עבודות תזה ודיסרטציה

English שלחו לחבר
שנה סטודנט/ית מנחה
2013 פירוש לחמש מגילות המיוחס לשלמה בן אברהם בן פרחון - מהדורה ביקורתית ואפיון שיטתו הפרשנית MA משולם רענן פרופ' יוסף עופר
2013 רשימות חילופי מערבאי ומדנחאי MA חיות ענת פרופ' יוסף עופר
2012 'המזמורים הנכבדים' בפירוש רבי אברהם אבן עזרא לספר תהלים: הגות ופרשנות PhD וגנר הרצליה פרופ' יוסף עופר, פרופ' אהרן מונדשיין
2012 גישתם הפרשנית של רש"י, רד"ק ורמב"ן לנושאים גיאוגרפיים במקרא PhD שניאור דוד פרופ' יוסף עופר
2012 דו-שיח בעימותים בין נביאים ומלכים לאור חקר הדו-שיח (באנגלית) PhD קים גין סאן פרופ' יצחק גוטליב
2012 החברה היהודאית בתקופת הביניים בספר עזרא - מחנוכת המקדש וחגיגת הפסח עד עליית עזרא MA בן-נון אליכין פרופ' יוסף פליישמן
2012 השימוש במילה המנחה לבירור גבולות הפרשיות בבראשית לב-לה MA סויסה אבי פרופ' מיכאל אביעוז
2012 חיבור ההכרעות של רבנו תם בין מנחם בן סרוק לדונש בן לברט: ההדרת החיבור ובחינת שיטתו של רבנו תם בפירוש המקרא על פי חיבור זה PhD לסר גדליה פרופ' יוסף עופר
2012 חיבור ההכרעות של רבנו תם בין מנחם בן סרוק לדונש בן לברט: ההדרת החיבור ובחינת שיטתו של רבנו תם בפירוש המקרא על-פי חיבור זה PhD לסר גדליה פרופ' יוסף עופר
2012 יצחק כאב פטריארכלי בסיפורי האבות - ניתוח ספרותי של פרקים כה-כח 9 בספר בראשית PhD שורץ שרה פרופ' אליהו עסיס
2012 סיפור משיחת שאול - ניתוח ספרותי MA פריש רחל פרופ' אליהו עסיס
2012 עזרא ז-י: ניתוח ספרותי MA פולק גליה פרופ' אליהו עסיס
2012 עקרונות ליכוד מבניים בספר קהלת ומשמעותם הפרשנית PhD כהן נאוה פרופ' אליהו עסיס
2011 אוזורפטורים בממלכות יהודה וישראל PhD אור-ירח נורית פרופ' שמואל ורגון
2011 בין פרשנות להגות - מאפייני פרשנות המקרא ביצירותיהם של פרשני הפשט בני האסכולה הפילוסופית של פרובנס במאות ה-14-13 PhD צייטקין יחיאל פרופ' יוסף עופר
2011 החוט המשולש: קשרי גומלין בין ספרי שמואל, רות ואסתר PhD אבנרי אורית פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2011 הפירוש לתהלים של רבי יוסף ב"ר אברהם חיון: ניתוח הדרך הפרשנית בצירוף מהדורה מדעית וסופרקומנטר של מבחר מזמורים PhD קאפח יוחנן פרופ' יוסף עופר
2011 מסורות הבריאה בספרי אמ"ת לאור מודלים של בריאה מן המזרח הקדום וסיפורי הבריאה בבראשית PhD כהן עדיאל פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2011 מעמדה המשפטי של האם במקרא ובמזרח הקדום PhD יעקבזן לאה פרופ' יוסף פליישמן
2011 פירושי התורה בכתב יד מדרש חכמים PhD ברזילי יואב פרופ' יוסף עופר
2010 Metaphors in the Oracles of Balaam: An Analysis MA מרקוז הווארד צבי פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2010 אמצעים ספרותיים לעיצוב מורכבות בחיי הנפש של הדמות בסיפור המקראי PhD לב-רן יצחק פרופ' יעל שמש
2010 ביקורת הביקורת: התמודדותם של מ"צ סגל, מ"ד קאסוטו ו-י' קויפמן עם "ביקורת המקרא" MA סטרשינסקי יצחק פרופ' עמוס פריש
2010 גד החוזה ונתן הנביא ויחסם לדוד המלך: ניתוח ספרותי MA עמר יצחק פרופ' מיכאל אביעוז
2010 דמויות נשים בתורה בראי הפרשנות היהודית בימי הביניים PhD ארן ברוריה פרופ' יצחק גוטליב