עבודות תזה ודיסרטציה

English שלחו לחבר
שנה Sort descending סטודנט/ית מנחה
1994 סיפורי פקידת עקרות במקרא - ניתוח ספרותי אידאי MA צהר יעל פרופ' עמוס פריש
2015 חילופי נאומי איוב במחזור הראשון : פרקים ט-י כמענה לנאום אליפז ופרקים ו-ז כמענה לנאום בלדד MA דיפני הילה ד"ר נילי סמט
2014 'ויבחר מכל בחור...' (דה"א יט 10) - ניתוח ספרותי של רשימות היחס הקשורות במוטיב הבחירה בדוד ובביתו (דה"א ב 8-3, 17-10: ג 24-1) MA קליין נריה פרופ' מיכאל אביעוז
דרכי רישום הערות המסורה בכתבי היד, הכתב, לנינגרד, ששון MA מדר שמחה פרופ' יוסף עופר
2012 סיפור משיחת שאול - ניתוח ספרותי MA פריש רחל פרופ' אליהו עסיס
2015 יחידת הפתיחה לספר שופטים (א,א - ג,ו): ניתוח ספרותי MA שמעוני עמיחי פרופ' יונתן גרוסמן
1999 אמציה - מלך רב פנים: עיון ספרותי במלכים ב' יד, א-כב MA עברון שרה פרופ' עמוס פריש
קווים ז'אנריים בספרות ההבל המסופוטמית MA שטיין ענבר ד"ר נילי סמט
2014 היבטים בדרכו הפרשנית של קדמוניות המקרא על-פי פירושו לשופטים יז-כא MA פרופ' אסתר אשל
פירושים המובאים בשמם של פרשנים מזוהים בפירוש ספר משלי לרב בנימין בן יהודה מרומה MA תמם חי פרופ' יוסף עופר
2008 תגובות תיאולוגיות בספר תהלים למזמורים מן המזרח הקדום MA פרג'ון יאשיהו פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2001 סטיות מתודולוגיות של אברבנאל בפירושו לתורה - לךאור תפיסתו את מהות התורה MA האס יאיר פרופ' עמוס פריש
פירושי ר' יוסף קרא לתורה MA ידיד מתניה ד"ר יהונתן יעקבס
2010 Metaphors in the Oracles of Balaam: An Analysis MA מרקוז הווארד צבי פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2008 הפירושים החופפים - עיון ביחס שבין פירושי רש"י ורשב"ם לתורה MA כרמל אהרן פרופ' עמוס פריש
2014 דברי יהושע ותשובת ה’ : מבנה ומשמעותו (יהושע ז, ו-טו) MA בן שלמה אליקים פרופ' מיכאל אביעוז
תהלים קל"ז - עיון בינתחומי MA יפתח-שמגר רינה פרופ' מיכאל אביעוז
2012 החברה היהודאית בתקופת הביניים בספר עזרא - מחנוכת המקדש וחגיגת הפסח עד עליית עזרא MA בן-נון אליכין פרופ' יוסף פליישמן
2009 החינוך בפירוש - תפיסת עולמו החינוכית של הרש"ר הירש לאור פרשנותו לספר בראשית MA רוזנברג ישי-חי פרופ' עמוס פריש
2012 השימוש במילה המנחה לבירור גבולות הפרשיות בבראשית לב-לה MA סויסה אבי פרופ' מיכאל אביעוז
נשים נכריות שהתקבלו לעם ישראל MA נחשון אורלית ד"ר יהונתן יעקבס
2014 The Song of Moses: A reprise of Gebese Narratives MA טברסקי גאולה פרופ' יהושע ברמן
פשט ודרש בעיצוב דמות של שרה - מבראשית לבראשית רבה MA ניימן הדס פרופ' עמוס פריש
2014 "'ויבחר מכל בחור...' (דה"א יט 10) - ניתוח ספרותי של רשימות היחס הקשורות במוטיב הבחירה בדוד ובביתו (דה"א ב 8-3, 17-10, ג 24-1)" MA קליין נריה פרופ' מיכאל אביעוז
2010 ביקורת הביקורת: התמודדותם של מ"צ סגל, מ"ד קאסוטו ו-י' קויפמן עם "ביקורת המקרא" MA סטרשינסקי יצחק פרופ' עמוס פריש