עבודות תזה ודיסרטציה

English שלחו לחבר
שנה סטודנט/ית מנחה
2010 דרכו הפרשנית של ר' חזקיה בן מנוח בפירושו לתורה PhD פריאל יוסף פרופ' יוסף עופר
2010 פירושו של רש"י לספר משלי: מהדורה מדעית וניתוח דרכו הפרשנית של רש"י PhD פרדמן ליסה פרופ' יצחק פנקובר
2009 אמצעים ספרותיים לעיצוב מרכבות בחיי הנפש של הדמות בסיפור המקראי PhD לב-רן יצחק פרופ' יעל שמש
2009 החינוך בפירוש - תפיסת עולמו החינוכית של הרש"ר הירש לאור פרשנותו לספר בראשית MA רוזנברג ישי-חי פרופ' עמוס פריש
2009 שיטתו הפרשנית של ר' יוסף יעבץ בפירושו לתהלים PhD פלג ארז פרופ' עמוס פריש
2008 אלמנטים פרשניים בדרשות חז"ל על ספר עזרא PhD פינקלשטיין איתן פרופ' יצחק פנקובר
2008 אמנות העריכה בספר יהושע - מבנה, אידיאולוגיה והיסטוריוגרפיה PhD רייס יהושע פרופ' משה גרסיאל
2008 בינו לבינה בסיפור המקראי, והשוואה לספרות חיצונית של בית שני PhD גוטמן נאוה פרופ' יעקב כדורי (קוגל)
2008 הפירושים החופפים - עיון ביחס שבין פירושי רש"י ורשב"ם לתורה MA כרמל אהרן פרופ' עמוס פריש
2008 פרשנות אורתודוכסית לתורה בעידן של תמורות - הפולמוס בפירושיהם של רי"צ מקלנבורג ומלבי"ם PhD דל מיכל פרופ' יצחק גוטליב
2008 תגובות תיאולוגיות בספר תהלים למזמורים מן המזרח הקדום MA פרג'ון יאשיהו פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2007 אהבה אנושית וזיקתה לאהבה רוחנית בפרשנות היהודית לשיר השירים PhD אלסטר ברוך פרופ' רמון כשר
2007 המצג בסיפור המקראי PhD צהר יעל פרופ' עמוס פריש
2007 השבועה בסיפורת המקראית PhD ציגלר יעל פרופ' אליהו עסיס
2007 פרשנות המקרא של ר' יוסף אבן כספי - דרכי הפרשנות ומהדורה מדעית מבוארת של מצרף הכסף לבראשית PhD ראק אביגיל פרופ' יוסף עופר
2006 מודעות ויחס ל'כפל עניין במלות שונות' כתופעה אופיינית לסגנון המקראי בפרשנות המקרא היהודית בימי הביניים PhD האס יאיר פרופ' יוסף עופר
2005 הקרבה עצמית במקרא MA קריאף-חדד אורטל פרופ' יעל שמש
2004 דרכו הפרשנית של רבי דוד קמחי (רד"ק) - מודגמת בעיקר על-פי פירושיו לשמואל ולישעיה PhD סיידלר איילת פרופ' עמוס פריש
2004 נחת יהודה של ר' יהודה בן אליעזר: ההדרת חלקים מהפרוש ותאור שיטתו הפרשנית על רקע מפעלם של בעלי התוספות PhD
2004 נחת יהודה של ר' יהודה בן לאיעז: ההדרת חלקים מהפירוש ותיאור שיטתו הפרשנית על רקע מפעלם של בעלי התוספות PhD טויטו חזוניאל פרופ' עמוס פריש
2001 סוגיות בספר היובלים PhD רביד ליאורה פרופ' יעקב כדורי (קוגל)
2001 סטיות מתודולוגיות של אברבנאל בפירושו לתורה - לךאור תפיסתו את מהות התורה MA האס יאיר פרופ' עמוס פריש
1999 אמציה - מלך רב פנים: עיון ספרותי במלכים ב' יד, א-כב MA עברון שרה פרופ' עמוס פריש
1994 סיפורי פקידת עקרות במקרא - ניתוח ספרותי אידאי MA צהר יעל פרופ' עמוס פריש
"אוי לדור שאשה מנהיגתו"? ייחודה של דבורה האישה והמנהיגה לפי שופטים ד-ה PhD שירן רונית פרופ' יעל שמש