עבודות תזה ודיסרטציה

English שלחו לחבר
שנה Sort descending סטודנט/ית מנחה
2001 סטיות מתודולוגיות של אברבנאל בפירושו לתורה - לךאור תפיסתו את מהות התורה MA האס יאיר פרופ' עמוס פריש
פירושי ר' יוסף קרא לתורה MA ידיד מתניה ד"ר יהונתן יעקבס
2010 Metaphors in the Oracles of Balaam: An Analysis MA מרקוז הווארד צבי פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2008 הפירושים החופפים - עיון ביחס שבין פירושי רש"י ורשב"ם לתורה MA כרמל אהרן פרופ' עמוס פריש
2014 דברי יהושע ותשובת ה’ : מבנה ומשמעותו (יהושע ז, ו-טו) MA בן שלמה אליקים פרופ' מיכאל אביעוז
תהלים קל"ז - עיון בינתחומי MA יפתח-שמגר רינה פרופ' מיכאל אביעוז
2012 החברה היהודאית בתקופת הביניים בספר עזרא - מחנוכת המקדש וחגיגת הפסח עד עליית עזרא MA בן-נון אליכין פרופ' יוסף פליישמן
2009 החינוך בפירוש - תפיסת עולמו החינוכית של הרש"ר הירש לאור פרשנותו לספר בראשית MA רוזנברג ישי-חי פרופ' עמוס פריש
2012 השימוש במילה המנחה לבירור גבולות הפרשיות בבראשית לב-לה MA סויסה אבי פרופ' מיכאל אביעוז
נשים נכריות שהתקבלו לעם ישראל MA נחשון אורלית ד"ר יהונתן יעקבס
פשט ודרש בעיצוב דמות של שרה - מבראשית לבראשית רבה MA ניימן הדס פרופ' עמוס פריש
2014 The Song of Moses: A reprise of Gebese Narratives MA טברסקי גאולה פרופ' יהושע ברמן
2014 "'ויבחר מכל בחור...' (דה"א יט 10) - ניתוח ספרותי של רשימות היחס הקשורות במוטיב הבחירה בדוד ובביתו (דה"א ב 8-3, 17-10, ג 24-1)" MA קליין נריה פרופ' מיכאל אביעוז
2010 ביקורת הביקורת: התמודדותם של מ"צ סגל, מ"ד קאסוטו ו-י' קויפמן עם "ביקורת המקרא" MA סטרשינסקי יצחק פרופ' עמוס פריש
2013 מבנה ומשמעות בברכות יעקב לבניו (בראשית מט 28-1) MA מנצור אמיר פרופ' מיכאל אביעוז
פשר תהלים ופרשנות לספר תהלים בקומראן MA סילברמן אהרן פרופ' יעקב כדורי (קוגל)
סיפורי אברהם - מבנה ומשמעות MA שטטלר שרה פרופ' עמוס פריש
2014 הקשרם של חוקי פסח וחג המצות בסיפור יציאת מצרים והמכות - הצעה לקריאה סינכרונית בשמות י"ב, טו-כח, מג-נ MA בר-טוב אריה פרופ' יונתן גרוסמן
2015 הענשת שליח האל בספר ישעיהו MA ניסני יוכי פרופ' יונתן גרוסמן
2005 הקרבה עצמית במקרא MA קריאף-חדד אורטל פרופ' יעל שמש
בחירה וחוסר בחירה בתנ"ך MA גולדמן טוביה פרופ' יהושע ברמן
המילה המנחה בשירי המעלות MA זלצר רועי פרופ' עמוס פריש
2014 ראשית מלכות שאול (שמ"א ח-טו), פתרון סינכרוני לסתירות, לפערים ולכפילויות MA דידי גואל פרופ' יונתן גרוסמן
2010 גד החוזה ונתן הנביא ויחסם לדוד המלך: ניתוח ספרותי MA עמר יצחק פרופ' מיכאל אביעוז
2013 רשימות חילופי מערבאי ומדנחאי MA חיות ענת פרופ' יוסף עופר