הענשת שליח האל במקרא

סטודנט/ית
ניסני יוכי
שנה
2020
תואר
PhD
תקציר

מחקר זה עוסק במעמדו של האויב במקרא כשליח האל, ובשאלת הצדק שבהענשתו. נקודת המוצא במחקר היא שאלת הסיבה להענשת האויב או הרשעתו, למרות הצגתו כמי שמילא אחר תוכניתו של האל... תוך ניתוח המקורות הרלוונטיים, מתברר השיח הער המצוי במקרא בעניין מעמדו של האויב ומידת אשמתו.

תאריך עדכון אחרון : 08/01/2022