עבודות תזה ודיסרטציה

English שלחו לחבר
שנה Sort descending סטודנט/ית מנחה
2014 "'ויבחר מכל בחור...' (דה"א יט 10) - ניתוח ספרותי של רשימות היחס הקשורות במוטיב הבחירה בדוד ובביתו (דה"א ב 8-3, 17-10, ג 24-1)" MA קליין נריה פרופ' מיכאל אביעוז
"אוי לדור שאשה מנהיגתו"? ייחודה של דבורה האישה והמנהיגה לפי שופטים ד-ה PhD שירן רונית פרופ' יעל שמש
2012 'המזמורים הנכבדים' בפירוש רבי אברהם אבן עזרא לספר תהלים: הגות ופרשנות PhD וגנר הרצליה פרופ' יוסף עופר, פרופ' אהרן מונדשיין
2014 'ויבחר מכל בחור...' (דה"א יט 10) - ניתוח ספרותי של רשימות היחס הקשורות במוטיב הבחירה בדוד ובביתו (דה"א ב 8-3, 17-10: ג 24-1) MA קליין נריה פרופ' מיכאל אביעוז
2014 'למה תתענו ה'?' מעורבותו של אלוהים בשקרים ובהטעיות בסיפור המקראי PhD פרג'ון יאשיהו פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2015 A Study of Metaphors in the Book of Numbers PhD מרקוז הווארד צבי פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
Early Israelite War Propoganda: Depictions of the Philistines in Judges and Samuel PhD ורנון אלכסנדר פרופ' יהושע ברמן
Invasion and Exile in the Book of Amos with Comparisons to the Books of Kings and Jeremiah PhD קמפוס מרתה פרופ' אליהו עסיס
2010 Metaphors in the Oracles of Balaam: An Analysis MA מרקוז הווארד צבי פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2014 The Song of Moses: A reprise of Gebese Narratives MA טברסקי גאולה פרופ' יהושע ברמן
Transjordan: A Critical Spatial Approach to Joshua 22 MA אלכסנדר אוברי פרופ' יהושע ברמן
Will the lamp of the Wicked Wane PhD הרננדז דומיניק פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
אבות ובנות במקרא MA ליכטמן יעקב פרופ' יעל שמש
אדם ואלוהיו במגילה החיצונית לבראשית (1QapGen) ובספרות היהודית הקדומה PhD גרינברג אלי פרופ' אסתר אשל
2007 אהבה אנושית וזיקתה לאהבה רוחנית בפרשנות היהודית לשיר השירים PhD אלסטר ברוך פרופ' רמון כשר
2011 אוזורפטורים בממלכות יהודה וישראל PhD אור-ירח נורית פרופ' שמואל ורגון
2008 אלמנטים פרשניים בדרשות חז"ל על ספר עזרא PhD פינקלשטיין איתן פרופ' יצחק פנקובר
2008 אמנות העריכה בספר יהושע - מבנה, אידיאולוגיה והיסטוריוגרפיה PhD רייס יהושע פרופ' משה גרסיאל
1999 אמציה - מלך רב פנים: עיון ספרותי במלכים ב' יד, א-כב MA עברון שרה פרופ' עמוס פריש
2010 אמצעים ספרותיים לעיצוב מורכבות בחיי הנפש של הדמות בסיפור המקראי PhD לב-רן יצחק פרופ' יעל שמש
2009 אמצעים ספרותיים לעיצוב מרכבות בחיי הנפש של הדמות בסיפור המקראי PhD לב-רן יצחק פרופ' יעל שמש
2016 ארבע אמהות בסיפורי אלישע MA שקד אופן פרופ' יעל שמש
בחירה וחוסר בחירה בתנ"ך MA גולדמן טוביה פרופ' יהושע ברמן
2011 בין פרשנות להגות - מאפייני פרשנות המקרא ביצירותיהם של פרשני הפשט בני האסכולה הפילוסופית של פרובנס במאות ה-14-13 PhD צייטקין יחיאל פרופ' יוסף עופר
2008 בינו לבינה בסיפור המקראי, והשוואה לספרות חיצונית של בית שני PhD גוטמן נאוה פרופ' יעקב כדורי (קוגל)