עבודות תזה ודיסרטציה

שנה Sort descending סטודנט/ית מנחה
2016 "אגדת הקדושים" הנבואית במקרא: היקפה והגדרתה של הסוגה הספרותית PhD ביו שושנה (סופיה) פרופ' מיכאל אביעוז
2017 "הנעת/הנדת ראש" במקרא ובטקסטים מסופוטמיים MA לסרי דבורה פרופ' נילי סמט
2016 "פנים וחוץ": ניתוח סטרוקטורלי של טקס טיהור המשכן (ויקרא טז) MA אמיתון ענבל פרופ' יונתן גרוסמן
2012 'המזמורים הנכבדים' בפירוש רבי אברהם אבן עזרא לספר תהלים: הגות ופרשנות PhD וגנר הרצליה פרופ' יוסף עופר, פרופ' אהרן מונדשיין
2014 'ויבחר מכל בחור...' (דה"א יט 10) - ניתוח ספרותי של רשימות היחס הקשורות במוטיב הבחירה בדוד ובביתו (דה"א ב 8-3, 17-10: ג 24-1) MA קליין נריה פרופ' מיכאל אביעוז
2014 'למה תתענו ה'?' מעורבותו של אלוהים בשקרים ובהטעיות בסיפור המקראי PhD פרג'ון יאשיהו פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2018 A Literary Study of Levitic Motifs in the Bible PhD Wruble Yosefa פרופ' אליהו עסיס
2015 A Study of Metaphors in the Book of Numbers PhD מרקוז הווארד צבי פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2020 Adaptation of the Genres of the Call Scene in Esther 4 and the Battle Report in Esther 8-9 PhD קיונגסיק קים פרופ' יהושע ברמן
2014 Aspects of Liber Antiquitatum Biblicarum's Methodology in Its Commentary on Judges 17-21 MA Beasley Yaakov פרופ' אסתר אשל
2012 Confrontational Dialogue between Prophet and King in the Light of Conversation Analysis PhD קים ג'ין סאן פרופ' יצחק גוטליב
Early Israelite War Propoganda: Depictions of the Philistines in Judges and Samuel PhD ורנון אלכסנדר פרופ' יהושע ברמן
2018 Explanations for Exile in Amos 4:1-3, 5:25-27, 6:1-14, and 7:7-17 PhD קמפוס מרתה פרופ' אליהו עסיס
2020 Foreigners Who Speak of God in Biblical Narrative PhD שורר-פינקלמן‏ נאוה פרופ' יהושע ברמן
2010 Metaphors in the Oracles of Balaam: An Analysis MA מרקוז הווארד צבי פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2014 The Psalm Pesher: Text, Exegesis, Genre MA Silbermann Aharon פרופ' יעקב כדורי (קוגל)
2014 The Song of Moses: A reprise of Gebese Narratives MA טברסקי גאולה פרופ' יהושע ברמן
Transjordan: A Critical Spatial Approach to Joshua 22 MA טיילור אוברי פרופ' יהושע ברמן
2016 Will the Lamp of the Wicked Wane?: The Prosperity of the Wicked as a Theme in Job and the Ancient Near East PhD Hernandez Dominick פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2018 אבות ובנות: יחסי אבות ובנות בסיפור המקראי MA ליכטמן יעקב פרופ' יעל שמש
אדם ואלוהיו במגילה החיצונית לבראשית (1QapGen) ובספרות היהודית הקדומה PhD גרינברג אלי פרופ' אסתר אשל
2007 אהבה אנושית וזיקתה לאהבה רוחנית בפרשנות היהודית לשיר השירים PhD אלסטר ברוך פרופ' רמון כשר
2011 אוזורפטורים בממלכות יהודה וישראל PhD אור-ירח נורית פרופ' שמואל ורגון
2008 אלמנטים פרשניים בדרשות חז"ל על ספר עזרא PhD פינקלשטיין איתן פרופ' יצחק פנקובר
2008 אמנות העריכה בספר יהושע - מבנה, אידיאולוגיה והיסטוריוגרפיה PhD רייס יהושע פרופ' משה גרסיאל