Prof. Aharon Mondschein

Email
Bible.Dept@biu.ac.il
CV

השכלה גבוהה:

תשע"א (2011)   פרופסור

תשס"א (2001)             תואר שלישי (תנ"ך), אוניברסיטת בר-אילן, בציון: מעולה.

נושא הדיסרטציה: מחקרים במשנתם הפרשנית של רש"י ושל ר' אברהם אבן עזרא.

תשל"ז (1977)        תואר שני (תנ"ך), אוניברסיטת בר-אילן (בהצטיינות).

נושא התיזה: ר' אברהם אבן עזרא: הפירוש הקצר לספר דניאל, מהדורה מדעית מוערת.

תשל"ג (1973)        תואר ראשון (תנ"ך ולשון), אוניברסיטת בר-אילן (בהצטיינות).

                                                 

הוראה ומחקר:

1974 –        אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתנ"ך (הוראה ומחקר).

1979–2003       אוניברסיטת תל-אביב, החוג למקרא.      

1988  –                   מכללת תלפיות, מרצה לתנ"ך.

2012 –                    מכללת גבעת וושינגטון (לימודי תואר שני).  

 

פעילות אקדמית נוספת:

1.    לקטור בתחום פרשנות המקרא מטעם:

·        מערכת כתב-העת בית מקרא.

·        מערכת הסדרה עיוני מקרא ופרשנות (אוניברסיטת בר-אילן).

·        מערכת השנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום (מאגנס, האוניברסיטה העברית, י-ם).

·        הוצאת הספרים שליד אוניברסיטת תל-אביב

2.    מנחה ושופט עבודות M.A; Ph.D.

3.   חבר הוועדה מטעם משרד החינוך להכרה (שקלול) התואר השלישי שהוענק ממוסדות אקדמיים בחו"ל.

4.    עורך השנתון האקדמי של מכללת תלפיות.

 

5.    חבר המוסדות האקדמיים של מכללת תלפיות:

המועצה האקדמית העליונה

(תפקידים  עד שנת תשע"א)

הנהלת המכללה                          

המשנה לראש המכללה                

ועדת ההוראה                               

יו"ר ועדת סטטוס                         

יו"ר ועדת ספריה                          

6.      נציג המכללה בפורום מופ"ת:

אבטחת איכות במכללות האקדמיות

הסבת אקדמאים להוראה

7.      נציג המכללה בפורום עיריית חולון – מחלקת החינוך:

קוד אתי למורים ולתלמידים

 

ניסיון בעבודה:

1970–1987:                  המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א"מ ליפשיץ, ירושלים.

1974–                                       הוראת תנ"ך באוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתנ"ך.

1979–2003:                             הוראת תנ"ך באוניברסיטת תל-אביב, החוג למקרא.

1985:                            המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות", החוג לתנ"ך.

1974 :                                     חוקר בכיר ב'מכון לפרשנות המקרא היהודית' באוניברסיטת  בר-אילן.

 


 

Last Updated Date : 07/03/2021