עבודות תזה ודיסרטציה

שנה Sort descending סטודנט/ית מנחה
2012 החברה היהודאית בתקופת הביניים בספר עזרא - מחנוכת המקדש וחגיגת הפסח עד עליית עזרא MA בן-נון אליכין פרופ' יוסף פליישמן
2014 The Song of Moses: A reprise of Gebese Narratives MA טברסקי גאולה פרופ' יהושע ברמן
2019 שיטתו הפרשנית של רבי יחיא אלצ'הארי על פי פירושו "צידה לדרך" לספר בראשית MA מנצור עותניאל פרופ' יהונתן יעקבס
2014 מעמדן המשפטי של בלהה וזלפה ומעמד בניהן כפי שעולה מן המקרא ובהקבלה למקורות מן המזרח הקדום MA אומן נעה פרופ' יוסף פליישמן
2018 דרכי רישום הערות מסורה מסורה קטנה ומסורה גדולה (בעיקר הערות מסורה ב) בכתר ארם צובה ובכתב יד לנינגרד B19a MA מדר שמחה פרופ' יוסף עופר
2014 הקשרם של חוקי פסח וחג המצות בסיפור יציאת מצרים והמכות - הצעה לקריאה סינכרונית בשמות י"ב, טו-כח, מג-נ MA בר-טוב אריה פרופ' יונתן גרוסמן
2019 תפקידו הספרותי של המרחב בספרים שופטים ושמואל MA פסטין דוד פרופ' יהונתן יעקבס
1994 סיפורי פקידת עקרות במקרא - ניתוח ספרותי אידאי MA צהר יעל פרופ' עמוס פריש
פירושים המובאים בשמם של פרשנים מזוהים בפירוש ספר משלי לרב בנימין בן יהודה מרומה MA תמם חי פרופ' יוסף עופר
2012 השימוש במילה המנחה לבירור גבולות הפרשיות בבראשית לב-לה MA סויסה אבי פרופ' מיכאל אביעוז
2014 ראשית מלכות שאול (שמ"א ח-טו), פתרון סינכרוני לסתירות, לפערים ולכפילויות MA דידי גואל פרופ' יונתן גרוסמן
2020 מקורותיו של ר' שלמה אפרים מלונטשיץ בפירושו "כלי יקר" לחומש בראשית MA לרר רעות פרופ' יהונתן יעקבס
1999 אמציה - מלך רב פנים: עיון ספרותי במלכים ב' יד, א-כב MA עברון שרה פרופ' עמוס פריש
2013 מבנה ומשמעות בברכות יעקב לבניו (בראשית מט 28-1) MA מנצור אמיר פרופ' מיכאל אביעוז
2016 רקען ההיסטורי של נבואות עמוס בפרקים ג-ו MA מנחל גרישה פרופ' מיכאל אביעוז
2019 ההרמנויטיקה של רש"י - יחסו של רש"י למדרשי חז"ל בפירושו לתורה MA לוי אביחי פרופ' יהונתן יעקבס
2001 סטיות מתודולוגיות של אברבנאל בפירושו לתורה - לאור תפיסתו את מהות התורה MA האס יאיר פרופ' עמוס פריש
מודלים כלכליים בתעודות ניאו בבליות MA פרץ גבריאל פרופ' נילי סמט
2014 משברי זיהוי בסיפורי מלכות אחאב (מלכים א', טז:כט-כב:מ) MA דישי גד פרופ' אליהו עסיס
2014 דברי יהושע ותשובת ה’: מבנה ומשמעותו (יהושע ז, ו-טו) MA בן שלמה אליקים פרופ' מיכאל אביעוז
בחירה וחוסר בחירה בתנ"ך MA גולדמן טוביה פרופ' יהושע ברמן
השדה כסמל בסיפור המקראי: מחזור סיפורי יעקב, סיפור דוד ויהונתן בשדה, מגילת רות MA שחם הדס פרופ' יונתן גרוסמן
2020 יחסו של ראב"ע לנשים על פי פירושיו למקרא MA ברדה נעה פרופ' יהונתן יעקבס
2008 הפירושים החופפים - עיון ביחס שבין פירושי רש"י ורשב"ם לתורה MA כרמל אהרן פרופ' עמוס פריש
2017 "הנעת/הנדת ראש" במקרא ובטקסטים מסופוטמיים MA לסרי דבורה פרופ' נילי סמט