כפל מניעים: אישי ואידיאולוגי במוטיבציה של הדמות בסיפור המקראי

סטודנט/ית
אומן נעה
שנה
2019
תואר
PhD
תקציר

מחקר זה בוחן... סיפורים בהם פעולת דמות מנומקת בשני מניעים, האחד אישי והאחר אידיאולוגי. המספר מציג לקורא - באופן גלוי או באופן מרומז - את המוטיבציה של הדמויות לפעול, אך הוא מציג מניע כפול לאותו מעשה עצמו, האחד מניע לצרכים אישיים והשני מניע אידיאולוגי... כפל המניעים ייבחן כתופעה ספרותית מכוונת מתוך נקודת מוצא ספרותית אך גם מתוך מודעות להיבטים הדיאכרוניים של התופעה.

תאריך עדכון אחרון : 08/01/2022