Prof. Aharon Mondschein

Email
Bible.Dept@biu.ac.il
  CV

  השכלה גבוהה:

  תשע"א (2011)   פרופסור

  תשס"א (2001)             תואר שלישי (תנ"ך), אוניברסיטת בר-אילן, בציון: מעולה.

  נושא הדיסרטציה: מחקרים במשנתם הפרשנית של רש"י ושל ר' אברהם אבן עזרא.

  תשל"ז (1977)        תואר שני (תנ"ך), אוניברסיטת בר-אילן (בהצטיינות).

  נושא התיזה: ר' אברהם אבן עזרא: הפירוש הקצר לספר דניאל, מהדורה מדעית מוערת.

  תשל"ג (1973)        תואר ראשון (תנ"ך ולשון), אוניברסיטת בר-אילן (בהצטיינות).

                                                   

  הוראה ומחקר:

  1974 –        אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתנ"ך (הוראה ומחקר).

  1979–2003       אוניברסיטת תל-אביב, החוג למקרא.      

  1988  –                   מכללת תלפיות, מרצה לתנ"ך.

  2012 –                    מכללת גבעת וושינגטון (לימודי תואר שני).  

   

  פעילות אקדמית נוספת:

  1.    לקטור בתחום פרשנות המקרא מטעם:

  ·        מערכת כתב-העת בית מקרא.

  ·        מערכת הסדרה עיוני מקרא ופרשנות (אוניברסיטת בר-אילן).

  ·        מערכת השנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום (מאגנס, האוניברסיטה העברית, י-ם).

  ·        הוצאת הספרים שליד אוניברסיטת תל-אביב

  2.    מנחה ושופט עבודות M.A; Ph.D.

  3.   חבר הוועדה מטעם משרד החינוך להכרה (שקלול) התואר השלישי שהוענק ממוסדות אקדמיים בחו"ל.

  4.    עורך השנתון האקדמי של מכללת תלפיות.

   

  5.    חבר המוסדות האקדמיים של מכללת תלפיות:

  המועצה האקדמית העליונה

  (תפקידים  עד שנת תשע"א)

  הנהלת המכללה                          

  המשנה לראש המכללה                

  ועדת ההוראה                               

  יו"ר ועדת סטטוס                         

  יו"ר ועדת ספריה                          

  6.      נציג המכללה בפורום מופ"ת:

  אבטחת איכות במכללות האקדמיות

  הסבת אקדמאים להוראה

  7.      נציג המכללה בפורום עיריית חולון – מחלקת החינוך:

  קוד אתי למורים ולתלמידים

   

  ניסיון בעבודה:

  1970–1987:                  המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א"מ ליפשיץ, ירושלים.

  1974–                                       הוראת תנ"ך באוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתנ"ך.

  1979–2003:                             הוראת תנ"ך באוניברסיטת תל-אביב, החוג למקרא.

  1985:                            המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות", החוג לתנ"ך.

  1974 :                                     חוקר בכיר ב'מכון לפרשנות המקרא היהודית' באוניברסיטת  בר-אילן.

   


   

  Last Updated Date : 07/03/2021