חילופי נאומי איוב במחזור הראשון : פרקים ט-י כמענה לנאום אליפז ופרקים ו-ז כמענה לנאום בלדד

שלחו לחבר