תפיסות מרחב ודימויי מרחב במקרא

סטודנט/ית
כהן ידען חנה
שנה
2020
תואר
PhD
תקציר

בעבודה זו מחולק המרחב לשלוש קטגוריות מרכזיות: מרחב הבית, מרחב העיר ומרחב החוץ... מחקר זה מתמקד בחמישה סיפורים מקראיים ובהם ייבחנו שלושת המרחבים: סיפור חורבנה של העיר סדום שבה נמצא ביתו של לוט הבורח אל מרחב החוץ לפני החורבן... סיפור רחב והמרגלים והעיר יריחו ומרחב החוץ הסובב אותה... סיפור הנדר של יפתח ובתו... סיפור דוד, אוריה החתי ובת שבע... סיפורה של האישה השונמית ואלישע... נוסף על כך ייבחנו בפרק הראשון שבעה סיפורים קצרים הדנים במרחבי פולחן ומרחבי נס בבתים פרטיים: בית מיכיהו... בית בעלת האוב בעין דור... בית אבינדב... בית אחימלך... עליית הגג של אליהו בבית האלמנה מצידון... בית אלמנת אחד מבני הנביאים.

תאריך עדכון אחרון : 09/01/2022