ש"ש
  • ספרי החכמה והשירה - 2 ש"ש
  • בחירה בקורס אחד נוסף מהסעיפים הקודמים - 2 ש"ש

 

 1. שיעורים מונוגרפיים - 7 ש"ש

 

 1. שני סמינריונים שנתיים - 4 ש"ש
 2. שתי בחינות בקיאות (לא נכללות בממוצע הציונים)
 3. שני סיורים לימודיים (סטודנט שיצא לסיור יקבל ציון "עובר")

16 שעות נוספות ילמדו מהמחלקה לתנ"ך או ממבחר קורסים אחרים במסגרת מחלקות אחרות בפקולטה למדעי היהדות, בעלי זיקה לעולם התנ"ך (כולל עבודה סמינריונית שלישית).

כל הסטודנטים לתואר ראשון בתנ"ך מחויבים בקורס "קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת המקרא" (11-004). הקורס יכול להיחשב כקורס יסוד ביהדות בתחום תולדות עם ישראל, ובמידה שיש לתלמיד פטור מלימודי יסוד, ייכלל בספירת 16 השעות ממחלקות אחרות.

חישובי השעות הנ"ל כוללים 2 ש"ש ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות תנ"ך.

*שימו לב- להשלמת תואר ראשון יש להגיע ל- 64 ש"ש