שיטתו הפרשנית של ר’ יוסף חיון בפרושיו למקרא ‬

שלחו לחבר