עבודות תזה ודיסרטציה

English שלחו לחבר
שנה Sort descending סטודנט/ית מנחה
סיפורי אברהם - מבנה ומשמעות MA שטטלר שרה פרופ' עמוס פריש
2014 הקשרם של חוקי פסח וחג המצות בסיפור יציאת מצרים והמכות - הצעה לקריאה סינכרונית בשמות י"ב, טו-כח, מג-נ MA בר-טוב אריה פרופ' יונתן גרוסמן
2015 הענשת שליח האל בספר ישעיהו MA ניסני יוכי פרופ' יונתן גרוסמן
2005 הקרבה עצמית במקרא MA קריאף-חדד אורטל פרופ' יעל שמש
בחירה וחוסר בחירה בתנ"ך MA גולדמן טוביה פרופ' יהושע ברמן
המילה המנחה בשירי המעלות MA זלצר רועי פרופ' עמוס פריש
2014 ראשית מלכות שאול (שמ"א ח-טו), פתרון סינכרוני לסתירות, לפערים ולכפילויות MA דידי גואל פרופ' יונתן גרוסמן
2010 גד החוזה ונתן הנביא ויחסם לדוד המלך: ניתוח ספרותי MA עמר יצחק פרופ' מיכאל אביעוז
2016 ארבע אמהות בסיפורי אלישע MA שקד אופן פרופ' יעל שמש
2013 רשימות חילופי מערבאי ומדנחאי MA חיות ענת פרופ' יוסף עופר
Transjordan: A Critical Spatial Approach to Joshua 22 MA אלכסנדר אוברי פרופ' יהושע ברמן
2014 משברי זיהוי בסיפורי מלכות אחאב (מלכים א', טז:כט-כב:מ) MA דישי גד פרופ' אליהו עסיס
אבות ובנות במקרא MA ליכטמן יעקב פרופ' יעל שמש
2013 פירוש לחמש מגילות המיוחס לשלמה בן אברהם בן פרחון - מהדורה ביקורתית ואפיון שיטתו הפרשנית MA משולם רענן פרופ' יוסף עופר
השדה כסמל בסיפור המקראי: מחזור סיפורי יעקב, סיפור דוד ויהונתן בשדה, מגילת רות MA שחם הדס פרופ' יונתן גרוסמן
מודלים כלכליים בתעודות ניאו בבליות MA פרץ גבריאל ד"ר נילי סמט
רקען ההיסטורי של נבואות עמוס בפרקים ג-ו MA מנחל גרישה פרופ' מיכאל אביעוז
ספר חבקוק: עריכה, מבנה ומשמעות MA ישי-גטניק הדר פרופ' אליהו עסיס
ניתוח סטרוקטוריאלי של עבודת השעירים (ויקרא טז) על רקע מבנה ספר ויקרא MA אמיתון ענבל פרופ' יונתן גרוסמן
2014 מעמדן המשפטי של בלהה וזלפה ומעמד בניהן כפי שעולה מן המקרא ובהקבלה למקורות מן המזרח הקדום MA אומן נעה פרופ' יוסף פליישמן
מחוות ספונטניות לא מילוליות במקרא ובמזרח הקדום MA לסרי דבורה ד"ר נילי סמט
2012 עזרא ז-י: ניתוח ספרותי MA פולק גליה פרופ' אליהו עסיס
2013 היחס לתכשיטים, ללבוש מהודר ולעושר בספרות בית שני MA גורשניק אנה פרופ' מיכאל אביעוז
פריצת המספר לדיאלוגים כאמצעי ספרותי MA בן-מיכאל דוד פרופ' יונתן גרוסמן
1994 סיפורי פקידת עקרות במקרא - ניתוח ספרותי אידאי MA צהר יעל פרופ' עמוס פריש