תיאור לכידת ירושלים בידי דוד בספרי שמואל ודברי-הימים - עיון בין-תחומי