פרופ' מן המניין, ראש המחלקה לתנ"ך

פרופ' יונתן גרוסמן

דוא"ל
jonathan.grossman@biu.ac.il
תחומי מחקר
קורות חיים

קורות חיים - פרופ' יונתן גרוסמן

ראש המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן.

2006: תואר שלישי במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן.

נושא המחקר: "כפל משמעות בסיפור המקראי ותרומתו לעיצוב הסיפור", בהנחיית פרופ' משה גרסיאל.

 

 

מחקר

הסיפור המקראי; פרשנות דיאכרונית וסינכרונית; תורת הקורבנות.
 

פרסומים

Books

1. Esther: The Outer Narrative and the Hidden Reading (Siphrut: Literature and Theology of the Hebrew Scripture, 6), Winona Lake, IN.: Eisenbrauns, 2011.

2. Ruth: Bridges and Boundaries (Das Alte Testament im Dialog, 9), Bern: Peter Lang, 2015.

3. Abram to Abraham: A Literary Analysis of the Abraham Narrative (Das Alte Testament im Dialog, 11), Bern: Peter Lang, 2016.

4. Creation: Tales of Beginnings, New York: Yeshiva University and Jerusalem: Magid, 2019.

5. אסתר: מגילת סתרים, ירושלים: הוצאת מגיד, תשע"ג.

6. רות: גשרים וגבולות, אלון שבות: תבונות, תשע"ו.

7. גלוי ומוצפן: על כמה מדרכי העיצוב של הסיפור המקראי, ספריית הילל בן חיים – הקיבוץ המאוחד, והוצאת תבונות, תשע"ו.

8. אברהם: סיפורו של מסע (סדרת נעם), בני ברק: ידיעות ספרים, תשע"ה.

9. בראשית: סיפורן של התחלות (סדרת נעם), ראשון לציון: ידיעות ספרים, ואלון שבות: תבונות, תשע"ז.

10. יעקב: סיפורה של משפחה (סדרת נעם), ראשון לציון: ידיעות ספרים, ואלון שבות: תבונות, תשע"ט.

11. יוסף: סיפורם של חלומות (סדרת נעם), ראשון לציון: ידיעות ספרים, ואלון שבות: תבונות, תשפ"ב.

12. תורת הקורבנות: מחוות של בשר ורוח, ירושלים: מגיד, תשפ"א.

 

Articles

 1. “Does the Book of Amos Have a Literary Structure?” in: M. Bar-Asher, N. Hacham and Y. Ofer (eds.), Teshurah Le-’Amos, Alon Shevut, 2007, pp. 341-364 (Heb.).
 2. “’Structural Ambiguity’ in Ezekiel 33-38,” Beit Mikra 49 (2004), pp. 194-224 (Heb.).
 3. “The Use of Ambiguity in Biblical Narratives of Deception and Deceit,” Tarbiz 74 (2004), pp. 483-515 (Heb.).
 4. “Divine Command and Human Initiative: A Literary View on Numbers 25-31,” Biblical Interpretation 15,1 (2007), pp. 54-79.
 5. “Abarbanel’s Stance Towards the Existence of Ambiguous Expressions in the Bible,” Beit Mikra 52 (2007), pp. 126-138 (Heb.).
 6. “‘Gleaning Among the Ears’ – ‘Gathering Among the Sheaves’: Characterizing the Image of the Supervising Boy (Ruth 2),” JBL 126 (2007), pp. 703-716.
 7. “The Design of the ‘Dual Causality’ Principle in the Narrative of Absalom’s Rebellion,” Biblica 88 (2007), pp. 558-566.
 8. “Deliberate Misuse of Idioms in the Biblical Narrative,” Tarbiz 77 (2007), pp. 23-44 (Heb.).
 9. “‘Eat, Friends; Drink Deep, O Lovers!’: The Narrator’s Interjection in Song of Songs (5:1),” Beit Mikra 53 (2008), pp. 79-88 (Heb.).
 10. "‘Dynamic Analogies’ in the Book of Esther," VT 59 (2009), pp. 394-414.
 11. "More on the Literary Structure of The Paradise Narrative (Gen 2:4-3:24", Beit-Mikra 56 (2011), pp. 5-39.
 12. "Micaiah’s Narrative and the Death of Ahab (1 Kings 22)—Proactive Editing," Studies in Bible and Exegesis 10 (2011), pp. 157-178.
 13. "The Vanishing Character in Biblical Narrative: The Role of Hathach in Esther 4", VT 62 (2012), pp. 561-571.
 14. "The Officers of the Israelites: From Beaters To Beaten (Exodus 5)", in: M. Avioz, Etc. (eds.), Zer Rimonim (IVBS 5), Atlanta 2013, pp. 1-19
 15. "The Story of Joseph's Brothers in Light of the "Therapeutic Narrative" Theory", Biblical Interpretation 21 (2013), pp. 171-195.
 16. "Associative Meanings in the Character Evaluation of Lot’s Daughters", CBQ 76 (2014), pp. 40-57.
 17. "The Structural Paradigm of the Ten Plagues Narrative and the Hardening of Pharaoh's Heart", VT 64 (2014), pp. 588-610.
 18. "Radak's Approach to Ambiguity in the Bible", in: Ed. Robberechts (ed.), Jews in Marseilles, Aix-Marseille Université (forthcoming).
 19. "Stability and Surprise in the Book of Ruth’s Exposition", Beit Mikra 60 (2015), pp. 202-237.
 20. "'Like Arrows in the Hand of the Warrior, So Are Youths': Reading Ishmael’s Expulsion in Genesis 21 in light of Hermann Hesse’s Siddhartha", Hebrew Studies 57 (2016), pp. 73-91.
 21. "The Expulsion of Ishmael Narrative – Boundaries, Structure and Meaning", in: Elizabeth R. Hayes and Karolien Vermeulen (eds.), Doubling and Duplicating in the Book of Genesis: Literary and Stylistic Approaches to the Text, Winona Lake: Eisenbrauns, 2016, pp. 27-37.
 22. "Different Dreams: Two Models of Interpretation for Three Pairs of Dreams (Genesis 37-50)", JBL 135 (2016), pp. 717–732.
 23. Book Review On: "Yael Shemesh, Mourning in the Bible: Coping with Loss in Biblical Literature", AJS Review 40 (2016), pp. 397-399.
 24. "The Double Etymology of Babel in Genesis 11", ZAW 129 (2017), pp. 1-13.
 25. "Who are the Sons of God? – A New Suggestion", Biblica 99 (2018), pp. 1-18.
 26. The Attitude toward Diaspora in the Book of Esther", in: J. Kaplan (ed.), The Blessings of Avraham, The Israel Academy of Science and Humanities, Jerusalem 2018, pp. 1-22 (Hebrew).
 27. "Did David Actually Conquer Jerusalem? The Blind, the Lame, and the Ṣinnôr", VT 69 (2019), pp. 46-59.
 28. "The Significance of Frankincense in Grain Offerings", JBL 138 (2019), pp. 285–296.
 29. "Hagar’s Characterization in Genesis and the Explanation of Ishmael’s Blessing", Beit Mikra 63 (2018), pp. 249-286.
 30. "Reading Ruth with Winnicott: Boaz and Naomi as 'Transitional Objects'", in: Stuart W. Halpern (ed.), Gleanings: Interdisciplinary Reflections on Ruth, New York: Yeshiva University Press, 2019, pp. 25-38
 31. “Jacob’s Struggle at Jabbok – A New Reading”, SJOT 34 (2020), pp. 181-203.
 32. "The Ram of Ordination and Qualifying the Priests to Eat Sacrifices", JSOT 45 (2021), pp. 476-492.
 33. "Taking up and Taking Out the Ashes: Constancy and Change on the Altar", Tradition 54 (2022), pp. 150-169.

תאריך עדכון אחרון : 10/08/2022