עבודות תזה ודיסרטציה

שנה סטודנט/ית מנחה
2018 דרכי רישום הערות מסורה מסורה קטנה ומסורה גדולה (בעיקר הערות מסורה ב) בכתר ארם צובה ובכתב יד לנינגרד B19a MA מדר שמחה פרופ' יוסף עופר
2018 הגנת רא"ם על רש"י מפני קשיים שמעלה כנגדו רמב"ן על פי פירושו לספר בראשית PhD ג'ייקובס מרים פרופ' יהונתן יעקבס
2018 היחס לאישה בפירושו של רמב"ן לתורה PhD אראל יוסף פרופ' יהונתן יעקבס
2018 מלכודות דבש: סצנת הדפוס של סיפורי פיתוי בידי נשים במקרא PhD אורון תמר פרופ' יעל שמש
2018 פירושיו הפולמוסיים האנטי-נוצריים של רבי דוד קמחי לחומש בראשית MA לנקרי רענן פרופ' יהונתן יעקבס
2018 רשימות היחס של בני יהודה בספר דברי הימים א (ב 3-ד 32): ניתוח ספרותי PhD קליין נריה פרופ' מיכאל אביעוז
2017 "הנעת/הנדת ראש" במקרא ובטקסטים מסופוטמיים MA לסרי דבורה פרופ' נילי סמט
2017 גוף, לשון ומגדר במקרא - הבניית חוויות הגופים את העברית המקראית ועיצובן את המגדר במקרא: דיון סמנטי מגדרי בשמות אברי הגוף 'עין', 'יד', 'פה' PhD מרילי עדי פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2017 השוואה בין שלוש אנתולוגיות מדרשיות מתחילת המאה העשרים ועיונים בשיטת הפרשנות של רבי ברוך אפשטיין בפירושו ה"תורה תמימה" MA גרין דב פרופ' אריק לווי
2017 מבנה ומשמעות בספר עזרא-נחמיה: המשכיות, תיקון וחידוש PhD פולק גליה פרופ' אליהו עסיס
2017 נשים מצילות חיים במקרא: רטוריקה של שינוי מציאות PhD הילביץ עדנה פרופ' יעל שמש
2017 סיפורי דניאל: ניתוח ספרותי של דניאל א-ו PhD גולן נעמה פרופ' אליהו עסיס
2016 "אגדת הקדושים" הנבואית במקרא: היקפה והגדרתה של הסוגה הספרותית PhD ביו שושנה (סופיה) פרופ' מיכאל אביעוז
2016 "פנים וחוץ": ניתוח סטרוקטורלי של טקס טיהור המשכן (ויקרא טז) MA אמיתון ענבל פרופ' יונתן גרוסמן
2016 Will the Lamp of the Wicked Wane?: The Prosperity of the Wicked as a Theme in Job and the Ancient Near East PhD Hernandez Dominick פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2016 ארבע אמהות בסיפורי אלישע MA קופ-אופן שקד פרופ' יעל שמש
2016 דמותה הספרותית של דבורה ומאפייני מנהיגותה עפ"י שופטים ד-ה PhD שירן רונית פרופ' יעל שמש
2016 פשט ודרש בעיצוב דמותה של שרה מבראשית לבראשית רבה MA ניימן הדס פרופ' עמוס פריש
2016 רקען ההיסטורי של נבואות עמוס בפרקים ג-ו MA מנחל גרישה פרופ' מיכאל אביעוז
2015 A Study of Metaphors in the Book of Numbers PhD מרקוז הווארד צבי פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2015 המשכיות וחוסר המשכיות בין ספרות החכמה במקרא ובין יצירות חכמה בתר-מקראיות PhD קים שין אהה פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין, פרופ' אסתר אשל
2015 הענשת שליח האל בספר ישעיהו MA ניסני יוכי פרופ' יונתן גרוסמן
2015 הפרשנות היהודית לסיפור יהוא (מל"ב ט-י) PhD סטרשינסקי יצחק פרופ' עמוס פריש
2015 הרקע המשפטי של סיפורים בשופטים יז-כא, לאור ערכם הייחודי כסיומו של הספר PhD מינקה עומר פרופ' יוסף פליישמן
2015 חילופי נאומי איוב במחזור הראשון : פרקים ט-י כמענה לנאום אליפז ופרקים ו-ז כמענה לנאום בלדד MA דיפני הילה פרופ' נילי סמט