'למה תתענו ה'?' מעורבותו של אלוהים בשקרים ובהטעיות בסיפור המקראי

English שלחו לחבר