פרופ' אהרן מונדשיין

דוא"ל
Bible.Dept@biu.ac.il
  קורות חיים

  השכלה גבוהה:

  תשע"א (2011)   פרופסור

  תשס"א (2001)             תואר שלישי (תנ"ך), אוניברסיטת בר-אילן, בציון: מעולה.

  נושא הדיסרטציה: מחקרים במשנתם הפרשנית של רש"י ושל ר' אברהם אבן עזרא.

  תשל"ז (1977)        תואר שני (תנ"ך), אוניברסיטת בר-אילן (בהצטיינות).

  נושא התיזה: ר' אברהם אבן עזרא: הפירוש הקצר לספר דניאל, מהדורה מדעית מוערת.

  תשל"ג (1973)        תואר ראשון (תנ"ך ולשון), אוניברסיטת בר-אילן (בהצטיינות).

                                                   

  הוראה ומחקר:

  1974 –        אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתנ"ך (הוראה ומחקר).

  1979–2003       אוניברסיטת תל-אביב, החוג למקרא.      

  1988  –                   מכללת תלפיות, מרצה לתנ"ך.

  2012 –                    מכללת גבעת וושינגטון (לימודי תואר שני).  

   

  פעילות אקדמית נוספת:

  1.    לקטור בתחום פרשנות המקרא מטעם:

  ·        מערכת כתב-העת בית מקרא.

  ·        מערכת הסדרה עיוני מקרא ופרשנות (אוניברסיטת בר-אילן).

  ·        מערכת השנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום (מאגנס, האוניברסיטה העברית, י-ם).

  ·        הוצאת הספרים שליד אוניברסיטת תל-אביב

  2.    מנחה ושופט עבודות M.A; Ph.D.

  3.   חבר הוועדה מטעם משרד החינוך להכרה (שקלול) התואר השלישי שהוענק ממוסדות אקדמיים בחו"ל.

  4.    עורך השנתון האקדמי של מכללת תלפיות.

   

  5.    חבר המוסדות האקדמיים של מכללת תלפיות:

  המועצה האקדמית העליונה

  (תפקידים  עד שנת תשע"א)

  הנהלת המכללה                          

  המשנה לראש המכללה                

  ועדת ההוראה                               

  יו"ר ועדת סטטוס                         

  יו"ר ועדת ספריה                          

  6.      נציג המכללה בפורום מופ"ת:

  אבטחת איכות במכללות האקדמיות

  הסבת אקדמאים להוראה

  7.      נציג המכללה בפורום עיריית חולון – מחלקת החינוך:

  קוד אתי למורים ולתלמידים

   

  ניסיון בעבודה:

  1970–1987:                  המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א"מ ליפשיץ, ירושלים.

  1974–                                       הוראת תנ"ך באוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתנ"ך.

  1979–2003:                             הוראת תנ"ך באוניברסיטת תל-אביב, החוג למקרא.

  1985:                            המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות", החוג לתנ"ך.

  1974 :                                     חוקר בכיר ב'מכון לפרשנות המקרא היהודית' באוניברסיטת  בר-אילן.

   


   

  פרסומים

  I  ספרים:

  1.            הפירוש הקצר של ר' אברהם אבן עזרא לספר דניאלמהדורה ביקורתית

  התקבל לדפוס במסגרת פרסומי המכון לפרשנות המקרא היהודית, אוניברסיטת בר-אילן (כ-300 עמ').

  2.         פירוש ר' שמואל בן מאיר (רשב"ם) לספר תהלים –  רואה אור לראשונה

  התקבל לדפוס במסגרת פרסומי האיגוד העולמי למדעי היהדות – קרן רוזן (כ-350 עמ').

   

  II  מאמרים (שפיטים):

  1.  "ליחסו של ראב"ע אל השימוש הפרשני במידת הגימטריה", תעודה, ח [מחקרים ביצירתו של ראב"ע], אוניברסיטת תל-אביב תשנ"ב, עמ' 137–161.

  2.  "'שיטה שלישית' לפירושו של ר' אברהם אבן עזרא לתורה? – על גילויו של קטע חדש מביאוריו", י' הופמן ופ' פולק (עורכים), אור ליעקב: מחקרים במקרא ובמגילות מדבר יהודה לזכרו של יעקב שלום ליכט, אוניברסיטת תל-אביב ומוסד ביאליק תשנ"ז, עמ' 167– 179. 

  3.  "עקדת יצחק – בין אמונה לתהייה", בית מקרא, מד (תשנ"ט), עמ' 107–118.

  4.  "'ואין בספריו פשט רק אחד מני אלף': לדרך ההתייחסות של ראב"ע לפירוש רש"י לתורה", עיוני מקרא ופרשנות, ה (תש"ס), עמ' 221–248.

  5.  "פירוש ראב"ע לפרשת 'וישלח' – 'שיטה אחרת' (פרסום מוקדם)", בית מקרא, מה (תש"ס), עמ' 200–223.

  6.  "לשאלת היחס שבין פירושיהם של ראב"ע ורשב"ם לתורה – בחינה מחודשת", תעודה, טז–יז [מחקרים במדעי היהדות], אוניברסיטת תל-אביב תשס"א, עמ' 15–46.

  7.  "יש לו סוד והמשכיל ידום': מסגנונו האניגמטי של ראב"ע עד הערכת אישיותו", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, יד (תשס"ה), מאגנס – האוניברסיטה העברית, עמ' 257–288.

  8.  "ר' אברהם אבן עזרא: האיש נגד הזרם", בית מקרא, מט (תשס"ה), עמ' 137–155.

  9.  "האם הכיר ראב"ע את פירושי ר' יוסף קרא לתורה?", תרביץ, עג (תשס"ד), עמ' 239–270.

   

  10. "האומנם כתב ראב"ע פירוש לספר דברי הימים?", עיוני מקרא ופרשנות, ז (תשס"ה), עמ' 399–423.

  11. "עוללות לסדר 'הסדרן והמסדר'", לשוננו, סז (תשס"ה), עמ' 331–346.

  12. "'לך ה' הגדולה' וכו': מהודיה נסיבתית להמנון קוסמי – לחידת מסכת הפירוש של ר' אברהם אבן עזרא לספר דברי הימים",  Jewish Studies – an Internet Journal, 5  (2006), עמ' 1–50.

  13. "רש"י, רשב"ם וראב"ע שונים משנתם בסוגיית 'תיקון סופרים'", עיוני מקרא ופרשנות, ח (תשס"ח), עמ' 409–450.

  14. "ביאורו העיוני של ראב"ע לדברי הימים א, כט יא–יג – מהדורה ביקורתית", עיוני מקרא ופרשנות, ט (תשס"ט), עמ' 509–544.

  15. "ביאורו של רש"י לסיפור הולדת משה כמודל לגישתו הפרשנית רבת הפנים", א' גרוסמן וש' יפת (עורכים), רש"י: דמותו ויצירתו, א – פירושי רש"י למקרא, ירושלים תשס"ט, עמ' 183–203.

  16. "'חכמי המסורת בדאו מלבם טעמים למלאים וחסרים': על מאבקו של ר' אברהם אבן עזרא בניצול הכתיב המקראי ככלי פרשני", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, יט (תשס"ט), עמ' 245–321.

  17. "האם 'פירושו האבוד' של רשב"ם לספר תהלים בידינו?",  jewish-studies.org (דברי הקונגרס העולמי ה-15 למדעי היהדות, מהדורה אלקטרונית), תש"ע, עמ' 1–28.

  18. "על גילוי הפירוש ה'אבוד' של רשב"ם לספר תהלים, ופרסום מוקדם של פירושו למזמורים קכ–קלו", תרביץ, עט (תש"ע–תשע"א), עמ' 91–142.

  19. "'מה בא להודיענו?' – מעמד האקספוזיציה בפירוש רש"י לתורה", ש' יפת וע' ויזל (עורכים), 'ליישב פשוטו של מקרא' – אסופת מחקרים בפרשנות המקרא, ירושלים  תשע"א, עמ' 112–138.

  20. "עיונים בחרוזות הפתיחה לפירושו הארוך של ר' אברהם אבן עזרא לספר שמות", שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום, כא (תשע"ב), עמ' 219–253.

   

  III  ערך אנציקלופדי:

  הערך: "פרשנות המקרא המסורתית", בתוך: י' הופמן (עורך), האנציקלופדיה הישראלית לתנ"ך, מסדה 1988, עמ' 537–549.

   

  IV  מאמרים שפורסמו בבמות מקובלות במקצוע:

   

  1.   "לשיטתו של רש"י במילוי פערים שבמקרא", מים מדליו – שנתון המכללה האקדמית ע"ש הרא"מ ליפשיץ, א (תש"ן), עמ' 138–143.

  2.   "רש"י בין פשט לדרש", תלפיות – שנתון המכללה האקדמית, ו (תשנ"א–תשנ"ב), עמ' 87–93.

  3.   "לדרכו של רש"י בדיבובן של שיחות שנתאלמו", תלפיות – שנתון המכללה האקדמית, ז (תשנ"ג–תשנ"ד), עמ' 107–116.

  4.   "ספרייתו של ר' אברהם אבן עזרא: הצצה חטופה", תלפיות – שנתון המכללה האקדמית, ח (תשנ"ה–תשנ"ו), עמ' 259–273.

  5.   "לדרכו של רש"י בסיפור עקדת יצחק", תלפיות – שנתון המכללה האקדמית, י (תשנ"ז–תשנ"ח), עמ' 157–164.

  6.   "'רבנו שלמה [...] נתן לב לפרש פשוטו של מקרא': הרהורים על דרכי פרשנותו של רש"י", תלפיות – שנתון המכללה האקדמית, יא [=ספר יובל למנחם צבי קדרי], (תשנ"ט–תש"ס), עמ' 40–58.

  7.   "'הכי קרא שמו יעקב ויעקבני' (בר' כז, לו) – למתודולוגיה של רש"י וראב"ע ביחסם למעשה העקבה של יעקב", תלפיות – שנתון המכללה האקדמית, יב [ספר יובל ליעקב רנד], (תשס"א–תשס"ב), עמ' 50–61.

  8.   "עיונים בהקדמתו של ר' אברהם אבן עזרא לביאור עשרת הדברות [א]", תלפיות – שנתון המכללה האקדמית, יג–יד (תשס"ו), עמ' 65–80.

   

  V  שותף במפעלים מדעיים

  1.   מקראות גדולות – כרך נביאים ראשונים, מהדורה חדשה בתוספת פירושים וליקוטים, עורך: משה גושן-גוטשטיין, שוקן תשמ"ג.

  2.   שני פירושי ר' אברהם אבן עזרא לתרי עשר, מהדורת אוריאל סימון (וחבר עוזרים), כרך א: הושע, יואל ועמוס, אוניברסיטת בר-אילן תשמ"ט.

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 07/03/2021