עבודות תזה ודיסרטציה

English שלחו לחבר
שנה סטודנט/ית מנחה
Early Israelite War Propoganda: Depictions of the Philistines in Judges and Samuel PhD ורנון אלכסנדר פרופ' יהושע ברמן
Invasion and Exile in the Book of Amos with Comparisons to the Books of Kings and Jeremiah PhD קמפוס מרתה פרופ' אליהו עסיס
Transjordan: A Critical Spatial Approach to Joshua 22 MA אלכסנדר אוברי פרופ' יהושע ברמן
Will the lamp of the Wicked Wane PhD הרננדז דומיניק פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
אבות ובנות במקרא MA ליכטמן יעקב פרופ' יעל שמש
אדם ואלוהיו במגילה החיצונית לבראשית (1QapGen) ובספרות היהודית הקדומה PhD גרינברג אלי פרופ' אסתר אשל
בחירה וחוסר בחירה בתנ"ך MA גולדמן טוביה פרופ' יהושע ברמן
גוף, לשון ומגדר במקרא - הבניית חוויות הגופים את העברית המקראית ועיצובן את המגדר במקרא PhD מרילי עדי פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
דו-שיח בעימותים בין נביאים ומלכים לאור חקר הדו-שיח PhD קים ג'ין סאן פרופ' יצחק גוטליב
דימויי בעלי חיים בקינות על חורבן לאומי בסיפורי שקר והטעיה במקרא PhD ליו ליאנסיאנג פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
דימויי בעלי חיים בקינות על חורבן לאומי בספרות המקרא ובספרות הסינית הקלאסית PhD ליו ליאנסיאנג פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
דרכו הפרשנית של ר' אברהם בן שלמה על-פי פירושיו לנביאים ראשונים PhD אראל יוסף ד"ר יהונתן יעקבס
דרכו הפרשנית של ר' טוביה בן אליעזר בפירושו לקח טוב לתורה PhD בן-דוד ענבל פרופ' יוסף עופר
דרכי רישום הערות המסורה בכתבי היד, הכתב, לנינגרד, ששון MA מדר שמחה פרופ' יוסף עופר
הלגנדה הנבואית במקרא: היקפה והגדרתה של הסוגה הספרותית PhD ביו שושנה פרופ' מיכאל אביעוז
המילה המנחה בשירי המעלות MA זלצר רועי פרופ' עמוס פריש
הפרשנות היהודית לסיפור יהוא (מל"ב ט-י) PhD סטרשינסקי יצחק פרופ' עמוס פריש
הרקע המשפטי של סיפורים בשופטים יז-כא, לאור ערכם הייחודי כסיומו של הספר PhD מינקה עומר פרופ' יוסף פליישמן
השדה כסמל בסיפור המקראי: מחזור סיפורי יעקב, סיפור דוד ויהונתן בשדה, מגילת רות MA שחם הדס פרופ' יונתן גרוסמן
השימוש הרטורי באמירות חכמתיות בספר ירמיהו PhD פריש רחל פרופ' אליהו עסיס
לוי הכהן, בחיר האל, בכתבים הארמיים מקומראן ובספרות קרובה מימי בית שני PhD כהן צוריאל פרופ' אסתר אשל
מודלים כלכליים בתעודות ניאו בבליות MA פרץ גבריאל ד"ר נילי סמט
מוטיבים בסיפורים על לוי ושבט לוי במקרא: ניתוח ספרותי PhD רובל יוספה פרופ' אליהו עסיס
מחוות ספונטניות לא מילוליות במקרא ובמזרח הקדום MA לסרי דבורה ד"ר נילי סמט
מלכודת הדבש: הנשים המפתות בתנ"ך PhD אורון תמר פרופ' יעל שמש