מקורותיו של ר' שלמה אפרים מלונטשיץ בפירושו "כלי יקר" לחומש בראשית